PDA

Tüm Versiyonu Göster : Dünya Nasıl Oluşmuştur?


Richard Dawkins
17-08-2008, 16:09
Kuran verilerine göre;
Kur’an’ın evrenle ilgili hükümlerine şöyle bir göz atalım.
Kur’an’da, çeşitli surelerde Tanrı’nın göğü, yeri ve bu ikisi arasındakiler! yarattığı bildiriliyor
(örneğin, Enbiya Suresi, ayet 16; Duhan Suresi, ayet 38; Kehf Suresi, ayet 51 vd...). Göklerin
ve yerin altı günde yaratıldığı belirtiliyor (örneğin, Araf Suresi, ayet 54; Yunus Suresi, ayet 3;
Hûd Suresi, ayet 7; Hadid Suresi, ayet 4; Furkan Suresi, ayet 59 vd...). Bu altı günlük
çalışmanın iki gününün yerin yaratılıp, üzerine sabit dağların yerleştirilmesine ve dört
gününün de yeryüzündeki bereket ve gıdaların yaratılmasına harcandığı anlaşılıyor (örneğin,
Fussilet Suresi, ayet’9-10 vd...). Sonra Tanrı duman halinde bulunan göğe yöneliyor, ona ve
yeryüzüne, her ikisine birden, “isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin” diyor ve her
ikisi de “isteyerek” geliyorlar. Bunun üzerine Tanrı, iki gün içinde yedi gök var ediveriyor.
Gökleri direksiz yarattığını söyleyerek övünüyor (Lokman Suresi, ayet 10); her göğün işini
kendisine bildiriyor, sonra yakın göğü ışıklarla donatıyor (Bakara Suresi, ayet 29; Fussilet
Suresi, ayet 11-12 vd...). Anlaşılan o ki gökleri ışıklarla donattığını söylerken yıldızları
kastediyor. Ancak, “Üstünüze yedi sağlam yapı yapıp kurduk. Ve parlayan bir kandil (güneş)
astı k” (Nebe’ Suresi, ayet 12-13) derken, yeri yarattıktan sonra gök katlarını ve sonra da
güneşi var etmiş olduğunu vurguluyor. Bu sözlerden (özellikle Fussilet Suresi’nin 9. ve 13.
ayetlerinde yer alan hükümlerden) anlıyoruz ki, yerküre yaratıldığı zaman yedi kat gök ve
yıldızlar diye bir şey yoktu. Yine Kur’an’a göre, Tanrı evreni dünya merkezli olarak, güneş
sistemini de, dünya merkezli olarak değil, güneş merkezli olarak yaratmıştır. Oysa, akılcı
bilimsel araştırılar, evrenin dünya merkezli olmadığını, güneşin yeryüzünden sonra oluşmayıp
yeryüzünün güneşten kopan ve güneşin yörüngesinde dönen gezegenlerden biri olduğunu ortaya
çıkarmışlardır.

İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN deki Bilim adamları ise Küçük Bigbang yaratarak dünyanın nasıl oluştuğu hakkında bilgiler yakalamaya çalışacak...

Richard Dawkins
17-08-2008, 16:15
Kuran verilerine göre;
Kur’an’ın evrenle ilgili hükümlerine şöyle bir göz atalım.
Kur’an’da, çeşitli surelerde Tanrı’nın göğü, yeri ve bu ikisi arasındakiler! yarattığı bildiriliyor
(örneğin, Enbiya Suresi, ayet 16; Duhan Suresi, ayet 38; Kehf Suresi, ayet 51 vd...). Göklerin
ve yerin altı günde yaratıldığı belirtiliyor (örneğin, Araf Suresi, ayet 54; Yunus Suresi, ayet 3;
Hûd Suresi, ayet 7; Hadid Suresi, ayet 4; Furkan Suresi, ayet 59 vd...). Bu altı günlük
çalışmanın iki gününün yerin yaratılıp, üzerine sabit dağların yerleştirilmesine ve dört
gününün de yeryüzündeki bereket ve gıdaların yaratılmasına harcandığı anlaşılıyor (örneğin,
Fussilet Suresi, ayet’9-10 vd...). Sonra Tanrı duman halinde bulunan göğe yöneliyor, ona ve
yeryüzüne, her ikisine birden, “isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin” diyor ve her
ikisi de “isteyerek” geliyorlar. Bunun üzerine Tanrı, iki gün içinde yedi gök var ediveriyor.
Gökleri direksiz yarattığını söyleyerek övünüyor (Lokman Suresi, ayet 10); her göğün işini
kendisine bildiriyor, sonra yakın göğü ışıklarla donatıyor (Bakara Suresi, ayet 29; Fussilet
Suresi, ayet 11-12 vd...). Anlaşılan o ki gökleri ışıklarla donattığını söylerken yıldızları
kastediyor. Ancak, “Üstünüze yedi sağlam yapı yapıp kurduk. Ve parlayan bir kandil (güneş)
astı k” (Nebe’ Suresi, ayet 12-13) derken, yeri yarattıktan sonra gök katlarını ve sonra da
güneşi var etmiş olduğunu vurguluyor. Bu sözlerden (özellikle Fussilet Suresi’nin 9. ve 13.
ayetlerinde yer alan hükümlerden) anlıyoruz ki, yerküre yaratıldığı zaman yedi kat gök ve
yıldızlar diye bir şey yoktu. Yine Kur’an’a göre, Tanrı evreni dünya merkezli olarak, güneş
sistemini de, dünya merkezli olarak değil, güneş merkezli olarak yaratmıştır. Oysa, akılcı
bilimsel araştırılar, evrenin dünya merkezli olmadığını, güneşin yeryüzünden sonra oluşmayıp
yeryüzünün güneşten kopan ve güneşin yörüngesinde dönen gezegenlerden biri olduğunu ortaya
çıkarmışlardır.

İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN deki Bilim adamları ise Küçük Bigbang yaratarak dünyanın nasıl oluştuğu hakkında bilgiler yakalamaya çalışacak...

