Üye Girişi  /  zekirdek.com'a Üye Ol    
Zekirdek.com - Güzel olacak... Güzel...
Eski 14-03-2010, 16:05   #1
yandım
 
yandım üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2006
Şehir: Erzurum
Mesajlar: 2,866
Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

SOYKIRIM NEDİR?

Soykırım dendiği zaman Nazilerin, Yahudilere ve diğer etnik gruplara karşı giriştikleri kitlesel kıyım akla gelir. 1939-1945 yılları arasında 5-6 milyon Yahudi, 3 milyondan fazla Sovyet savaş tutsağı, birer milyondan fazla Polonya ve Yugoslavya sivil halkı, 200.000 civarında Çingene ve 70.000 özürlü insanın canına kıyılmıştır. İşte soykırım budur.

Bunlara ilave olarak, Birleşmiş Milletler'in önleyici yönde sözleşmesi olmasına rağmen, modern çağda da sayısız soykırım olayı görülmüştür.

Örneğin, bizzat olayın kahramanı 2 emekli Fransız generalin Le Monde’da yayınlanan itiraflarına göre; Fransızlar 1954-1962 yılları arasında Cezayir’de en az 1 milyon Cezayirliyi katletmiş, 1965-1966 yıllarında Endonezya ordusu bir milyon komünisti ve ailelerini öldürmüş, 1975-1979 yılları arasında Kamboçya'da Kızıl Kmerler 1.7 milyon Kamboçyalı'yı katletmiş, 1994'de Ruanda'da 500.000 Tutsi, Hutular tarafından öldürülmüş ve nihayet 1991'den sonra Bosna-Hersek ile Kosova'da binlerce Müslüman Sırp vahşetine maruz kalmıştır.

Aslında Ermeniler, geçmişte hakimiyeti altında yaşadıkları devletlere ihanetlerinden dolayı bir çok kez buna benzer göç hareketlerine tabi tutulmuşlardır. Sasaniler 379'larda 70.000 Ermeni’yi İran'a, Bizanslılar 1025'lerde Doğu Anadolu'daki 40.000 Ermeni'yi Sivas ve Kayseri'ye, Memluklar 1250'lerde 10.000 kadar Ermeni'yi Mısır'a, 1743'de İranlılar 24.000 Ermeni'yi İran içlerine ve 1777'de Kırım'ı işgal eden Ruslar bölgedeki binlerce Ermeni'yi steplere sürmüştür.

Tarih boyunca sayısız göç ve sürgün olayına maruz kalan Ermeniler, bunların hiç birini gündeme getirmeden, sadece 1915'te Osmanlı devleti tarafından son derece haklı gerekçelerle yer değiştirmeye tabi tutulmalarını sözde soykırım adı ile sorun haline getirmeye çalışmaktadırlar. Bu tavır, maksatlı ve Türkiye'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik politikaların bir ürünüdür. Bazı ülkelerin, Afrika ve Balkanlarda yaşanmakta olan gerçek anlamdaki soykırım hareketlerine seyirci kalarak, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ve yalanlarına destek vermeleri de bunun en açık göstergesidir.

ERMENİ TERÖRÜ

İlk isyan 1890'daki Erzurum'da gerçekleşmiştir. Bunu, yine aynı yıl meydana gelen Kumkapı gösterisi, 1892-93'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894'te Sasun isyanı, Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 1896'da Van isyanı ve Osmanlı Bankası'nın işgali, 1903'te ikinci Sasun isyanı, 1905'te Sultan Abdülhamid'e suikast girişimi ve nihayet 1909'da gerçekleşen Adana isyanı izlemiştir. 1914'de Zeytun'da 100, 1915 Van olaylarında 3.000 ve 1914-1915 Muş olaylarında 20.000 Türk, Ermeni mezalimi sonucu hayatlarını kaybetmiştir.

İsyanların Osmanlı kuvvetlerince bastırılması, dünya kamuoyuna propaganda maksatlı olarak "Müslümanlar Hıristiyanları katlediyor" mesajıyla yansıtılmış ve Ermeni sorunu giderek uluslararası bir sorun niteliği kazanmıştır. Nitekim, döneme ait İngiliz ve Rus diplomatik temsilciliklerinin raporları, "Ermeni ihtilalcilerin hedefinin karışıklıklar çıkararak Osmanlıların karşılık vermesini ve böylece yabancı ülkelerin duruma müdahalesini sağlamak" olduğunu kaydetmektedir.

