Üye Girişi  /  zekirdek.com'a Üye Ol    
Zekirdek.com - Güzel olacak... Güzel...
Eski 26-07-2009, 11:57   #1
adilming
 

Üyelik Tarihi: Aug 2006
Mesajlar: 4,089
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Akademik Takvim
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç 16’şar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıla Güz Yarıyılı adı verilir ve Eylül-Ocak aylarını kapsar. İkinci yarıyıla Bahar Yarıyılı denilir ve Şubat-Haziran aylarını kapsar. Her iki yarıyılın 8. Haftasında ara sınav yapıldığından ders yapılmaz.


Yaz Okulu
Yaz okulu, üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirilmesini amaçlar. Yaz okulunda açılan dersleri tezsiz lisansüstü öğrencileri ile çift anadal ve yandal öğrencileri alabilirler.

İngilizce Hazırlık
Örgün eğitimde lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren 22 bölümde zorunlu bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinde, Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Bölümünde, Orman Fakültesinin Orman Mühendisliği bölümünde, Fen-Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümlerinde, Fatih Eğitim Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde, İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinde zorunlu bir yıl İngilizce Hazırlık Eğitimi uygulanmaktadır.

İngilizce seviye sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıftan itibaren eğitim-öğretimlerine başlarlar.

Oryantasyon Programı
Üniversitemize kayıt olan yeni öğrencilere okuyacağı bölümü/ anabilim dalını/ programı ve üniversiteyi genel olarak tanıtmak ve yeni ortama alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla akademik birimlerimizce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanır.

Çiftanadal Uygulaması
Çift Anadal uygulaması; Karadeniz Teknik Üniversitesinde herhangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almasına yönelik bir uygulamadır. Öğrencilerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için, başvuru anına kadar kendi lisans programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel akademik not ortalamasının da 4 üzerinden en az 3.2 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler, istemeleri ve kontenjan olması durumunda istedikleri diğer bir bölümün derslerine de devam etmek ve en az 40 kredilik dersi tamamlamak suretiyle ikinci bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Başarılı öğrenciler, Çift Anadal programına, kendi lisans eğitimlerinin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılları arasında başvurabilirler.

Yandal Uygulaması
Yandal uygulaması, Çift Anadal uygulamasının daha dar kapsamlısı olup, Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda başka bir bölümden yan dal sertifikası almasına yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamadan faydalanmak için başvuru anına kadar genel akademik ortalamanın 4 üzerinden en az 2.7 olması ve seçilen diğer bölümden en az 20 kredilik dersin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bölümlerarası Geçiş
Bölümler arası geçiş; ÖSYS sınavı ile her hangi bir bölüme yerleştirilmiş öğrencilerden, ilk yıl sonunda akademik ortalaması 4 üzerinden en az 2.70 olanların, kaydoldukları bölümün ait olduğu fakülte içinde bulunan ve kendi bölümüyle aynı puan türünde öğrenci alan bir diğer bölüme geçiş yapmasına olanak tanımaktadır. Her akademik yıl sonunda bölümler tarafından ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuran öğrenciler yıl sonu akademik ortalamalarına göre sıralanmakta ve buna göre seçim yapılmaktadır.


Kariyer Planlama
Öğrencilerimizin daha üniversite eğitiminin ilk yıllarında iş ve piyasa koşullarına hazırlanması ve yönlendirilmesi, kendilerini ve içinde bulundukları çevreyi değerlendirerek, iş hayatı ile ilgili hedefler belirlemesi amacına yönelik olarak üniversitemizde kariyer planlama etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, çeşitli özel sektör ve devlet kuruluşlarının temsilcileri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri arasındaki işbirliği ile yürütülmeye çalışılan kariyer günlerinde, mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin çeşitli şirketlerle iş görüşmesinde bulunmaları sağlanmakta; özgeçmiş hazırlama, iş arama yöntemleri ve benzeri konularda öğrencilerimize yıl boyunca çeşitli seminerler verilmektedir. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve KOSGEB ile çok sıkı bir işbirliği içerisindedir. İşbirliği çalışmalarını koordine etmek için Merkez Kampüs’te TTSO ve KOSGEB’in bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Ayrıca, zaman zaman lise öğrencilerine de meslek seçimine yönelik yönlendirme ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.