Fikrini belirtmek isteyen arkadas yok mu?

dogancan05
17-08-2008, 16:17
bi osurdum oluştu işte..pouff yasadığın dünyanın nasıl oluştuğundan çok o dünya için neler yapabileceğine bak.. çok boş bi konu

mutlu azrail
17-08-2008, 16:19
Güneşten kopan büyük parça soğuyarak bu yörüngeye yerleşti buzul çözüldü

her taraf su oldu sonra su da yaşayan canlı varlıklar türedi

böyle gelişmeler yaşantı

sonuda her taraf su içinde kalacak

buzullar tarafından olsa gerek bana göre bu

Richard Dawkins
17-08-2008, 16:21
Güneşten kopan büyük parça soğuyarak bu yörüngeye yerleşti buzul çözüldü

her taraf su oldu sonra su da yaşayan canlı varlıklar türedi

böyle gelişmeler yaşantı

sonuda her taraf su içinde kalacak

buzullar tarafından olsa gerek bana göre bu

Kurana göre dunya pat diye 6 gunde yapılmıs

mutlu azrail
17-08-2008, 16:22
güneşten kopma olmamış mı ?

fettah_
17-08-2008, 16:23
dünyayı el-ilah (tanrı-allah) yaratmıştır

Richard Dawkins
17-08-2008, 16:24
güneşten kopma olmamış mı ?

En yukarıda yazdıgım yazıyı okursan anlayacaksın kuran da dunyanın olusumu ıle ılgılı dusunceyı.

fettah_
17-08-2008, 16:29
Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

* Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

*Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu.

*Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı.

*Işığa "Gündüz", karanlığa "Gece" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.

*Tanrı, "Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın" diye buyurdu.

*Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı.

*Kubbeye "Gök" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.

*Tanrı, "Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün" diye buyurdu ve öyle oldu.

*Kuru alana "Kara", toplanan sulara "Deniz" adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.

*Tanrı, "Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin" diye buyurdu ve öyle oldu.

*Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.

*Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.

*Tanrı şöyle buyurdu: "Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." Ve öyle oldu.

*Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı.

*Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.

*Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.

*Tanrı, "Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar oluşsun" diye buyurdu.

*Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.

*Tanrı, "Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın" diyerek onları kutsadı.

*Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.

*Tanrı, "Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen*fa* türetsin" diye buyurdu. Ve öyle oldu.
D. Not-1:24 "Sürüngen": İbranice sözcük fare, böcek gibi öteki kara hayvanlarını da kapsıyor.

*Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.

* Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun."

*Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

* Onları kutsayarak, "Verimli olun, çoğalın" dedi, "Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

*İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak.

*Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere -soluk alıp veren bütün hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum." Ve öyle oldu.

*Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.

Richard Dawkins
17-08-2008, 16:30
bi osurdum oluştu işte..pouff yasadığın dünyanın nasıl oluştuğundan çok o dünya için neler yapabileceğine bak.. çok boş bi konu

ehhehe arkadasım haklısın osur bakayım bır kere daha beynın olusacak mı

diskocu
17-08-2008, 16:32
onu boşversene bi50 yılsonra ölecekya sen onun fikrini sor geçmişi düşünme geleceyebak

fettah_
17-08-2008, 16:33
tanrı hepimizi korusun

freshmısır
17-08-2008, 16:34
Kurana göre dunya pat diye 6 gunde yapılmıs

konuyu açan arkadaşın böyle konuşmaya devam ederek akıbeti ne olucak merak ediyorum
belki onun gibilere ibretlik bi akıbeti olur da ortalarda saçmalamaya devam edenler olmaz bizde rahatlarız

fettah_
17-08-2008, 16:36
konuyu açan arkadaşın böyle konuşmaya devam ederek akıbeti ne olucak merak ediyorum
belki onun gibilere ibretlik bi akıbeti olur da ortalarda saçmalamaya devam edenler olmaz bizde rahatlarız

konuyu açan arkadaşımıza böyle düşmanca yaklaşmayınız
tanrı onun da kalbine girecektir

siz düşmanlık ederseniz hem siz hem de o tanrı katında kötü insanlar olmaya devam edersiniz
iyi insanlar olmanızı emrediyor tanrı

tanrı hepimizi korusun

freshmısır
17-08-2008, 16:38
konuyu açan arkadaşımıza böyle düşmanca yaklaşmayınız
tanrı onun da kalbine girecektir

siz düşmanlık ederseniz hem siz hem de o tanrı katında kötü insanlar olmaya devam edersiniz
iyi insanlar olmanızı emrediyor tanrı

tanrı hepimizi korusun

rabbim içine hidayet nasip eylesin onu yürekten istiyoruz
bi düşmanlık beslediğim de yok
böylelerini gördükçe halime şükrediyorum
Allah verdiği aklı almasın ne diyim

Richard Dawkins
17-08-2008, 16:38
Yukarıda yazdıklarmı okuyan var mı acaba?

darkfeatteah
17-08-2008, 16:43
Fikrini belirtmek isteyen arkadas yok mu?

bu konuyu açmaktı amacı bilgilendirmek yada birşeyleri kaıtlamak değil tartışma yaratmaya çalışyıorsun

fettah_
17-08-2008, 16:47
bu konuyu açmaktı amacı bilgilendirmek yada birşeyleri kaıtlamak değil tartışma yaratmaya çalışyıorsun

arkadaşım konuyu açan arkadaşımızın kalbini bilemezsiniz
amacı ne olursa olsun
ona tanrıyı anlatmalıyız
zira tanrı bizlere bunu emreder.tanrı onun da kalbine elbet er yada geç girecektir
ama böyle saldırgan tavırlarla yaklaşırsak o da uzaklaşır tanrıdan.(kötü niyetli olduğunuzu düşünmüyorm )
tanrının onun kalbine girmesini ertelemiş oluruz ki
bu da günahtır

tanrı hepimizi korusun

darkfeatteah
17-08-2008, 16:50
arkadaşım konuyu açan arkadaşımızın kalbini bilemezsiniz
amacı ne olursa olsun
ona tanrıyı anlatmalıyız
zira tanrı bizlere bunu emreder.tanrı onun da kalbine elbet er yada geç girecektir
ama böyle saldırgan tavırlarla yaklaşırsak o da uzaklaşır tanrıdan.(kötü niyetli olduğunuzu düşünmüyorm )
tanrının onun kalbine girmesini ertelemiş oluruz ki
bu da günahtır

tanrı hepimizi korusun

evet tabiki öyle bildiklerimizi ona aktarmalıyız ama kaç gündür bu gibi konular açılıyor ve onun yorumlarınını takip ediyorum aynı çizgide devam ediyor.