VAN-ERCİŞ-ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞINDA KATLEDİLEN TÜRKLER

KARS SUBATAN TOPLU MEZAR KAZISI

VAN ZEVE TOPLU MEZAR KAZISI

ERZURUM DUMLU - YEŞİLYAYLA KÖYÜ TOPLU MEZAR KAZISI

ERZURUM ILICA KAZISI

ERZURUM PASİNLER KAZISI

IĞDIR OBA KÖYÜ TOPLU MEZAR KAZISI

ERMENİLERİN AZERBAYCAN'DA YAPTIĞI KATLİAMLAR


NEDEN 24 NİSAN ?

24 NİSAN 1915

Rus ve İngiliz kışkırtmaları sonucunda meydana gelen isyan ve katliamlar karşısında Osmanlı hükümeti, herhangi bir önleme başvurmadan önce Ermeni Patriği, Ermeni milletvekilleri ve Ermeni cemaatinin ileri gelenlerine "Ermenilerin Müslümanları arkadan vurmaya ve katletmeye devam etmeleri halinde gerekli önlemleri alacağını" bildirmekle yetinmiştir. Ancak, olaylar durmak yerine giderek yoğunlaşınca, ordunun bir çok cephede savaş halinde bulunması nedeniyle cephe gerisinin emniyete alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu maksatla, 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni Komiteleri kapatılarak, yöneticilerinden 2345 kişi devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklanmıştır. Osmanlı Hükümeti'nin bu kararı üzerine hareket geçen Eçmiyazin Katalikosu Kevork, ABD Cumhurbaşkanı'na şu telgrafı göndermiştir:

"Sayın Başkan, Türk Ermenistanı'ndan aldığımız son haberlere göre, orada katliam başlamış ve organize bir tedhiş Ermeni halkının mevcudiyetini tehlikeye sokmuştur. Bu nazik anda Ekselanslarının ve büyük Amerikan Milletinin asil hislerine hitap ediyor, insaniyet ve Hıristiyanlık inancı adına, büyük Cumhuriyetinizin diplomatik temsilcilikleri vasıtasıyla derhal müdahale ederek, Türk fanatizminin şiddetine terkedilmiş Türkiye'deki halkımın korunmasını rica ediyorum."

Başpiskopos Kevork'un telgrafını, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nin ABD'deki temasları izlemiştir. Bütün olup biten, yasadışı Ermeni komitelerinin kapatılması ve elebaşlarının tutuklanması olmasına rağmen, olayı bir "katliam" gibi göstermeye çalışan Ermeniler, başta ABD ve Rusya olmak üzere, çeşitli sömürgeci devletleri kendi saflarına çekmeye çalışmışlardır.

Diaspora Ermenilerinin her yıl sözde "Ermeni soykırımının yıldönümü" diye andıkları 24 Nisan, devlet aleyhine faaliyette bulunan ve masum insanları katleden 2345 komitecinin tutuklandığı tarihtir. Görüldüğü gibi bu tarih, sözde soykırım şöyle dursun, sözde soykırım iddialarına temel oluşturduğu iddia edilen "yer değiştirme" uygulamasıyla bile ilgili değildir.


RESMİ BELGELERE GÖRE OSMANLI NUFÜSU

Yabancılar Osmanlı belgelerini görmezden gelmeye çalışmaktadır. Ancak, bu konudaki en güvenilir rakamların resmi belgelerde olduğu kesindir. Son zamanlarda olduğu gibi tehcir öncesi Ermeni nüfusun olduğundan 4, hatta 5 kat fazla gösterildiği olmuştur. Örneğin 1878 Berlin Kongresi'nde Bağımsız Ermenistan isteyen Ermeniler, Doğu Anadolu illerinde 3.000.000 Ermeni olduğunu savunmuşlar ancak Berlin Anlaşmasında Hıristiyanlardan vergi alınması hükme bağlanınca, bu sayıyı Osmanlı Hükümetinin belirlediği sayının altına indirmişlerdir.