EĞİTİM ve ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşit ve sayısı, nitelikli personeli ve tam otomasyona geçmiş hizmet anlayışı ile Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden biridir.

Kütüphane 30 kişilik referans salonu, 20 kişilik süreli yayın salonu, 20 kişilik Osman Turan Tarih Araştırmaları kitaplığı, 25 kişilik bilgi tarama, 400 kişilik kitap salonu, 110 kişilik bağımsız girişe sahip serbest okuma salonu ile iki ayrı büyük süreli yayın arşivi ve diğer çalışma birimlerinden oluşmaktadır. Toplam 110.000'den fazla Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kitap, 50.000'den fazla süreli yayının bulunduğu kütüphanede, bütün yayınlar LC sistemine uygun şekilde düzenlenerek açık raf sistemine göre hizmete sunulmuştur.

Kütüphane içerisindeki bütün materyaller (kitap, dergi, tez, vb.) YORDAM-2001 otomasyon programı yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış olup; bilgi tarama ve sorgulama, süre uzatma, ayırtma, vb. işlemler doğrudan bilgisayar ortamından yapılabilmektedir. Ayrıca, birçok uluslararası yayınevi ile anlaşmalar yapılarak binlerce dergi, kitap, yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik veritabanları bünyesinde internet ortamından kullanıma açılmıştır. Her yıl giderek sayıları artan bu veritabanları ile 30.000'den fazla e-kitap ve 29.000'den fazla e-dergiye online erişmek mümkündür. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, kütüphaneye gelmeden bilgisayar ortamında istedikleri materyale ulaşabilmektedir. Kütüphanede bulunmayan materyaller “Kütüphanelar-Arası-Ödünç” sistemi ile sağlanıp, üyelerin kullanımına sunulmaktadır.

Bilgisayar Olanakları ve Laboratuvarlar
Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimde kaliteyi yakalamasına katkıda bulunmak için birçok bölümünde modern laboratuarlarıyla eğitim-öğretim imkanları sağlamaktadır. Ayrıca, tüm öğrencilerin bilgisayar teknolojisinden yararlanabilmesi için her fakültede ve hemen hemen tüm bölümlerde modern donanımlı bilgisayar salonları oluşturulmuştur. Temel Bilgisayar derslerinin de verildiği bu laboratuarlardaki tüm bilgisayarlar internete bağlıdır. Öğrenciler, boş saatlerinde de bilgisayar ve internet hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Öğrencilere eğitim amaçlı hizmet veren bu laboratuarların dışında, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmakta olan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora çalışması yürüten öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetlerinde kullanabilecekleri çok sayıda araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuarı kurulmuştur ve kurulmaya da devam edilmektedir.

Yurtdışı Eğitim İmkanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ülkemizin AB eğitim-araştırma programlarına katılmaya hak kazandığı 2004 yılından beri Erasmus programını uygulamaktadır. Bu program kapsamında şu ana kadar farklı fakültelerimizden 200'e yakın öğrencimiz Avrupa'nın değişik üniversitelerinde eğitim alma imkanına kavuşmuştur.100’e yakın öğrencimizin de bu eğitim-öğretim döneminde Erasmus programından yararlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bugüne kadar 20 Avrupa ülkesinden 50 değişik üniversiteyle ikili anlaşmamız ve 300 kontenjanımız mevcuttur.
2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Yaşam Boyu Öğrenme programının bir parçası haline getirilen Leonardo Da Vinci programında, özellikle mühendislik ve uygulamalı branşlardaki öğrencilerimizin staj amaçlı olarak Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, Comenius, Grundwig ve Youth gibi AB fonları da öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmesi adına yoğun olarak kullanılmaktadır.

2007-2008 akademik döneminden itibaren Erasmus programına ilave edilen staj programı yardımıyla, dileyen başarılı öğrencilerimizin zorunlu meslek stajlarını bir AB üyesi ülkedeki herhangi bir kurum/kuruluşta yapması olanağı da elde edilmiştir. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 30 öğrenci yurt dışına gönderilmektedir.