Richard Dawkins
17-08-2008, 16:51
bu konuyu açmaktı amacı bilgilendirmek yada birşeyleri kaıtlamak değil tartışma yaratmaya çalışyıorsun

Cunku bu forumun adı Tartışma ve Felsefe bilmem farkında mısın

diskocu
17-08-2008, 16:54
içine allah sözcünüsokup görüşünüzü beliom dedemek acaba insanların dinsel düşüncelerinikulanarak ortalımı karıştırcan gınageldi artık anladımı moruk kavgayapıp tartışcan zamangeçircendimi bidaha konu açmasen

darkfeatteah
17-08-2008, 16:57
Cunku bu forumun adı Tartışma ve Felsefe bilmem farkında mısın

evet farkındayım tartışmadan kastın insanları birbirlerine düşürüp siteden uzaklaştırılmalarını sağlamaksa senin tartışma olarak neyi algıladığında ortadır!
dünya nasıl oluşmuş ALlahın varlığını ne ile kanıtlanılanilir gibi konularla insanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorsun ama kimse senin bu türlü propagandalarına kanmıycaktır.

Dream_demons
17-08-2008, 16:59
Bilim adamları büyük patlama dahilinde maddeni oluşması için maddenin var olması gerektiğini de söylüyor,
Ondan öncesi sıfır(0).
Bilim nedir?

Richard Dawkins
17-08-2008, 16:59
evet farkındayım tartışmadan kastın insanları birbirlerine düşürüp siteden uzaklaştırılmalarını sağlamaksa senin tartışma olarak neyi algıladığında ortadır!
dünya nasıl oluşmuş ALlahın varlığını ne ile kanıtlanılanilir gibi konularla insanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorsun ama kimse senin bu türlü propagandalarına kanmıycaktır.

sensin pis

lale nehar...
17-08-2008, 17:02
Yanlışlıkla olmuştur,Allah'ım yarabbim yaaa

potansiyel asık
17-08-2008, 17:06
bu konular kasıtlı acılıyor cvp yazmayın

diskocu
17-08-2008, 17:06
sensin pis

senkaç yaşındasın

lale nehar...
17-08-2008, 17:08
bu konular kasıtlı acılıyor cvp yazmayın

Evet tıpkı dünkü zekasızları açtığı konu gibi değil mi?

kerim_
17-08-2008, 17:10
Allah'ın işine akıl erdirilmez. İnsan bu konuda yetersiz kalır. O bilim adamlarının alayı toplansa yine anlayamaz...

diskocu
17-08-2008, 17:11
Evet tıpkı dünkü zekasızları açtığı konu gibi değil mi?

neydiki sölesene ben bilmiyom görmedsim heralde

lale nehar...
17-08-2008, 17:13
neydiki sölesene ben bilmiyom görmedsim heralde

''Allah herşeyi biliyor mu''

Konuya bak yaa,überstar mıdır nedir o açmıştı yine

diskocu
17-08-2008, 17:15
adam tırstı gitti senresimde bispis sırıtmayadevam et moruk senbirsalaksın benakıllı nasılkonişiyimsenle adamakıllı yov yov başka kafiye uydurmiyim:))

diskocu
17-08-2008, 17:16
''Allah herşeyi biliyor mu''

Konuya bak yaa,überstar mıdır nedir o açmıştı yine

evet evet şimdi hatırladım böleadamlar zekirdekte bulunan virüsler arkadaş antivirüs gerek bitane bunları yok edecek

lale nehar...
17-08-2008, 17:18
evet evet şimdi hatırladım böleadamlar zekirdekte bulunan virüsler arkadaş antivirüs gerek bitane bunları yok edecek

EVET YA kUTAYCAN DUY SESİMİZİİİİİİİİİİİİ,ANTİVİRÜS PROGRAMI YÜKLE SİTEYE BUNLAR İÇİN:))))))))

diskocu
17-08-2008, 17:23
EVET YA kUTAYCAN DUY SESİMİZİİİİİİİİİİİİ,ANTİVİRÜS PROGRAMI YÜKLE SİTEYE BUNLAR İÇİN:))))))))

böle konuı açsakmı?

lale nehar...
17-08-2008, 17:33
böle konuı açsakmı?


Açalım mı ki:)))))

Richard Dawkins
17-08-2008, 17:57
hala dunyanın olusumuna dair bil bilginiz yok yazık bırde yasamı soryorsunuz bunlarun yasla ne alakası var akıl yasta değil baştadir.

Richard Dawkins
17-08-2008, 18:04
senkaç yaşındasın

9 yasındayım

diskocu
17-08-2008, 18:08
9 yasındayım

senin sordun gerçekten dünyanasıl oluştudiil bilimmi kuranmı soruzu aslında insanlarsı savaştıraman adam olu odokuzu azınasokarım foyan ortayaçıkınca neyazacanıdaşaşırdı

Richard Dawkins
17-08-2008, 18:11
senin sordun gerçekten dünyanasıl oluştudiil bilimmi kuranmı soruzu aslında insanlarsı savaştıraman adam olu odokuzu azınasokarım foyan ortayaçıkınca neyazacanıdaşaşırdı

Aile terbiyeni gözler önune serdin.
Tebrikler.

diskocu
17-08-2008, 18:16
Aile terbiyeni gözler önune serdin.
Tebrikler.

sana bişidicem dünya yuvarlaktır anladınsen insanları kavga ettirip eylennen birinin aile terbiyesinin t sinibile bileceni zannetmemm

'''ALPeR'''
17-08-2008, 18:18
bence ALLAHIN YARATTIĞI BİR ORGAN OLAN GÖZÜ ÇÖZÜMLESİNLER????