Osmanlı Devletinde İstatistik Genel Müdürlüğü 1892 yılında kurulmuştur. Genel Müdürlük görevini 1892 yılında Nuri Bey, 1892-1897 yılları arasında Fethi FRANCO adlı bir Musevi, 1897-1903 yılları arasında Mıgırdıç ŞINABYAN isimli bir Ermeni, 1903-1908 yılları arasında Robert isimli bir Amerikalı, 1908-1914 yılları arasında Mehmet BEHİÇ Bey yapmıştır.

Görüldüğü gibi Ermeni meselesini siyasi alana taşıyan önemli olayların cereyan ettiği dönemde, Osmanlı nüfus bilgileri yabancıların kontrolü altındadır. Buradan hareketle, bugüne kadar aksi bir belge ve kanaat olmadığına göre Osmanlı nüfus bilgilerine itibar edilmesi gerekmektedir.

1893 Nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 1.001.465'tir.
1906 Nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 1.120.748'dir.
1914 Nüfus istatistiğine göre Ermeni nüfusu 1.221.850'dir.
Her üç grup veri kaynağı değerlendirildiğinde, gerek Osmanlı, gerek Ermeni ve yabancı istatistikler, I. Dünya Savaşı döneminde yaşayan Ermenilerin nüfusunun 1.250.000 civarında olduğunu ortaya koymaktadır.

Yer değiştirme uygulaması sırasında yeni yerleşim bölgelerine sevk edilen nüfus toplam 438.758, Halep’tekilerle birlikte iskan sahasına varan nüfus ise 382.148’dir. Görüldüğü gibi, ikisi arasında 56.610 kişilik bir fark bulunmaktadır.

Göç ettirilenlerle, yeni yerleşim bölgelerine varanlar arasındaki bu 56.610 kişilik fark, belgelerden elde edilen bilgiye göre, şu şekilde ortaya çıkmıştır: 500 kişi Erzurum-Erzincan arasında; 2.000 kişi Urfa Halep arasındaki Meskene’de; 2.000 kişi Mardin civarında eşkıya ve Arap aşiretlerinin saldırısı sonucu katledilmiş, ayrıca bir o kadar, yani yaklaşık 5.000 ve belki de biraz daha fazla kişi de Dersim bölgesinden geçen kafilelere yapılan saldırılar sonucu öldürülmüştür. Bu bilgiler ışığında toplam 9-10 bin kişinin yer değiştirme uygulaması sırasında katledildiği tespit edilmektedir. Ayrıca yollarda açlıktan da ölümler olduğu belgelerden anlaşılmaktadır

Bunun dışında tifo, dizanteri gibi hastalıklar ve iklim koşulları sebebiyle de yaklaşık 25-30 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir ki, bu şekilde 40 bine yakın kişi yollarda kaybedilmiştir.

Kalan 10-16 bin kişinin bir kısmı, yola çıkarılmış olmakla birlikte, henüz iskan bölgesine varmadan yer değiştirmenin durdurulması sebebiyle, bulundukları vilayetlerde alıkonulmuştur. Mesela 26 Nisan 1916’da Konya iline, ilde henüz yollarda olan Ermenilerin sevk edilmeyerek il dahilinde iskan edilmeleri için yazı gönderilmiştir. Öte yandan yer değiştirme kapsamında bulunan Ermenilerden bir bölümünün Rusya’ya, Batı ülkelerine ve Amerika’ya kaçırıldıkları da tahmin edilmektedir.

Nitekim belgelerde, Osmanlı ordusunda silah altında bulunan Ermenilerden 50.000’inin Rus ordusuna katıldığı, yine Türklerle savaşmak üzere 50.000 Ermeni’nin de Amerikan ordusunda üç-dört yıldır eğitim gördüğü gibi kayıtlar yer almaktadır. Gerçekten de, Amerika’da yaşayan bir Ermeni’nin Elazığ’da dava vekili olan Murad Muradyan’a yazdığı mektupta bu türden bilgiler bulunmaktadır.