E-Üniversite
E-üniversite, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmetin bilgisayar teknolojilerinin sağladığı imkanlar ile sunulmasını sağlayan projeler grubudur. Böylece öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer personelin bir çok hizmete bilgisayar ortamında hızlı bir biçimde ulaşması sağlanmaktadır. Bu proje kapsamında E-Öğrenci, E-Akademisyen, E-Personel, E-Kütüphane, E-Sağlık ve E-Kart alt birimleri hazırlanmıştır.

E-öğrenci ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerine derse yazılma, sınav sonuçlarını takip etme, transkript alma, e-posta adresi alma ve web sayfası alanı elde etme gibi temel hizmetler sunulmaktadır.

adilming isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-07-2009, 11:59   #2
adilming
 

Üyelik Tarihi: Aug 2006
Mesajlar: 4,089
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ)

BURSLAR VE ÇALIŞMA OLANAKLARI
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs alacak öğrencileri üniversitemiz belirlemektedir. Başarılı ve muhtaç öğrencilerin hiçbir karşılık beklemeden alacağı burslar için Ekim ayında ilgili bölümlerine başvurmaları gerekmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca muhtaç öğrencilere beslenme ve giyecek yardımı da yapılmaktadır.
KÜ Güçlendirme Vakfı da her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli maddi katkılarda bulunmaktadır.
Üniversitemiz öğretim elemanlarının oluşturduğu yardım gönüllüleri ve Trabzon’daki sosyal sorumluk sahibi kişiler de öğrencilerimize çeşitli katkılar sağlamaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri yarı zamanlı çalışarak, sosyal hayatta başarılı olmaları ve bütçelerine ekonomik katkıda bulunabilmeleri mümkündür. Kütüphane, bilgisayar salonları, kültür ve kongre merkezleri, sağlık, sosyal ve spor tesisleri, laboratuvarlar, Rektörlük Proje Üretim Merkezi, sera ve çevre düzenleme, dış ilişkiler, KTÜ Radyo ve bazı akademik ve idari birimlerde sigortalı çalışabilmektedirler.
MERKEZ KANUNİ KAMPÜSÜ
Rektörlük
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Orman Fakültesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Turim ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Enstitüler
Araştırma Merkezleri


FATİH KAMPÜSÜ (Söğütlü/Trabzon)
Fatih Eğitim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Trabzon İlahiyat Meslek Yüksekokulu

AKÇAABAT KAMPÜSÜ (Trabzon)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Trabzon Meslek Yüksekokulu


SÜRMENE KAMPÜSÜ (Trabzon)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu

MUAMMER DERELİ KAMPÜSÜ (Sürmene/Trabzon)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

BEŞİKDÜZÜ KAMPÜSÜ (Beşikdüzü/Trabzon)
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

TRABZON
Trabzon Sağlık Yüksekokulu

OF (Trabzon)
Of Teknik Eğitim Fakültesi

VAKFIKEBİR (Trabzon)
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

MAÇKA (Trabzon)
Maçka Meslek Yüksekokulu


ARSİN (Trabzon)
Arsin Meslek Yüksekokulu


KTÜ'nün KURULUŞU ve GELİŞİMİ

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının verdiği teklifin, TBMM'de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunla kabul edilmesi ile kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Kuruluşundan yaklaşık sekiz yıl sonra, 19 Eylül 1963 tarihinde, 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilerek Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. Üniversitede eğitim-öğretime ise 2 Aralık 1963 tarihinde Esentepe Mahallesindeki Trabzon Atatürk İlköğretim Okulu'nun ilkokul Binası'nda başlamıştır. 1966 yılında, Üniversite bugünkü merkez kampüse taşınmıştır. Gelişimini sürdüren Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, 4 Ocak 1973 tarih ve 1659 sayılı kanunla da Yer Bilimleri ve Tıp Fakültesi kadroları verilmiştir. 1981 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu'nun çıkarılmasından sonra üniversite sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni fakülte ve bölümler açılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, içerisinde bulunduğu coğrafi bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını göz önüne alarak gelişimine devam etmektedir. Bu amaçla yeni kurulan Of Teknik Eğitim hukuk fakülteleri üniversitenin eğitim ve araştırma potansiyelini daha da artırmıştır.