HALEN DÜNYA DA KÖRLÜĞE ÇARE BULUNAMAMIŞTIR...

YÜCE ALLAH AKIL FİKİR VERSİN !!!

nanisasum
17-08-2008, 18:43
Fikrini belirtmek isteyen arkadas yok mu?

ya orayı okumadım ama ben sorunu bilimsel olarak ve bildiğim kadarıyla cevaplıyım.

uzay denilen sonsuz boşlukda çok küçük bir madde toplulugu varmış bu maddenin kapladıgı alan azda olsa yogunlugu çok fazlaymış ve bu yogunlugun vermiş oldugu enerjiyle git gide yogunlugu artıyormus sonunda bu küçük madde toplulugunda büyük bir patlama gercekleşir(big bang) patlamada bu küçük madde toplulugun içindeki çok miktardaki madde uzaya yayılmaya başlar ve bugunde bu yayılma devam etmektedir. yayılan maddelersıcaklık büyüklük yogunluk gibi farklılıklara sahiptir ve sıcak bir gaz kütlesi giderek bir araya gelir dünyayı oluşturur yani dünya başlangıcada gazdır.bu gaz kütlesi günesin cekim kuvvetiyle güneşin etrafında ve kendi etrafında dönerek milyonlarca yıl gecirir ve bu sürecde soguyarak ilk önce sıvı hali alır yani tamamen yuvarlak bir su kütlesi oluşur bu dönüş devam ettikce katılaşır katılaşır ve işde dünya...

aklımda böle kalmış bazı yerlerini yanlış hatırlıyo olabilirim ama ben buna inanmıyorum yani big bang teorisine.tabi bütün dünyada bilim adamlarının bunu kabul ettiğinide unutmamak gerek

Richard Dawkins
17-08-2008, 18:53
ya orayı okumadım ama ben sorunu bilimsel olarak ve bildiğim kadarıyla cevaplıyım.

uzay denilen sonsuz boşlukda çok küçük bir madde toplulugu varmış bu maddenin kapladıgı alan azda olsa yogunlugu çok fazlaymış ve bu yogunlugun vermiş oldugu enerjiyle git gide yogunlugu artıyormus sonunda bu küçük madde toplulugunda büyük bir patlama gercekleşir(big bang) patlamada bu küçük madde toplulugun içindeki çok miktardaki madde uzaya yayılmaya başlar ve bugunde bu yayılma devam etmektedir. yayılan maddelersıcaklık büyüklük yogunluk gibi farklılıklara sahiptir ve sıcak bir gaz kütlesi giderek bir araya gelir dünyayı oluşturur yani dünya başlangıcada gazdır.bu gaz kütlesi günesin cekim kuvvetiyle güneşin etrafında ve kendi etrafında dönerek milyonlarca yıl gecirir ve bu sürecde soguyarak ilk önce sıvı hali alır yani tamamen yuvarlak bir su kütlesi oluşur bu dönüş devam ettikce katılaşır katılaşır ve işde dünya...

aklımda böle kalmış bazı yerlerini yanlış hatırlıyo olabilirim ama ben buna inanmıyorum yani big bang teorisine.tabi bütün dünyada bilim adamlarının bunu kabul ettiğinide unutmamak gerek

Kuran evet yukarda yazdıgını kabul etmiyor dunyayı allah altı günde yarattı diyor ve dunyadan sonra etrafına güneşi ayı yıldızları gezegenlerı yarattı dıyor.

yakalamaa
17-08-2008, 18:56
bıig bang buyuk opatlama hıc mı okumadınız be...

Richard Dawkins
17-08-2008, 19:14
bıig bang buyuk opatlama hıc mı okumadınız be...

Bigbang i kuran kabul etmiyor sen bunu hiiç duymaadın mı?

Richard Dawkins
17-08-2008, 19:25
Din Gerekli midir?
Çoğu teist insan bu sorunun saçma olduğunu düşünmektedir. Ancak ben ve benim gibi dinlerin gereksiz ve saçma oldugunu düşünen insanlar bu soruyo doğru ve yerinde kabul etmektedir. Şöyle ki dünya üzerinde yapılan birçok savaş tarihin ilk yazılmaya başladığı günden beri 'Din' için yapılmaktadır. Din için milyonlarca insan hayatını kaybetmekte anasız, babasız, evlatsız, kocasız, eşsiz, kardeşsiz vd. kalmakta. Kendi dinini yayma düşüncesi tarihin yazılmaya başlandığı ilk günden beri var amaç dinini yaymak uğruna kıyım yapmak. Peki bu durum insanlıkla ahlak kuralları ile bağdaşabiliri mi ? Şüphesiz ki hayır bir insanı doğurmak büyütmek yetiştirmek büyük çaba ve özveri isterken neden insanlar sadece düşündüklerini başka insanlara kabul ettirmek zorunlulugu içine girerler? Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; beyin yıkama yani çocuğun ilk doğduğu günden itibaren beyni yıkanmaya başlanıyor '' sen Yahudisin, sen Hıristiyansın, sen Müslümansın, sen Budistsiz vd.''. Bu şekilde insanlar doğduğu ilk günden iitibaren beyinleri yıkannarak büyütülmekte . Daha adını dahi söyleyemeyen çocuğun dini olmakta kuşkusuz bu durum çok saçma ve mantıksızdır. Çocuk büyümeli ve kendini bir dine mensup olarak görmek istiyorsa o dine inanır ya da hiçbirine inanmak istemez ve ve hepsinden uzak kalmayı tercih eder. Maalesef ne günümüzde ne de bundan binlerce yıl önceden beri bu durum bu şekilde değil. Herkes annesinden babasından ne gördüyse çoüuna aynısını öğretmek için büyük çaba sarfediyor çocuklarının beyinlerini yıkamak için büyük mücadele veriliyor. Artık bunlara bir son verilmesi lazım isteyen istedği dini tarafsızca seçebilme özgürlügüne sahip olması lazım yoksa daha çok insan bu uğurda annesiz, babasız, kardeşsiz, evlatsız kalacak. 21. yüzyılda bunun önüne geçebilmeyi öğrenmeliyiz...