Mektupta, bir kısım Ermeni’nin Rusya’ya ve Amerika’ya kaçırıldıkları ve Amerika’da eğitilen 50.000 askerin Kafkasya’ya hareket etmekte olduğu açıkça ifade edilmektedir. Bütün bu belgelerden de anlaşılacağı gibi, Osmanlı tebaası pek çok Ermeni, harpten önce ve harp içinde Amerika ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkeler dağılmışlardır. Mesela ticaret maksadıyla Amerika’da bulunan Artin Hotomyan adlı bir Ermeni’nin 19 Ocak 1915’te Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği bir mektupta çeşitli yollarla binlerce Ermeni’nin Amerika’ya kaçırıldığı ve bunların aç ve perişan bir halde yaşadıkları ifade edilmektedir.

Bu bilgiler, Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli bölgelerinden yer değiştirmeye tabi tutulan Ermenilerin sayıları ile, yeni iskan merkezlerine ulaşanların sayılarının birbirini tuttuğunu göstermekte ve dolayısıyla sevk ve iskan sırasında herhangi bir katliam olayının olmadığını ortaya koymaktadır.

Devamı Gelecek .
yandım isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 04:21   #2
asüt
 
asüt üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jan 2006
Yaş: 32
Mesajlar: 645
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

çok güzel ve faydalı bilgiler... hazırlayana çok çok teşekkürler.. harika bir konu... :)
asüt isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 04:26   #3
5-ESMA-5
 

Üyelik Tarihi: Jun 2005
Mesajlar: 3,483
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

ya harikasın ya çok iyi ettin ....

paylaşım için teşekkürler...
5-ESMA-5 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 04:31   #4
yandım
 
yandım üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2006
Şehir: Erzurum
Mesajlar: 2,866
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Teşekkürler Arkadaşlar . Metnin Düzenlenmesini ve birkaç ufak yeri ben yazdım . Konunun Tamamı malesef Sığmadı . Onu da Yeni bir Konu İle Paylaşmak için düzenliyorum .

İlgi Çekmediğini sandım üzülmüştüm . Ne de olsa içinde tartışma yoktu , küfür , hakaret yoktu Ama Sağolun :) Hala Duyarlı Birileri var .

Ayrıca Erzurum'da gerekli izinleri aldıktan Sonra Büyük Bir Ermeni Yalanı Mitingi Yapacağız. Abd'nin Planı Ermeni'nin Yalanı adı Altında . Fikir Babalığını nacizane Benim Yürüttüğüm .
yandım isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 04:45   #5
5-ESMA-5
 

Üyelik Tarihi: Jun 2005
Mesajlar: 3,483
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Alıntı:
yandım tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Teşekkürler Arkadaşlar . Metnin Düzenlenmesini ve birkaç ufak yeri ben yazdım . Konunun Tamamı malesef Sığmadı . Onu da Yeni bir Konu İle Paylaşmak için düzenliyorum .

İlgi Çekmediğini sandım üzülmüştüm . Ne de olsa içinde tartışma yoktu , küfür , hakaret yoktu Ama Sağolun :) Hala Duyarlı Birileri var .

Ayrıca Erzurum'da gerekli izinleri aldıktan Sonra Büyük Bir Ermeni Yalanı Mitingi Yapacağız. Abd'nin Planı Ermeni'nin Yalanı adı Altında . Fikir Babalığını nacizane Benim Yürüttüğüm .
tebrik ederim ya çok güzel....

en azından ben kendi adıma bu konuda biraz cahilim...

tarih hocamdan dinledim biraz geçen hafta ama bu da üstüne çok iyi geldi...

bir de onların tarih kitaplarına basılan resimlerin altında işte ermenilere yapılanlar yazıyor fakat o resimler ne yazık ki türklere aitmiş...

çok üzülüyorum neler neler yapılmış ya ...

nefret ediyorum kabul eden herkesten...

merakla bekliyorum yeni konuyu...
5-ESMA-5 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 05:16   #6
asüt
 
asüt üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jan 2006
Yaş: 32
Mesajlar: 645
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