Bugün, Karadeniz Teknik Üniversitesi 14 fakülte, 1 konservatuvar, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü, 1.800 kişilik güçlü akademik kadrosu, 81 il ve birçok farklı ülkeden yaklaşık 40.000 öğrencisi ile ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından biridir.
adilming isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-07-2009, 13:09   #3
TIRNAK MAKASI
 
TIRNAK MAKASI üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2007
Şehir: Yurt Dışı
Mesajlar: 192
Blog Başlıkları: 5
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ)

söğütlü merkeze uzak mı?
TIRNAK MAKASI isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-07-2009, 13:12   #4
adilming
 

Üyelik Tarihi: Aug 2006
Mesajlar: 4,089
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ)

Alıntı:
TIRNAK MAKASI tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
söğütlü merkeze uzak mı?
15 dk filan.her zaman otobüs var.
adilming isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-07-2009, 19:29   #5
listerianur
 

Üyelik Tarihi: Mar 2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 5
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

KTÜ'de ingilizce muafiyet sınavı ne zorlukta oluyor?Alt yapısı olan biri geçebilirmi çok zorluyorlar mı?
listerianur isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-07-2009, 20:17   #6
jerome
 

Üyelik Tarihi: Sep 2008
Yaş: 25
Şehir: Rize
Mesajlar: 101
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

ben orda okumuyorum ama okuyanlardan bildiğim kadarıyla bölümlere göre değişmekle birlikte çok da zor değil yani diğer teknik üni.lerinki kadar. Lisede hazırlık okumuş olanlar, anadolu lisesi mezunları filan rahat geçiyodu yani.
jerome isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-07-2009, 00:51   #7
class87
 
class87 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Apr 2007
Yaş: 28
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 1,011
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
listerianur tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
KTÜ'de ingilizce muafiyet sınavı ne zorlukta oluyor?Alt yapısı olan biri geçebilirmi çok zorluyorlar mı?
Çok kolay olduğunu söyleyemem. Üstelik bölümün ne olursa olsun girdiğin sınav ortaktır ve ingilizceden muaf olmak için belli bir notu ( 70 diye hatırlıyorum ) alman gerekir. Alacağın puana göre beginner pre-intermediate ya da intermediate seviyelerinden başlıyorsun. Puanın yüksekse ikinci dönem muaf tutulma ihtimalin artıyor.
class87 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-07-2009, 01:00   #8
TIRNAK MAKASI
 
TIRNAK MAKASI üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2007
Şehir: Yurt Dışı
Mesajlar: 192
Blog Başlıkları: 5
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

KTÜ'de okuyup pişman olan var mı?
ailenin yanına gidip gelmek problem.çok uzak karadeniz
TIRNAK MAKASI isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-07-2009, 01:11   #9
Ercan
Trabzon İl Temsilcisi
 
Ercan üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Sep 2005
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 971
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
listerianur tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
KTÜ'de ingilizce muafiyet sınavı ne zorlukta oluyor?Alt yapısı olan biri geçebilirmi çok zorluyorlar mı?


gayet iyi bir zorlukta oluyor.. geçme notu 70 evet. altyapıya güvenerek geçeceğini kimse düşünmesin.geçmek isteyen yazın kurslara gidip çalışmalı. bende anadolu lisesi mezunuyum ama 61de kaldım geçemedim. gerçi sorarsanız yazın çalıştınmı ing diye cevabım hayır:) lisedeki altyapının üstünden zaman geçtiği içinde baya bi altta kalmıştı yapı. bu yıl hazırlık okudum geçtim. sınıfımdan baya kalan oldu. % 40 oran gibi.. hazırlık hiçte öyle bi sene gezecez hoplıycaz zıplıycaz havasında geçen bi sene değil.. heleki murat hoca dersinize girerse:D ben okudum geçtim. sorarsanızki pişmanmısın 1 yılın boşa gittimi falan böyle bişey düşünüyomusun? asla! hem çok eğlendim. hemde ingilizcemi iyi derecede geliştirdim. mutluyum:) başka sormak istediğiniz bişey varsa cevaplayabilirim..
Ercan isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-07-2009, 02:29   #10
class87
 
