Üye Girişi  /  zekirdek.com'a Üye Ol    
Zekirdek.com - Güzel olacak... Güzel...
Eski 05-09-2008, 12:14   #1
GLADIO ®
 

Üyelik Tarihi: Sep 2008
Şehir: Ankara
Mesajlar: 139
Türkler hangi ırktandır?

Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur:

“Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.”

İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz:

1- Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Samilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiçbir ırkî yakınlığı olmadığı artık bugün herkes tarafından kabul edilmiştir.

2- Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural – Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye, Türkler, Moğollar, Tonguzlar, Finler ve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı ispat olunmuş ve hatta Fin, Eston ve Macarlardan mürekkep bir Fin – Ogur teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.

3- Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat’i suretle ispat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakıyetli mesaiye başlanmıştır. Hatta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğolluk arasında olduğu anlaşılmıştır.

4- Türkler ve Moğollarla Aryaniler arasında ise şimdiye kadar hiçbir yakınlık gösterilmemiş ve ispata kalkışılmamıştır.

***

Türklerin aryani ırkından olduğu hakkındaki yanlış düşüncelerin niçin kabul edilmek istendiğini bilmiyoruz. Sanırız ki, Moğolların vahşi ve barbar, Aryanilerin ise medeni olduğu hakkındaki eskimiş telakkiler buna sebep oldu. Bu telakki bazan o kadar garip şekiller aldı ki, Kürtler hakkında bir seri makale neşreden bir zat, kendisine göre saydığı bir takım delillerden sonra “Kürtlerin de Türkler gibi Aryani ve Türk cinsinden olduğunu” ilan etti.

Bu meseleyi yalnız hissi düşüncelerin mahsulü de telakki edemeyiz. Vahşi Moğollarla akraba olmamak için, Turancılık inkar ediliyorsa, Çingenelerin de mensup olduğu Aryani ırkına girmek hislerimizi daha çok incitmez mi?

Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. Aynı adı taşıyan kabilenin yarısı Türkçe, yarısı Moğolca konuşuyor. Hatta bazan tarihin bir devresinde Türkçe konuştuğu halde bir zaman sonra Moğolca konuşan ve yahut her iki dili birden kullanan kabileler görüyoruz. Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu.

***

Tarih tetkikatı ilerledikçe, Türklerin ve Moğolların barbarlığı hakkındaki telakkilerin çok mübaleğalı olduğu meydana çıkıyor. Bunların yaptıkları fütuhatın da büyük medeni neticeleri olduğu anlaşılıyor.

Türklerin Aryani sayılması neticesinde meydana çıkan telakkilerden biri de Hititlerin Türk olmasıdır. Bunu ileri süren nazariyeciler, Türklerin Anadoludaki eskilikleri ispat etmek ve bir veraset hakkı bulmak istiyorlar. Şüphesiz hissi cihetten bunu hepimiz isteriz. Fakat ortadaki hakikat şudur: Hititlerin abideleri okunmuş ve bunların Türk değil, Aryanî oldukları anlaşılmıştır. Hititlere intisap için Aryaniliği kabul ise, bizim için çok tehlikeli bir yoldur. Bir defa ırkımızın antropolojik hususiyetleri hiç de Aryanîlere uymaz. Hatta bizim antropolojik hususiyetlerimizi inkar ederek Anadolu Türkünü eski Yunanlıların bekayası diye göstermek isteyenlere faydalı bir zemin hazırlamış oluruz. Bugünün ilmî hakikatlerine dayanarak, düşüncelerimizi şöyle hulâsa edebiliriz:

Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz, bizzat kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış oluruz.

Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. Garbın medeniyette şarka üstün gelmesi 16’ıncı asırda başlamıştır. Eğer bilmediğimiz vesika ve deliller mevcut da bunlara müstenit yeni ve orijinal bir tez müdafaa edilmek isteniyorsa, şüphesiz bunun da yeri gazete sütunları değildir.