bize de zaten bu olayları doğru düzgün, yiğitçe, cesurca anlatabilecek ve doğruluğundan şüphe duymadığı ve savunduğu şeylerin sonuna kadar arkasında durabilecek kişiler lazım.. biz erzurumda olamasak da yüreklerimiz sizinle atıyor olacak miting günü.. o gün, bizleri de kendi saflarınızda olduğunuzu düşünerek daha güçlü bir ses çıkarmanızı ve beklenen etkiyi yaratmanızı temenni ediyorum...
sözde ermeni syoykırımında birilerini gerçeklere inandırabilmeye ve anlatabilmeye bence kendi halkımızdan başlamalıyız... malesef halkımızın bir bölümü (bunlar aydın dahi olsa) bu gerçekleri anlamamakta ısrarcı olabiliyorlar.. ilk önce kendimizi kendimize anlatmalıyız diye düşünüyorum.. sonra ulusal bilinç sağlandığında gerekli konjoktür(durum ve şartların ortaya çıkması) oluşturalacaktır..ben inanıyorum ki bu uzadıkça uzayan konu bizim haklı zaferimizle sonuçlanacak.. diyaloglar arası müthiş bir zaferin sahibi olacağımızı şimdiden sezinliyorum.. eğer bu dünyada söylenen sözler gidişhatı değiştirebilecek güçte ise ve hak sözün tesiri diğerlerini ezip geçecek ise bu güç türklerde fazlasıyla mevcuttur...
biz zamanında anlatamadık... ama artık biz eski biz değiliz... biz artık neyi nasıl anlatacağını çok daha iyi bilen bir toplumuz... biz artık hazırız...

bence bu safsatayı başımızdan savdıktan sonra tüm dünya türklerin bu düşünsel meydan okuyuşuna hayran kalacak ve tüm dünyada bunu türk ihtilalinin(fransız ihtlanine nazaran) başlangıcı olarak kabul edecek... ve biz gerçekleri tüm zorluklara karşı (fransa,belçika,almanya,amerika ve diğerleri) kanıtladıktan sonra yeni bir düşünsel devrim gerçekleşmiş olacak ve tüm dünya yeniden türklerin düşünsel öğretilerinin ve yeteneklerinin farkına varacak ve türkleri örnek alarak kendi düşünsel devrimlerini gerçekleştireceklerdir...
ben bu gücü (bugün (şuan ki) koşullar her ne kadar bunun imkansız birşeymiş gibi olduğunu göstersede) türkiyede hissediyorum ve imkansız gibi gözüken şeyleri başaran bir milletin vatanadaşları olarak bu duyguyu(imkansız gözükeni başarma duygusunu) bir kez daha iliklerimizde hissedeceğiz ve hissettireceğiz..
inancım sonsuz...
asüt isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 05:34   #7
Rüzkar
 
Rüzkar üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Apr 2009
Yaş: 28
Mesajlar: 324
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

ermeni soykırımı yoktur ermeni katliamı vardır ama aynı zamanda türk katliamı vardır..ki yakın tarihte hocalıda türk soykırımı yapılmıştır..bunları ayırt etmek gerek ve kabullenmek gerek..(ermeni katliamı olmadı diyen adam gibi okusun bütün kaynakları)
Rüzkar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 05:44   #8
yandım
 
yandım üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jul 2006
Şehir: Erzurum
Mesajlar: 2,866
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Alıntı:
Rüzkar tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
ermeni soykırımı yoktur ermeni katliamı vardır ama aynı zamanda türk katliamı vardır..ki yakın tarihte hocalıda türk soykırımı yapılmıştır..bunları ayırt etmek gerek ve kabullenmek gerek..(ermeni katliamı olmadı diyen adam gibi okusun bütün kaynakları)
Eğer Bu iddalarında Kanıt sunabilirsen Bekleriz .

Ama Benden Sana Bir Davet Var . Gel Erzurum'a Ben Sana hem Yaşayan Tarihten Dedelerimizden O günleri Anlattırayım , O Tarihi yerleri Vs. gezdireyim hem de Bilimsel Olarak Belgeleri gösterip Ermeni İlişkileri Konusunda uzman Ellerinde Belgeler olan Üniversitemizdeki hocalarımızla Tanıştırayım .

Ermeni Soykırımı ile katliamı Arasında hiçbir fark yoktur . Arada iki harf fark vardır yazıp sayınca . İkisi de Aynı Yalanın Planına Tekabül Eder.