class87 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Apr 2007
Yaş: 28
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 1,011
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
sevolik61 tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
gayet iyi bir zorlukta oluyor.. geçme notu 70 evet. altyapıya güvenerek geçeceğini kimse düşünmesin.geçmek isteyen yazın kurslara gidip çalışmalı. bende anadolu lisesi mezunuyum ama 61de kaldım geçemedim. gerçi sorarsanız yazın çalıştınmı ing diye cevabım hayır:) lisedeki altyapının üstünden zaman geçtiği içinde baya bi altta kalmıştı yapı. bu yıl hazırlık okudum geçtim. sınıfımdan baya kalan oldu. % 40 oran gibi.. hazırlık hiçte öyle bi sene gezecez hoplıycaz zıplıycaz havasında geçen bi sene değil.. heleki murat hoca dersinize girerse:D ben okudum geçtim. sorarsanızki pişmanmısın 1 yılın boşa gittimi falan böyle bişey düşünüyomusun? asla! hem çok eğlendim. hemde ingilizcemi iyi derecede geliştirdim. mutluyum:) başka sormak istediğiniz bişey varsa cevaplayabilirim..
O zmn ben de küçük bi ayrıntı paylaşayım, bizim dönemde de bölüme geçenler 35 kişi geçemeyenler 42 kişiydi.
class87 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-07-2009, 02:34   #11
class87
 
class87 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Apr 2007
Yaş: 28
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 1,011
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
adilming tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
EĞİTİM-ÖĞRETİM

Çiftanadal Uygulaması
Çift Anadal uygulaması; Karadeniz Teknik Üniversitesinde herhangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almasına yönelik bir uygulamadır. Öğrencilerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için, başvuru anına kadar kendi lisans programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel akademik not ortalamasının da 4 üzerinden en az 3.2 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler, istemeleri ve kontenjan olması durumunda istedikleri diğer bir bölümün derslerine de devam etmek ve en az 40 kredilik dersi tamamlamak suretiyle ikinci bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Başarılı öğrenciler, Çift Anadal programına, kendi lisans eğitimlerinin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılları arasında başvurabilirler.

İşte bunu seviyorum :D
class87 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-07-2009, 11:24   #12
SmiLee
 

Üyelik Tarihi: May 2009
Mesajlar: 31
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

bende mat.ögretmenliği yazdım.. izmirden geleceğim tutarsa..çok uzak memleket ama güzel olduğunu duydum sorduğum herkesten.. şehir yurt imkanları vs.. nasıl arkadaşlar
SmiLee isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-07-2009, 00:16   #13
Ercan
Trabzon İl Temsilcisi
 
Ercan üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Sep 2005
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 971
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
class87 tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
O zmn ben de küçük bi ayrıntı paylaşayım, bizim dönemde de bölüme geçenler 35 kişi geçemeyenler 42 kişiydi.

oran %40ında üzerindeymiş demekki..


Alıntı:
SmiLee tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
bende mat.ögretmenliği yazdım.. izmirden geleceğim tutarsa..çok uzak memleket ama güzel olduğunu duydum sorduğum herkesten.. şehir yurt imkanları vs.. nasıl arkadaşlar

yurt imkanları var.. gerek okul çevresinde gerekse biraz uzağında.. ama servislerde var. yurt ücretleri ortalama 250 TL civarı bildiğim kadarıyla..
Ercan isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-07-2009, 00:27   #14
aayysseegguull
 

Üyelik Tarihi: Jan 2009
Yaş: 25
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 36
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

sınav zor değil eğer hazırlık okumuşsan ve ingilizcen fena değilse biraz bakarak gecersın bence..KTÜnün hazırlığını birçok arkadasım gecmıstı.
aayysseegguull isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-07-2009, 01:07   #15
Janus1
 