corpus_luteum
17-08-2008, 19:37
Din Gerekli midir?
Çoğu teist insan bu sorunun saçma olduğunu düşünmektedir. Ancak ben ve benim gibi dinlerin gereksiz ve saçma oldugunu düşünen insanlar bu soruyo doğru ve yerinde kabul etmektedir. Şöyle ki dünya üzerinde yapılan birçok savaş tarihin ilk yazılmaya başladığı günden beri 'Din' için yapılmaktadır. Din için milyonlarca insan hayatını kaybetmekte anasız, babasız, evlatsız, kocasız, eşsiz, kardeşsiz vd. kalmakta. Kendi dinini yayma düşüncesi tarihin yazılmaya başlandığı ilk günden beri var amaç dinini yaymak uğruna kıyım yapmak. Peki bu durum insanlıkla ahlak kuralları ile bağdaşabiliri mi ? Şüphesiz ki hayır bir insanı doğurmak büyütmek yetiştirmek büyük çaba ve özveri isterken neden insanlar sadece düşündüklerini başka insanlara kabul ettirmek zorunlulugu içine girerler? Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; beyin yıkama yani çocuğun ilk doğduğu günden itibaren beyni yıkanmaya başlanıyor '' sen Yahudisin, sen Hıristiyansın, sen Müslümansın, sen Budistsiz vd.''. Bu şekilde insanlar doğduğu ilk günden iitibaren beyinleri yıkannarak büyütülmekte . Daha adını dahi söyleyemeyen çocuğun dini olmakta kuşkusuz bu durum çok saçma ve mantıksızdır. Çocuk büyümeli ve kendini bir dine mensup olarak görmek istiyorsa o dine inanır ya da hiçbirine inanmak istemez ve ve hepsinden uzak kalmayı tercih eder. Maalesef ne günümüzde ne de bundan binlerce yıl önceden beri bu durum bu şekilde değil. Herkes annesinden babasından ne gördüyse çoüuna aynısını öğretmek için büyük çaba sarfediyor çocuklarının beyinlerini yıkamak için büyük mücadele veriliyor. Artık bunlara bir son verilmesi lazım isteyen istedği dini tarafsızca seçebilme özgürlügüne sahip olması lazım yoksa daha çok insan bu uğurda annesiz, babasız, kardeşsiz, evlatsız kalacak. 21. yüzyılda bunun önüne geçebilmeyi öğrenmeliyiz...

bu daha öncede bu forumda açılmıştı hem de aynı sözlerle..acaba birileri bu gibi şeyleri biyerden kopyala yapıştır mı yapıyor ne...

dişinin dibindeki bakterinin senin vücudunun her bir parçasının her bir görevini, ya da senin vücudunun nasıl oluştuğunu anlayamayacağı gibi sende bu alemin nasıl meydana geldiğini bu noksan aklınla ve kısıtlı bilgilerinle anlayamazsın.bunu anlamanın tek yolu onu yapana sormaktır O da söylemiş zaten...

Richard Dawkins
17-08-2008, 23:47
bu daha öncede bu forumda açılmıştı hem de aynı sözlerle..acaba birileri bu gibi şeyleri biyerden kopyala yapıştır mı yapıyor ne...

dişinin dibindeki bakterinin senin vücudunun her bir parçasının her bir görevini, ya da senin vücudunun nasıl oluştuğunu anlayamayacağı gibi sende bu alemin nasıl meydana geldiğini bu noksan aklınla ve kısıtlı bilgilerinle anlayamazsın.bunu anlamanın tek yolu onu yapana sormaktır O da söylemiş zaten...

ne demiş peki 6 gunde yaptım dıyor sacma degıl mı

fettah_
17-08-2008, 23:52
ne demiş peki 6 gunde yaptım dıyor sacma degıl mı

neden saçma olsun ki

anti_che
17-08-2008, 23:53
"Richard Dawkins" açtığın her konu, yazdığın her yorum kendi inanmamışlığını savunmak amacıyla değil inananları rahatsız etmek amacıyla olduğu için seni dikkate almak istemem. Sen sadece bi nickle değil birden fazla nickle bunu yapıyosun bununda farkındayız. Böyle saçma gereksiz ve YALAN yanlış haberler ve yazılarla rahatsızlık verme !!! Defol !

'''ALPeR'''
17-08-2008, 23:54
"richard dawkins" açtığın her konu, yazdığın her yorum kendi inanmamışlığını savunmak amacıyla değil inananları rahatsız etmek amacıyla olduğu için seni dikkate almak istemem. Sen sadece bi nickle değil birden fazla nickle bunu yapıyosun bununda farkındayız. Böyle saçma gereksiz ve yalan yanlış haberler ve yazılarla rahatsızlık verme !!! Defol !

+++++++++++111111111111111111

nanisasum
18-08-2008, 00:06
Kuran evet yukarda yazdıgını kabul etmiyor dunyayı allah altı günde yarattı diyor ve dunyadan sonra etrafına güneşi ayı yıldızları gezegenlerı yarattı dıyor.

doğru ben zaten yazdıklarıma inanmıyorum bilim dünyasının inandıgı yada inanmak istediklerini yazdım ben.

ki bence hiçbir bilimsel düşnce o yazdıklarımı yani bilim adamlarının öngörülerini onaylamaz.

¤scarface¤
18-08-2008, 00:11
ilk once belirtmek isterimki, hem kurandan alinan verilere gore diyorsun hemide tanri diyorsun... aklinin ne kadar calistigi belli, veya alinti yaptigin kitabin ne kitabi oldugu belli :s

corpus_luteum
18-08-2008, 00:27
[QUOTE=Richard Dawkins;4206040]ne demiş peki 6 gunde yaptım dıyor sacma degıl mı[/QUOTE

sen okuduğun mealden an ladığınla yorum yapmaya kalkışıyosun bu neye benzer biliyomusun ilk okulda lisede gördüğün biyoloji dersiyle gidip en ağır tıp kitabı okumak ve onu kendine göre yorumlamaya benzer.eğer cidden samimi isen git tefsir okıu bi ayet ne anlama geliyomuş en doğrsunu ancak bu şekilde öğrenebilirsin.