Böyle yazılar gençlerimizi ve henüz Türk tarihi ile yakından ve derinden alakadar olmayan kardeşlerimizin fikirlerini bulandırır. Mazimize karşı, itimat hislerini azaltır. Mevcut hakikatlere de şüphe ile bakmasına sebep olur. Bunun için Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

Bu halde, bizim anamız olan ırkın adı nedir?... Buna Altay ve Turan ırkı diyorlar. Biz bu ana ırktan türiyen ve sonra onun ayrıldığı şubelerden birini teşkil eden bir koluz. Aryanî olmadığımız ise, şarkî Türkistan’da bulunan resimler ve elde edilen Türk heykelleri ile de meydana çıkmıştır. Bu resimlerden mühim bir kısmı Alman âlimleri tarafından neşredilmiştir. Onlarda, Türk, Çinli, İranlı ve Hintli simaları gayet karakteristik bir suretle birbirinden ayrıdır. Bu mukayese de Aryanî olmadığımıza son ve müsbet bir delil teşkil eder.
GLADIO ® isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-09-2008, 12:46   #2
parafrap
 

Üyelik Tarihi: Jul 2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 5,788
Blog Başlıkları: 13
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Teşekkürler paylaşım için...
parafrap isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 00:06   #3
uAsimsar
 
uAsimsar üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Mar 2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 708
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda avrupalıların sarı ırk iddiası üzerine atatürk bu konu üzerinde bizzat çalışmıştır türk tarih kurumunun o zamanlar çok detaylı çalışmaları olmuştur
eline sağlık güzel yazmışsın
uAsimsar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 00:10   #4
KıRmIzI's
 

Üyelik Tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 3
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

yav isveçlibilim adamları 4-5 senelik bi periyoddan beri araştırma yapıyolar,isveçlilerin atalarının türk olma ihtimali yüksek
KıRmIzI's isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 03:17   #5
Adolfo
 
Adolfo üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Aug 2008
Şehir: Ankara
Mesajlar: 58
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Türkler'de diğer dünya ırkları gibi insan ırkından gelir..
Adolfo isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 03:26   #6
candemir767
 
candemir767 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Aug 2008
Şehir: Antalya
Mesajlar: 412
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Alıntı:
Adolfo tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Türkler'de diğer dünya ırkları gibi insan ırkından gelir..
doğru sölüosun
candemir767 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 03:33   #7
terliksi hayvan adam
 

Üyelik Tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 89
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

ne oluyor la burda?
terliksi hayvan adam isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 03:38   #8
guneyX
 
guneyX üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jun 2007
Şehir: Antalya
Mesajlar: 3,443
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Alıntı:
Adolfo tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Türkler'de diğer dünya ırkları gibi insan ırkından gelir..
Kimse hakaret olarak algılamasın!! Ben de Öztürk'üm..
Ve buna cevabım; İşte Türkler normal insanlarda biraz daha farklı... Ve gittiği her yeri farklılaştırıyor... Türkiye'de yaşayanların çılgın Türk olarak dillere düşmesinin nedeni de budur..
guneyX isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 15:11   #9
Adolfo
 
Adolfo üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Aug 2008
Şehir: Ankara
Mesajlar: 58
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Alıntı:
guneyX tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Kimse hakaret olarak algılamasın!! Ben de Öztürk'üm..
Ve buna cevabım; İşte Türkler normal insanlarda biraz daha farklı... Ve gittiği her yeri farklılaştırıyor... Türkiye'de yaşayanların çılgın Türk olarak dillere düşmesinin nedeni de budur..
Irk olarak kimse hangi ırktan geldiğini bilemez mutlaka bi karışım vardır, öğrenmek çok zordur ama kastedilen Türkiye halkına söylenen Türklük ise tabiki hepimiz Türk'üz..
Adolfo isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2008, 15:15   #10
yekeceren
 
yekeceren üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2006
Yaş: 26
Şehir: Ankara
Mesajlar: 246
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

okuduğum başka bir metne göre atalarımız tarihte çok eski kaynaklarda Jun ve Di'ler olarak geçiyor.
yekeceren isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-09-2008, 21:05   #11
gefahrlichua
 

Üyelik Tarihi: Aug 2008
Mesajlar: 97
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Alıntı:
GLADIO ® tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur:

“Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.”

İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz:

1- Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Samilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiçbir ırkî yakınlığı olmadığı artık bugün herkes tarafından kabul edilmiştir.

2- Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural – Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye, Türkler, Moğollar, Tonguzlar, Finler ve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı ispat olunmuş ve hatta Fin, Eston ve Macarlardan mürekkep bir Fin – Ogur teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.

3- Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat’i suretle ispat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakıyetli mesaiye başlanmıştır. Hatta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğolluk arasında olduğu anlaşılmıştır.

4- Türkler ve Moğollarla Aryaniler arasında ise şimdiye kadar hiçbir yakınlık gösterilmemiş ve ispata kalkışılmamıştır.

***

Türklerin aryani ırkından olduğu hakkındaki yanlış düşüncelerin niçin kabul edilmek istendiğini bilmiyoruz. Sanırız ki, Moğolların vahşi ve barbar, Aryanilerin ise medeni olduğu hakkındaki eskimiş telakkiler buna sebep oldu. Bu telakki bazan o kadar garip şekiller aldı ki, Kürtler hakkında bir seri makale neşreden bir zat, kendisine göre saydığı bir takım delillerden sonra “Kürtlerin de Türkler gibi Aryani ve Türk cinsinden olduğunu” ilan etti.

Bu meseleyi yalnız hissi düşüncelerin mahsulü de telakki edemeyiz. Vahşi Moğollarla akraba olmamak için, Turancılık inkar ediliyorsa, Çingenelerin de mensup olduğu Aryani ırkına girmek hislerimizi daha çok incitmez mi?

Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. Aynı adı taşıyan kabilenin yarısı Türkçe, yarısı Moğolca konuşuyor. Hatta bazan tarihin bir devresinde Türkçe konuştuğu halde bir zaman sonra Moğolca konuşan ve yahut her iki dili birden kullanan kabileler görüyoruz. Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu.

***

Tarih tetkikatı ilerledikçe, Türklerin ve Moğolların barbarlığı hakkındaki telakkilerin çok mübaleğalı olduğu meydana çıkıyor. Bunların yaptıkları fütuhatın da büyük medeni neticeleri olduğu anlaşılıyor.

Türklerin Aryani sayılması neticesinde meydana çıkan telakkilerden biri de Hititlerin Türk olmasıdır. Bunu ileri süren nazariyeciler, Türklerin Anadoludaki eskilikleri ispat etmek ve bir veraset hakkı bulmak istiyorlar. Şüphesiz hissi cihetten bunu hepimiz isteriz. Fakat ortadaki hakikat şudur: Hititlerin abideleri okunmuş ve bunların Türk değil, Aryanî oldukları anlaşılmıştır. Hititlere intisap için Aryaniliği kabul ise, bizim için çok tehlikeli bir yoldur. Bir defa ırkımızın antropolojik hususiyetleri hiç de Aryanîlere uymaz. Hatta bizim antropolojik hususiyetlerimizi inkar ederek Anadolu Türkünü eski Yunanlıların bekayası diye göstermek isteyenlere faydalı bir zemin hazırlamış oluruz. Bugünün ilmî hakikatlerine dayanarak, düşüncelerimizi şöyle hulâsa edebiliriz:

Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz, bizzat kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış oluruz.

Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. Garbın medeniyette şarka üstün gelmesi 16’ıncı asırda başlamıştır. Eğer bilmediğimiz vesika ve deliller mevcut da bunlara müstenit yeni ve orijinal bir tez müdafaa edilmek isteniyorsa, şüphesiz bunun da yeri gazete sütunları değildir.