Siz Hiç hayatınızda Nefs-i Müdafaa diye birşey duydunuz mu ? Doğal olarak duymuşsunuzdur . Ben size Gelir Saldırırsam Doğal olarakta Siz buna karşılık vereceksinizdir. Ruslarla savaşta iken Ruslardan görmediğimiz zararı Ermeniler'den gördük , Rusların Doğu Anadolu'da bıraktıkları Silahları Ermeniler Zapt edip '' Katliamlar '' yapmış Rusların kullanmadıkları mevzileri Gözü Kararmış Ermeniler Kullanmışlardır . Binlerce Masum İnsan Köy Odalarında , Ahırlarında Mermi İle değil Yakılarak Öldürülmüştür. Bu Katliamdır İşte.

Gün geçmiş Bunlar Yetmemiş Örgütlere Para yardımı yapılmış , Yeni Örgütler Kurulmuş Diplomatlarımız Bürokratlarımız Şehit Edilmiştir. Ama Bunların Hepsi Değiştirilmiş , Çarpıtılmış Ve Türk'ün Başına Musallat Edilmiştir.

Ermenilerin tarihine bakılırsa zaten Pek temiz bir geçmişleri yoktur. Fitne fesatı Hep içlerinde Barındırmışlardır Herkesin ayak oyununa basit çıkarlar için gelmişlerdir.

Yukarıdaki yazımı eğer okur İsen Cevabını Göreceğini Tahmin Ediyorum. Yazılan Herşey Sayılarla istatistiklerledir.Eğer istersen Kaynakları da yazayım . Ve bunlar Açılan Okunulan Arşivlerin Küçük Bir Bölümüdür .

Bu kadar Kanıt Varken Soykırım vardır Soykırım Yoktur Katliam Vardır Demek Falan Çok Garip Mesnetsiz İddalardır.
yandım isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 06:02   #9
asüt
 
asüt üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jan 2006
Yaş: 32
Mesajlar: 645
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Alıntı:
Rüzkar tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
ermeni soykırımı yoktur ermeni katliamı vardır ama aynı zamanda türk katliamı vardır..ki yakın tarihte hocalıda türk soykırımı yapılmıştır..bunları ayırt etmek gerek ve kabullenmek gerek..(ermeni katliamı olmadı diyen adam gibi okusun bütün kaynakları)
bence biraz anlam kayması yaşanmış.. tehcir olayının sadece kendisine katliam demek ve bunu katliam olarak kabul etmek en doğrusudur.. çünkü türkler o günün koşulları içerisinde kendi haklarını koruyabilmek amacı ile ermenilerle ve ermenilerde kendi haklarını koruyabilmek için türklerle çatışmışlardır.. türklerin bu çatışmalar esnasında katliam yaptıklarını söylemek yanlış olur... türk insanın yapısında savaşta olsa dahi onurlu bir duruş vardır.. aynı duruşu ermeniler çatışmalar esnasında gösterememiş ve esas katliamı onlar yapmışlardır..osmanlı hükümetinin o gün için aldığı o tedbirin (hangi maksatla olursa olsun, bu ermenilerin bize hainlik yapmasıda olabilir, onların düşmanlarımızı desteklemeside olabilir) sonucu ne yazık ki bir katliama yol açmıştır.. ama tehcir kararı alınırken amaç hiç bir zaman ermenilerin soyunu kırmak değidi.. alınan bu karar sonrası binlerce ermenin hayatını kaybettiği de gerçektir.. burada ki hata olaylar esnasında ermenilerin katlettikleri türklerin gözden kaçırılmış olmasıdır..
türk halkı ermenileri ne katletmiştir ne de onlara soykırım uygulamıştır.. türk halkının tek yaptığı o günün şartlarında tehcir edilmek mecburiyetinde bırakılan ermenilerin göç esnasında türklere duyduğu kin (yüzyıllardır yaşadığı ve anavatanı gibi bellediği topraklardan fütursuzca sürülmesinin sonucunda oluşan kin) ve intikam yüzünden uyguladığı katliamlara karşılık vermektir...
eğer ortada bir katliam varsa bu tehcir kararını alanların katliamı (siyasetin katledilmesi) ve ermenilerin bu çatışmalar sırasında yaptığı katliamlardır...
asüt isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 10:37   #10
devrimcirockerbasak
 

Üyelik Tarihi: Oct 2008
Şehir: Mersin
Mesajlar: 4,905
Blog Başlıkları: 2
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Erzurum'da yaşananları en iyi büyüklerimiz bilir,anlatır neler çektiklerini ...