Janus1 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Aug 2007
Şehir: Samsun
Mesajlar: 525
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
SmiLee tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
bende mat.ögretmenliği yazdım.. izmirden geleceğim tutarsa..çok uzak memleket ama güzel olduğunu duydum sorduğum herkesten.. şehir yurt imkanları vs.. nasıl arkadaşlar
Samsun yazabilirdin aslında hem daha yakın hem daha fazla imkana sahip.
Hayırlısı olsun senin için.
Janus1 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-07-2009, 20:12   #16
TIRNAK MAKASI
 
TIRNAK MAKASI üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2007
Şehir: Yurt Dışı
Mesajlar: 192
Blog Başlıkları: 5
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

19 mayıs KTÜ'den daha mı iyi?
şehir açısından mesela
TIRNAK MAKASI isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-07-2009, 21:43   #17
Janus1
 
Janus1 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Aug 2007
Şehir: Samsun
Mesajlar: 525
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
TIRNAK MAKASI tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
19 mayıs KTÜ'den daha mı iyi?
şehir açısından mesela
2 üniversite şartlarını bilmiyorum okuyan arkadaşlar bilir.
Ama şehir açısından evet karadenizdeki tek büyükşehir Samsun.
Janus1 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-07-2009, 21:49   #18
_mg_
 

Üyelik Tarihi: Feb 2005
Mesajlar: 61
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
SmiLee tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
bende mat.ögretmenliği yazdım.. izmirden geleceğim tutarsa..çok uzak memleket ama güzel olduğunu duydum sorduğum herkesten.. şehir yurt imkanları vs.. nasıl arkadaşlar
bende aynı bölümü yazıcam samsun olmazsa ktü sen kaçıncı oldun ??
_mg_ isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-2009, 02:50   #19
Ercan
Trabzon İl Temsilcisi
 
Ercan üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Sep 2005
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 971
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
Janus1 tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Samsun yazabilirdin aslında hem daha yakın hem daha fazla imkana sahip.
Hayırlısı olsun senin için.
daha fazla imkana sahip cümlene katılmıyorum. ayrıca üniversitenin yeride hiç hoş değil şehir merkezi dışında dağın başında.. imkanlardan faydalanmak için şehir merkeziyle arandaki mesafeyi kırmakda lazım.

ayrıca büyükşehir olayına takılmak pek mantıklı değil. buna bakarsanız erzurumda büyükşehir. ama trabzonla erzurumu karşılaştırmayı düşünmek bile büyük bi saçmalık olur yani..
Ercan isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-07-2009, 13:15   #20
Janus1
 
Janus1 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Aug 2007
Şehir: Samsun
Mesajlar: 525
Cvp: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Alıntı:
sevolik61 tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
daha fazla imkana sahip cümlene katılmıyorum. ayrıca üniversitenin yeride hiç hoş değil şehir merkezi dışında dağın başında.. imkanlardan faydalanmak için şehir merkeziyle arandaki mesafeyi kırmakda lazım.

ayrıca büyükşehir olayına takılmak pek mantıklı değil. buna bakarsanız erzurumda büyükşehir. ama trabzonla erzurumu karşılaştırmayı düşünmek bile büyük bi saçmalık olur yani..
Ya bu başlıkta şehir yarışına girmek yanlış olur ama trabzonlada samsunu karşılaştırmak haksızlık olur samsun ve trabzonu bilenler hak verecektir.

http://www.zekirdek.com/forum/sehrim...nresim-129940/
Samsun a yukardaki linkten bakabilirsin çok gezmemişsin sanırım.
Janus1 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Cevap Yaz

Bu konuyu paylaş!

Konu Araçları
Mod Seç


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Karadeniz Teknik üniversitesi platinium Karadeniz Teknik Üniversitesi 2234 19-10-2010 21:15
Karadeniz Teknik Üniversitesi-(K.T.Ü) Polykleitos Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 08-02-2009 00:22
karadeniz teknik üni ne zaman açılıyor??? belki Serbest Kürsü 0 21-08-2008 15:25
viyana teknik üniversitesi matraxmny Üniversiteler 6 17-06-2008 07:06

Saat 12:21.

    Bizi Twitter'dan Takip Et!

x
Zekirdek.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd

Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218