Böyle yazılar gençlerimizi ve henüz Türk tarihi ile yakından ve derinden alakadar olmayan kardeşlerimizin fikirlerini bulandırır. Mazimize karşı, itimat hislerini azaltır. Mevcut hakikatlere de şüphe ile bakmasına sebep olur. Bunun için Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

Bu halde, bizim anamız olan ırkın adı nedir?... Buna Altay ve Turan ırkı diyorlar. Biz bu ana ırktan türiyen ve sonra onun ayrıldığı şubelerden birini teşkil eden bir koluz. Aryanî olmadığımız ise, şarkî Türkistan’da bulunan resimler ve elde edilen Türk heykelleri ile de meydana çıkmıştır. Bu resimlerden mühim bir kısmı Alman âlimleri tarafından neşredilmiştir. Onlarda, Türk, Çinli, İranlı ve Hintli simaları gayet karakteristik bir suretle birbirinden ayrıdır. Bu mukayese de Aryanî olmadığımıza son ve müsbet bir delil teşkil eder.
hmmm peki orta asyadaki ilk türklerle osmanlı türklerinin ırklarının aynı olduğunu nasıl ispat edebilirsiniz her ikiside türk olarak kabul edildiğine göre IRK çeşitli devirler içinde evrimleşir diğer ırklarında ırkımıza katılmasıyla ırkımız özellikler kazanıyor belirli bir türk ırkı yoktur bence...
gefahrlichua isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-09-2008, 21:06   #12
kibele190
 

Üyelik Tarihi: Aug 2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 878
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

ya bu nasıl bir cümle?
kibele190 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-2008, 15:33   #13
bozkurt1900
 
bozkurt1900 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Feb 2006
Yaş: 28
Şehir: Konya
Mesajlar: 225
Blog Başlıkları: 2
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Türklerin ataları olan turanid ırkın fin-alpin ırkı ile amerendien ırkın uyumlu karıışımı olduğunu söyleyenler kadar, bu karışımın fin-alpin ırkının baskın olduğu yönünde görüş belirtenlerde var. Ancak oğuzlar için amerendien ırkın daha bariz olmadığı bu nedenle fin-alpin ırk tesirinin daha fazla olduğu, kıpçak grubu için ise fin-alpin ırkı tesirinin bir miktar az olduğu söylenebilir.
Eklenmiş Resimler
Dosya Türü: gif sema.gif (1.5 KB, 21 Görüntülenme)
bozkurt1900 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-2008, 15:38   #14
yuksel061
Lülürük
 
Turnuvaları kazanan: 2

Mesajlar: n/a
Blog Başlıkları: 14
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Türklerin ataları olan turanid ırkın fin-alpin ırkı ile amerendien ırkın uyumlu karıışımı olduğunu söyleyenler kadar, bu karışımın fin-alpin ırkının baskın olduğu yönünde görüş belirtenlerde var. Ancak oğuzlar için amerendien ırkın daha bariz olmadığı bu nedenle fin-alpin ırk tesirinin daha fazla olduğu, kıpçak grubu için ise fin-alpin ırkı tesirinin bir miktar az olduğu söylenebilir.

Ayrıca bu söylenilen ırklar bugün yaşayan bir ırk için değil, onbinlerce yıl önce yaşadığı varsayılan ırklar için olduğunuda unutmamak gerekir.

Kazak türklerinin çekik gözlü olması (çinliler gibi sözünü yanlış buluyorum) kazaklar, tatar ve diğer türk toplumlarında bir miktar moğolun erimesinden kaynaklanmıştır. Kaldı ki moğollar ile aynı dil ailesinde yer almakta olup, köken olarakta aynı kökten geldiğimiz noktasında bir çok değerlendirme sözkonusudur.