Ama bir gerçek ki karşılıklı katliamlar olmuş.
devrimcirockerbasak isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-03-2010, 11:08   #11
ormantiksirseri
 
ormantiksirseri üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jan 2004
Mesajlar: 2,874
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

120 adlı film anlatıyor bazı şeyleri... İzlemeyen varsa tavsiye ederim...
ormantiksirseri isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 03:58   #12
Guechuevara
 

Üyelik Tarihi: May 2010
Yaş: 41
Mesajlar: 2
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Internet'te ermeni yalanları davamızı destekleyecek kanıtları ihtiva eden siteleri paylaşırsanız sevinirim. Ermeni mezalimi görüntüleri, yapma ermeni fotoğrafları, davamızı destekleyecek makaleler vs. Özellikle İspanyolca bloglarda topyekun taarruz başlatmış bulunuyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.

Noticias sobre TurquÃ*a en Español: Otra foto prueba de propaganda falsa
Guechuevara isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 04:01   #13
kerriz
 
kerriz üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 14,233
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Alıntı:
Guechuevara tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Internet'te ermeni yalanları davamızı destekleyecek kanıtları ihtiva eden siteleri paylaşırsanız sevinirim. Ermeni mezalimi görüntüleri, yapma ermeni fotoğrafları, davamızı destekleyecek makaleler vs. Özellikle İspanyolca bloglarda topyekun taarruz başlatmış bulunuyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.

Noticias sobre TurquÃ*a en Español: Otra foto prueba de propaganda falsa

Sitene kısa da olsa göz gezdirdim. Tebrik ederim arkadaşım...
kerriz isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 04:29   #14
kerriz
 
kerriz üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 14,233
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Alıntı:
korn18 tarafından gönderildi Mesajı Görüntüle
Tarih bizden bahsetmeyecek bakın türklerin ermenilere yaptıklarını hatırlayan var mı Hitler 1945

Eee? Yani?..
kerriz isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 04:59   #15
punisher1345
 
punisher1345 üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Feb 2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 268
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

uzun bi süredir ben de ilgileniyorum bu konuyla.
tek taraflı olarak onlar yalancı sahtekar kimseyi öldürmedik biz diyemeyiz.
karşılıklı olaylar olmuş ki bu çok doğal, savaş şartları, karışıklıklar...

ermeniler erivan taraflarından gelip van'da isyan çıkartıyorlar, köyler yanıyor, bizimkiler onlara çeşitli şeyler yapıyor...

olmuştur... doğaldır.

osmanlı dosyalarında tehcir sırasında kaç kişinin hangi iller arasında nerelerde öldüğüne dair kayıtlar var. bu kayıtlara göre 50.000 kişiye yakın kayıp var ermenilerden. yağmacı saldırıları, açlık, tifo, dizanteri...

ve ermeniler bu sayıyı milyona çıkarıp abartmanın ötesine geçiyorlar.
ermenilerin tamamı da değil hani diaspora ve onların destekçileri.

mühim olan türkleri soykırım yalanının altında ezdirmemek. tabii ki olaylar olmuş, iki taraf da temiz değil, savaş ortamı bi kere, ne beklersiniz ki?

sorun Türk olmamız. hala kuyruk acıları var ve hala bizimle uğraşıyolar. neden fransa'nın, ingiltere'nin dünyanın dört bi yanında yaptıkları konuşulmuyor?

soykırım suçunda 3 unsur var:
etnik bi grup olacak
o etnik grubu yok etmeye yönelik saldırılar olacak
o etnik grubun çocukları ya öldürülecek, ya da bir başka grubun içine gönderilerek asimile olmaları sağlanacak.

bu kriterlere göre fransızların, ingilizlerin ve daha nicelerinin yaptıkları ne acaba?
ama konuşulmaz.
asla.

oturup konuşmaktır çözüm. biz zaten kardeştik, aramıza fitneyi siz soktunuz diyebilmektir.

gümrü ya da kars anlaşması, tam hatırlamıyorum ama, bu anlaşmadan sonra ermeni lideri diyor ki: '' Artık kardeşlerin arasına kimse fitne sokamayacak. Olaylar karşılıklıydı, bitti. Dostuz, dost kalacağız. ''

sonra? yine aynı oyuna gidip, hayallere dalan ermeniler.