6 gün demekle 6 evreden bahsediliyor...bizim bildiğimiz anlamda gün değil.bununda hiçbiyeri saçma değildir..

Richard Dawkins
18-08-2008, 00:33
"Richard Dawkins" açtığın her konu, yazdığın her yorum kendi inanmamışlığını savunmak amacıyla değil inananları rahatsız etmek amacıyla olduğu için seni dikkate almak istemem. Sen sadece bi nickle değil birden fazla nickle bunu yapıyosun bununda farkındayız. Böyle saçma gereksiz ve YALAN yanlış haberler ve yazılarla rahatsızlık verme !!! Defol !

Terbiyesiz.

Richard Dawkins
18-08-2008, 00:35
[QUOTE=Richard Dawkins;4206040]ne demiş peki 6 gunde yaptım dıyor sacma degıl mı[/QUOTE

sen okuduğun mealden an ladığınla yorum yapmaya kalkışıyosun bu neye benzer biliyomusun ilk okulda lisede gördüğün biyoloji dersiyle gidip en ağır tıp kitabı okumak ve onu kendine göre yorumlamaya benzer.eğer cidden samimi isen git tefsir okıu bi ayet ne anlama geliyomuş en doğrsunu ancak bu şekilde öğrenebilirsin.

6 gün demekle 6 evreden bahsediliyor...bizim bildiğimiz anlamda gün değil.bununda hiçbiyeri saçma değildir..

Tefsir sacmalıklarını iyi oku sende dunyanın altı gunde yapılısı anlatılıyor

corpus_luteum
18-08-2008, 00:42
[QUOTE=corpus_luteum;4206652]

Tefsir sacmalıklarını iyi oku sende dunyanın altı gunde yapılısı anlatılıyor

senin mantıklı(!) anlayışın nasıl bi yorum getiriyo bu olaya.yaratılışı bırak bütün etrafında olup biten herşey nasıl oluyor başında bi akıl sahibi olmadan bunlara nasıl bi MANTIKLA açıklama getiriyor senin düşüncen..

yaw hiç mi akıl yok sizde anlamıyorum ki

siyahturk
18-08-2008, 00:56
Fikrini belirtmek isteyen arkadas yok mu?

kardeş önce kendine adam akıllı bir nick al.
türk ve müslüman isimlerinden utanıyorsun anlaşılan böyle ecnebi isimleri alıyorsun.
saçma fikirlerinle milleti manipüle etme burda.
senii gibi kaç tane geldi boyunun ölçüsünü alıp gitti.

Richard Dawkins
18-08-2008, 01:43
kardeş önce kendine adam akıllı bir nick al.
türk ve müslüman isimlerinden utanıyorsun anlaşılan böyle ecnebi isimleri alıyorsun.
saçma fikirlerinle milleti manipüle etme burda.
senii gibi kaç tane geldi boyunun ölçüsünü alıp gitti.

rumuz bu ileri zekalı (!) isyediğimi alırım
ayrıca dunya ve evren o kadar guzel ve mukemmel olsaydı bır sona doğru gıtmezdı

siyahturk
18-08-2008, 02:17
rumuz bu ileri zekalı (!) isyediğimi alırım
ayrıca dunya ve evren o kadar guzel ve mukemmel olsaydı bır sona doğru gıtmezdı

çünkü sonlu yaratılmış ve sonun adına kıyamet denmiş.
bilim dini destekliyor.
ama görmek istemeyen bu mükemmel düzeni bile görmekte aciz kalıyor.yazık.

Richard Dawkins
18-08-2008, 02:20
çünkü sonlu yaratılmış ve sonun adına kıyamet denmiş.
bilim dini destekliyor.
ama görmek istemeyen bu mükemmel düzeni bile görmekte aciz kalıyor.yazık.

bbu duzen o kadar mukemmel olsaydı son olmazdı

siyahturk
18-08-2008, 02:26
bbu duzen o kadar mukemmel olsaydı son olmazdı

Allah isteseydi sonsuz olurdu.
Bu mükemmelliği yaratabilecek olan gücün sonsuz olması lazım.
Peki bu sonsuz güç sahibi kainatı yarattığı gibi onun sonsuz olmasını sağlayamaz mıydı?
İsteseydi evet.
Fakat bu kainatla beraber bu dünyanın da sonu vardır.
Madde yoktan var edilmiştir.
MAddenin ötesini düşün.

Tuzbuz
19-08-2008, 02:45
Evrenin genişlemesi, Büyük Patlama teorisinin yani evrenin yoktan var edildiğinin en önemli kanıtlarından biridir. Evren yaratıldığından beri süregelen bu gerçek, modern bilim tarafından ancak bu yüzyılda keşfedildiği halde Kuran'da bu gerçek yine bundan 14 asır önce haber verilmiştir:

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Açıkça görüldüğü gibi, Büyük Patlama teorisi evrenin "yoktan var edildiği"nin, yani Allah tarafından yaratıldığının ispatıydı. Big Bang'in bu zaferi ile birlikte, materyalist felsefenin temeli olan "ezeli madde" kavramı da tarihe karışmış oldu. Peki o zaman Big Bang'den (büyük patlama)önce ne vardı ve "yok" olan evreni bu büyük patlama ile "var" hale getiren güç neydi? Elbette ki bu soru bir Yaratıcı'nın varlığını göstermektedir.