Yine belirtmek isterimki, coğrafi faktörlerin ancak binlerce yıllık zaman içerisinde kısmi etnik farklılığa yolaçması mümkündür (doğal şartlar, beslenme vb.) Örneğin pigmelerin binlerce yıldır yaşadığı kongo ormanları yüksek yağış alan ve bu nedenle toprağın kalsiyum oranının düşük olduğu bir bölgedir. Dinazorların sonu hakkındaki en yaygın görüşte, yağışlı bir çağ sonrası topraktaki kalsiyum miktarının azalması ve dinazorların bunun sonucunda kemik erimesi ile ölmüş olmaları ile ilgilidir. Sözkonusu coğrafyada yani Kongoda binlerce yıldır yaşayan birçok canlı diğer bölgelerdekine oranla daha bodurdur. Örneğin buradaki filler diğer fillerin yarısı kadardır. yine bu bölgedeki küçük boylu bir zürafa çeşidi daha vardır. (okapi) Bölgedeki pigmelerin boy kısalığının sebebinin, bahsettiğim kalsiyum eksikliğinin gensel etkileşime uğramış olmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum.

Özetle binlerce yıllık beslenme faktörleri ve tabiat şartlarının insan vücudunda kısmi bir takım değişikliklere uğratması mümkündür.

moğollar, çinliler ve biz türklerin ırksal geçmişinden bahsetmek istiyorum. Çinlilerin amerendien ırk ile karışımı sözkonusudur. Ancak sarı ırkın baskınlığı (özellikle güney bölgesindeki çinlilerde) daha fazladır. Ayrıca çinlilerin tarih boyunca moğollar ve türklerle de karışmaları olmuştur. Moğollar ise turanid ırkın amerendien ırkının daha baskın olduğu bir turanid ırktandır. Ancak moğollar tarih içerisinde türklerle karıştığı gibi çinlilerlede karışmıştır.

Biz türkler ise fin-alpin ve amerendien ırkın uyumlu birleşiminden oluşan turanid ırka bağlıyız. Bazı bilimadamları türkleri fin-alpin ağırlıklı görse bile bence doğru olan dengeli birlikteliktir. Ancak kazak-kırgız-karakalpak-tatar türkleri 12 ve 15 y.y larda moğol döneminde bir çok moğolun aralarında müslümanlaşarak türkleşesi ile bugünkü fiziksel özellikler kazanılmıştır. Zira bir kısım tarihçiler (çin, arap vb. kaynaklarda) daha 7 ve 8. asırda kırgızları kızıl saçlı bir türk boyu olarak tarif etmekte idiler. Oysa bugünkü kırgızlarda ise kızıl saçlılık artık yerini siyah saç rengine bırakmıştır diyebiliriz. Moğollar amerendien ağırlıklı bir turanid ırk olduğundan bu türk boylarındaki amerendien ırk daha belirgin hale gelmiştir.

Bu arada Kazakları çinlilere benzettiğine göre eminim bir japonu, koreliyi, moğolu yada filipinliyi de çinlilere benzetirsin. Hatta esmer bir kürdü italyana yada sarışın kürdü almana benzetme ihtimalin çok yüksek. Benzemekten kastın iki göz ve bir burun var şeklinde ise buna bir itirazım yok. Ancak açıkçası ben ırksal anlamda bir benzerlik göremiyorum.

Saf kan ırka gelince, bilimsel anlamda saf kanlık kendine özgü ırksal özellikleri oluşturmuş olan bir ırkın bu özelliklerini koruyarak devam ettirmesidir. Bu anlamda örnek vermek gerekirse kürtlerin ortak bir ırki vasfı yoktur. Bir kısım kürtler bariz dolikesefal iken bir kızmi mezosefal bir kısmı ise brekisefaldir. Özetle bir çok kürt için çeşitli etnolog ve antropologlar değişik ırklara ait veriler elde etmektedirler. Oysa senin sözünü ettiğin çinliye benzettiğin kazak türkü de dahil olmak üzere hatta bugünkü çinde yaşayan uygur türkleri de biz türkiyedeki türklerle ortak ırki vasıflara sahiptir.