ve kendini adam gibi savunmak için adam gibi çalışamayan türkler.
üstelik haklıyız bu davada.

oof of.
punisher1345 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 15:12   #16
dogancann
 
dogancann üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 1,343
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Yandım,Ataüni'nin yaptığı bir çalışma vardı.Ordaki videoları bulabilirsen daha da etkili olur.
dogancann isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 19:04   #17
Guechuevara
 

Üyelik Tarihi: May 2010
Yaş: 41
Mesajlar: 2
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Sarı Gelin. Harika belgesel. Teşekkürler
Guechuevara isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 19:24   #18
_TüRkIzI_
Lülürük
 
Turnuvaları kazanan: 2

Mesajlar: n/a
Blog Başlıkları: 2
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Okuduk faydalandık, teşekkür ederiz...

Kaç defa, şahit olup izlemişimdir... Zamanında dedesinin, amcasının ermeni çetesinin baskını sebebiyle ölümüne şahit olanların o günleri anlatışlarına...

Köyleri basıp erkekleri toplayıp bir kulübeye kapatıp orayı da ateşe vermeleri... Evet bunları yapan cani ermenilerdi...
Toplu mezarlar bu canilerin eseriydi...

Ermeni çetesi köyü basıp, ne var ne yok istiyorsa, kadına kıza tecavüz ediyorsa, bunlara tabi ki karşılık verilecekti... Karşılıklı katliamdan kastedilen şey bu olsa gerek...

Onların bir tek 24 Nisan'ı var da bizim kaç 24 Nisan'ımız vardır acaba?
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 19:58   #19
Fikir.İşçisi
 
Fikir.İşçisi üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Dec 2009
Şehir: Kahramanmaraş
Mesajlar: 75
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

Ahmet Hamdi Tanpınar "Beş Şehir" eserinin Erzurum bölümünde bir menkıbe paylaşır.
Mütareke yıllarında Ermeni Meselesi dolayısıyla Erzurum'a gelmiş olan Amerikan heyetine o zamanın Belediye Reisi Zakir Bey'in verdiği cevap harikadır...

" - Dilmaç, bana bak, bu beyler uzun boylu anlatıyorlar. Ben kısa misalle Erzurum'da ekseriyet kimlerde idi Generale anlatayım" diyerek heyeti oturdukların odanın penceresine doğru götürür.

"- Bakın, şurada bütün şehri saran bir taşlık var.
Onun da ortasında yirmide biri kadar duvarla çevrilmiş bir alan var.
O büyük taşlık Müslüman mezarlığı, o küçüğü de Ermeni mezarlığıdır.
Bunlar kendi ölülerini yemediler ya??"


Anadolu toprağı Ermeniler'e vatan olmamıştır, hak iddia edemezler.
Ki buna inanıyor olsalardı belgeleriyle iddia ederlerdi...
Fikir.İşçisi isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-2010, 22:23   #20
iyi aile kızı
 
iyi aile kızı üyesinin avatarı
 

Üyelik Tarihi: Jan 2010
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 158
Cvp: Ermeni Soykırımı (!) Yalanı , Gerçeği , Kanıtları

soykırım ıkı taraflı olmuştur anneannem bıze malatyadakı olayları anlatırdı(bızzat yasamıs ve gormustur).....
iyi aile kızı isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı Yaparak Cevapla
Cevap Yaz

Bu konuyu paylaş!

Konu Araçları
Mod Seç


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Msnbc'nin sözde ermeni soykırımı anketi sly_man89 Nelson Mandela Sokağı 1 26-02-2009 22:32
ermeni soykırımı.. eciş-bücüş Serbest Kürsü 0 25-02-2009 23:25
Ermeni Soykırımı mı dediniz? karamsar.Polyanna Nelson Mandela Sokağı 18 04-12-2008 16:13
Obama'dan 'Ermeni soykırımı' hamlesi ZHA Günün Diğer Gelişmeleri 0 02-11-2008 08:30
MSNBC'nin Sitesinde SÖZDE Ermeni Soykırımı Oylaması..! akifika_06 Boğaz Köprüsü 2 20-10-2008 10:14

Saat 14:26.

    Bizi Twitter'dan Takip Et!

x
Zekirdek.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd

Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218