Ünlü ateist felsefeci Anthony Flew, bu konuda şunları söyler:

"İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım: Big Bang modeli, bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir: Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Sadece evrenin bir sonunun ve başlangıcının olmadığını kabul ettiğimiz sürece, evrenin şu anki varlığının mutlak bir açıklama olduğunu savunabiliriz. Ben hala bu açıklamaya inanıyorum, ama bunu Big Bang karşısında savunmanın pek kolay ve rahat bir durum olmadığını itiraf etmeliyim."

bunları itiraf ederken oldukca zorlanmıştır=))

Kendisini ateist olmak için körü körüne şartlandırmayan pek çok bilim adamı ise, evrenin yaratılışında sonsuz güç sahibi bir Yaratıcı'nın varlığını kabul etmiş durumdadır. Bu Yaratıcı, hem maddeyi hem de zamanı yaratmış olan, yani her ikisinden de bağımsız bir varlık olmalıdır.

Ünlü Amerikalı astrofizikçi Hugh Ross bu gerçeği şöyle açıklar: "Eğer zaman ve madde, patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa, o zaman evreni meydana getiren nedenin, evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. Bu bize Yaratıcı'nın evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir. Aynı zamanda Yaratıcı'nın bazılarının savunduğu gibi evrenin kendisi olmadığını ve evreni kapladığını, sadece evrenin içindeki bir güç olmadığını kanıtlar."

Bu bilim adamının da söylediği gibi, madde ve zaman, tüm bu kavramlardan bağımsız olan sonsuz güç sahibi bir Yaratıcı tarafından var edilmiştir. O Yaratıcı, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır.

siyahturk
19-08-2008, 03:57
nokta.....

yımırta
19-08-2008, 23:47
Evrenin genişlemesi, Büyük Patlama teorisinin yani evrenin yoktan var edildiğinin en önemli kanıtlarından biridir. Evren yaratıldığından beri süregelen bu gerçek, modern bilim tarafından ancak bu yüzyılda keşfedildiği halde Kuran'da bu gerçek yine bundan 14 asır önce haber verilmiştir:


Yalan,

Big bang maddenin yoktan varolduğunu kanıtlamaz, bigbang den önce evrende vakum denen enerjinin varolduğunu söyleniyor. Yoktan varolma değil, sadece dönüşüm var.

Einstein'in şu sözünüde mi duymadınız?

"Hiç bir şey yoktan var olamaz ve var olan hiç bir şey yok olamaz"

Malcolm.X
20-08-2008, 00:45
bbu duzen o kadar mukemmel olsaydı son olmazdı


O kazmatörün "the god delusion" kitabını okumuşsun, kalkmış burada Kur'an'ı mı çürütüyorsun?

Dawkins İncil'i çürütüyor yavrucuğum. İncil'de ki ayetlerin çelişki ve anti-bilimselliğiyle dini terk ediyor. Daha sonra bu tanrı yok diyor.

Kur'an'ı hiç açıp okumadığını bu adamın, bilmiyor musun?

corpus_luteum
20-08-2008, 00:46
bi yaratıcının olmadığını iddia etmek demek boyaların kendiliğinden mona lisa ya dönüştüğünü iddia etmek demektir.

bu kadar sapık ve mantıksız bi düşünceye bilim kılıfı taktığını sananlar aslında gözlerine at gözlüğü takmıştır.

bir el olmadan iki taş üst üste gelemeyeceğine göre bi insan bi dünya bi kainat nasıl kendiliğinden oluşabilir bi akıl(!) bunu nasıl iddia edebilir gerçekten anlaşılcak ve savuncak hiçbiyanı yok..

Allah taşlaşmamış kalplere inşallah hidayet versin...Amin

Richard Dawkins
27-08-2008, 01:07
O kazmatörün "the god delusion" kitabını okumuşsun, kalkmış burada Kur'an'ı mı çürütüyorsun?

Dawkins İncil'i çürütüyor yavrucuğum. İncil'de ki ayetlerin çelişki ve anti-bilimselliğiyle dini terk ediyor. Daha sonra bu tanrı yok diyor.

Kur'an'ı hiç açıp okumadığını bu adamın, bilmiyor musun?

o kazmatörse sen ne oluyorsun burada,_?

ezqi
27-08-2008, 01:17
yaw bilimsel olarak nasıl oluştuğunu hiç takan yok mu?

dandik zaniş
03-09-2008, 15:38
yaw bilimsel olarak nasıl oluştuğunu hiç takan yok mu?

evet yhaa BİG-BANG değilmiydi?

GRGDN
03-09-2008, 15:42
Büyük patlama ve süper novayla..

bach
03-09-2008, 15:47
allah diye biri yaratmış diyolar.walla ben peygamberlerin yalancısıyım
peygamberler öyle diyor yani

kızılın_rengi
03-09-2008, 15:55
Genişleyen Evren
Büyük Patlama, tartışılsa da, günümüzde içinde bulunduğumuz evrenin ortaya çıkışını en iyi açıklayan kuram. Büyük Patlama kuramının temelleri, 1917 yılında, Einstein'in Genel Görelilik Kuramı'nın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 1929'da, Edwin Hubble'ın, tüm gökadaların bizden uzaklaşmakta olduğunu keşfetmesi, evrenin genişlemekte olduğunu gösterdi. Evren, genel görelilik kuramının öne sürdüğü gibi genişliyordu. Hubble'ın gözlemleri, Samanyolu dışındaki gökadaların, bize uzaklığıyla doğru orantılı olarak bizden uzaklaştıklarını gösterdi. Bu, mayalanmış bir ekmeğin kabarırken, tüm moleküllerinin birbirinden uzaklaşmasına benzer bir durum. Ekmeğin her yeri, birim zaman içinde aynı miktarda genişlerken, iki molekül, birbirine ne kadar uzaksa birbirlerinden uzaklaşma hızları da o kadar yüksektir. Evrenin genişliyor oluşu, onun geçmişte sonsuz küçüklükte bir noktadan ortaya çıktığını düşündürüyor. İşte bu kuram Büyük Patlama kuramı olarak biliniyor.