Bununda en önemli sebebi, binlerce yıldır aralıksız süren devletlerimizdir. kurduğumuz ve yaşattığımız devletler türk ırkının varlığını ve yok olmamasını sağlamıştır.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-2008, 15:39   #15
saltuk_01
 
saltuk_01 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2007
Şehir: Adana
Mesajlar: 725
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Kaynağı delileri olmayan Türkçülük üzerine safsatalar çıkartarak bazı seylerin önüne geçebileceğinin sanan düşünmeden yoksun bir arkadaşımızın açtığı konudur.Tartışmaya bile gerek yok...
saltuk_01 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-09-2008, 23:14   #16
gefahrlichua
 

Üyelik Tarihi: Aug 2008
Mesajlar: 97
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Türkler siyah ırka tabidir ve zencidir :S:S:S böyle sacmalık olurmu eski türklerin gözleri çekik ama günümüzde değil bu bi evrim
gefahrlichua isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-09-2008, 23:25   #17
fethiyebalim
 
fethiyebalim üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Nov 2005
Yaş: 26
Şehir: Ankara
Mesajlar: 589
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Sizce b unu tartışmanın gereği var mı?
fethiyebalim isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-09-2008, 00:05   #18
ötükenalpereni
 

Üyelik Tarihi: Aug 2008
Şehir: Bursa
Mesajlar: 50
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Bence güzel bir tartışma konusu. Bir insanın kendi Milleti'nin tarihi kökenini araştırması niçin gereksiz olsun?
Nihal Atsız'ın bu konuyla ilgili araştırmaları bence doğrudur. Türk Irkı'nın uzak tarihte Moğollar'la aynı soydan geldiği söylüyor. Bencede Moğollar Türk boylarından çok uzak bir dönemde kopmuş bir millet olmalı. Bu nedenle biz Moğollarında içinde bulunduğu Altay ve Turan ırkındanız.
ötükenalpereni isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-10-2008, 21:20   #19
Yasarof
Lülürük
 
Turnuvaları kazanan: 2

Mesajlar: n/a
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Alıntı:
gefahrlichua tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Türkler siyah ırka tabidir ve zencidir :S:S:S böyle sacmalık olurmu eski türklerin gözleri çekik ama günümüzde değil bu bi evrim
evrim olur mu ya ???
bu evrim değil bulunduğun bölgeye uyum gösterme ve bazı değişiklikler yaşama (bunun biyolojide başka bi adı vardı ama hatırlayamadım şimdi...)
Örn: Anadoluda yaşayan Türkler' in çoğu kahverengi göze sahiptir ama Balkanlarda yaşayan Türkler arasında renkli göz yaygındır...Balkan coğrafyasındaki insanlarda olduğu gibi (Balkan Türkleri Anadolu' dan Balkanlara yerleştirilmiştir)...
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-10-2008, 22:23   #20
meram
 

Üyelik Tarihi: Mar 2006
Yaş: 27
Şehir: İzmir
Mesajlar: 412
Cvp: Türkler hangi ırktandır?

Alıntı:
Yasarof tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
evrim olur mu ya ???
bu evrim değil bulunduğun bölgeye uyum gösterme ve bazı değişiklikler yaşama (bunun biyolojide başka bi adı vardı ama hatırlayamadım şimdi...)
modifikasyondu onun biyolojideki adı
meram isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Cevap Yaz

Bu konuyu paylaş!

Etiketler
hangi, irktandir?, turkler

Konu Araçları
Mod Seç


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
ah şu Türkler yok mu :D oku zumzumhp Paylaşımlar 5 16-09-2008 18:02
Türkler ve Yalanları mehmetakb Paylaşımlar 1 20-08-2008 20:39
tabiki türkler:))) tatlışş Lay Lay Lom 34 22-04-2008 20:56
İkiz Kulelerdeki Türkler DiLaRa___ Lay Lay Lom 3 22-09-2007 02:44
Türkler issmaill Boğaz Köprüsü 22 18-07-2007 22:53

Saat 23:18.

    Bizi Twitter'dan Takip Et!

x
Zekirdek.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd

Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218