Kaynak: biltek.tubitak.gov.tr
Evrenin Genişlemesi
Friedmann'in çözümünün önemini ilk fark eden kisi Belçikali astronom Georges Lemaitre oldu. Lemaitre, bu çözümlere dayanarak evrenin bir baslangici oldugunu ve bu baslangiçtan itibaren sürekli genisledigini öngördü. Ayrica, bu baslangiç anindan arta kalan radyasyonun da saptanabilecegini belirtti.
Bu bilim adamlarinin teorik hesaplamalari o zaman çok ilgi çekmemisti. Ancak 1929 yilinda gelen gözlemsel bir delil, bilim dünyasinda büyük yanki uyandirdi. O yil California Mount Wilson gözlemevinde, Amerikali astronom Edwin Hubble astronomi tarihinin en büyük kesiflerinden birini yapti. Hubble, kullandigi dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yildizlarin uzakliklarina bagli olarak kizil renge dogru kayan bir isik yaydiklarini saptadi. Bu bulus, o zamana kadar kabul gören evren anlayisini temelden sarsiyordu.
Çünkü bilinen fizik kurallarina göre, gözlemin yapyldigi noktaya dogru hareket eden isiklarin tayfi mor yöne dogru, gözlemin yapıldigi noktadan uzaklasan isiklarin tayfyida kizil yöne dogru kayar. (Gözlemciden uzaklasmakta olan bir trenin düdük sesinin gittikçe incelmesi gibi.) Hubble'in gözlemi ise, bu kanuna göre, gökcisimlerinin bizden uzaklasmakta olduklarini gösteriyordu. Hubble, çok geçmeden çok önemli bir seyi daha buldu; yildizlar ve galaksiler sadece bizden degil, birbirlerinden de uzaklasiyorlardi. Her seyin birbirinden uzaklastigi bir evren karsisinda varilabilecek tek sonuç ise, "evrenin genislemekte" olduguydu.

kızılın_rengi
03-09-2008, 16:04
Big Bang basit bir patlama değildir. Çünkü biliyoruz ki her patlamada madde etrafa rastgele dağılır.
Big Bang sırasında madde etrafa düzensiz ve rastgele bir şekilde dağılmamıştır.
Aslında patlama aynı zamanda yaratılıştır. Var olan bir madde patlamamıştır.
Genişleyerek patlayan false vacuum denen bir yalancı zerredir.
Evren belki yoktan var olmamıştır ama, yok denecek kadar küçük ve önemsiz bir zerrenin patlamasından ortaya çıkmıştır.
Ama bu basit ve rastgele bir patlama değildir.
Big Bang son derece düzenli bir genişlemedir.

Big Bang’in doğasının ayrıntılarına ve fiziğine değinmeden önce, onun neden rastgele bir patlama olmaması gerektiğini açıklamak istiyorum.

Evreni yakından inceleyen bilim adamları, Big Bang kuramını değerlerndirmeye çalışırlarken karşılaştıkları bazı sorunları açıklamada zorluk çekmektedirler. Açıklanması gereken anomalilerin ilki evrenin, büyük boyutlarda, oldukça homojen bir yapıya sahip olmasıdır.
Evreni köşe kenarları 300 milyon ışık yılı uzunluğunda küplere ayırırsak, her küpün, kütle yoğunluğu, galaksi yoğunluğu, ışık verimi gibi bazı niteliklerinin benzerlik içerdiğini gözlemleriz. Yani büyük ölçülerle incelenen evren homojendir. Daha da ilginç olarak, kozmik zemin radyasyonu denen doğal fenomeni incelersek, mevcut radyasyondaki heterojenitenin (anizotropinin) yalnız yüzbinde bir (100000 de 1) olduğunu gözlemleriz. Zemin radyasyonu aslında Big Bang’in ilk anlarından kalma bir fosil radyasyondur. Evrenin başlangıcının bu kadar düzenli olması, tek başına Big Bang kuramı ile açıklanamamaktadır. Big Bang kuramının modifikasyona gereksinimi vardır. Aksi takdirde gözlemler Big Bang kuramı ile uyuşmamaktadır. Big Bang kuramı tek başına içine yaşadığımız evreni açıklamada çok yetersizdir.

Önce kısaca kozmik zemin radyasyonuna değineyim. Big Bang’in ilk anları enerji maddeye dönüşürken ortam inanılmayacak kadar sıcaktı. O kadar sıcaktı ki, maddenin öğeleri bir araya gelip, atomları oluşturamıyor ve fotonlar serbest hareket edemiyorlardı. 300 bin yıl süren bu dönem için evrenin opak dönemi denir. 300 bin yıl sonra evren yeterince soğumuş, atomun öğeleri bir araya gelmeye başlamış ve evren transperan bir görünüş almıştır. İşte kozmik zemin radyasyonu bu devirden kalmadır.

Soğuk su dolu bir kaba, sıcak su dökelim ve sıcaklığın dağılımını izleyelim. Bir süre sonra sıcaklık homojen bir durum arzedecektir. Yani sıcaklık her tarafta aynı olarak ölçülecektir.
Ama bu tür homojeniteyi Big Bang için ileri süremeyiz. Çünkü Big Bang son derece çabuk vuku bulan bir olgu olup, ısının homojen olarak dağılması için aradan hemen hiç zaman geçmemiştir. Yapılan hesaplamalara göre, 300 bin yıl sonra yüzbinde bir hata ile üniformite kazanan bir sıcaklığın gerçekleşmesi için evrenin ışık hızından 100 kere daha hızlı genişlemiş olması gerekmektedir. Bu da fizikte bir sorun yaratmaktadır. Hiç bir şeyin ışık hızından daha hızlı hareket edemeyeceği yasası anımsanırsa, sorunun ne olduğu kolaylıkla anlaşılır. Big Bang kuramı formüle edilirken bu hususun da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Buna horizan (ufuk) sorunu denir.

Burada kullanılan ufuk terimi, informasyonun (bilginin) veya enerjinin kısa bir zaman içinde kat etmesi gerekli mesafe olarak da tanımlanabilir. Eğer bunu ışık hızı ile sınırlarsak, Big Bang’de karşılaşılan ufuk sorununu açıklamak mümkün değildir. Evrenin kutuplarındaki galaksiler arasında, sanki onların daha önce bir arada oldukları izlenimini veren bazı ilginç benzerlikler vardır..

SEVGİLERİMLE...