PDA

Tüm Versiyonu Göster : insan niye var ??


m.e.r.v.e.e
04-03-2010, 22:12
sorum bütün insanlara yani ateistmiş acaip dindarmış farketmez biz niye varız ?? inanlara sorum şöyle allah bizi niye yarattı ?? inanmayanlarada sorum şöyle biz niye geldik nerden geldik nereye gidiyoruz ?


insan nedir niye var ??

A.TKüfrüneŞaşranAdam
04-03-2010, 22:15
Sanane.


Kendi insanlığını bul sonra başkalarınkini merak et (;

m.e.r.v.e.e
04-03-2010, 22:17
Sanane.


Kendi insanlığını bul sonra başkalarınkini merak et (;

bu nası bi cevaptır ya ? çok saol valla ..

.Matrax88
04-03-2010, 22:29
Sual: İnsan niçin yaratıldı, vazifesi nedir?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak keyf sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, Ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı.

Muhammed aleyhisselamın bildirdiği ibadetlerin hepsi, insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa, hiçbir ibadetin Allahü teâlâya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek, minnet ile ibadet yapmalı, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü teâlâ hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, kullarını, emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan, biz kulların, bu büyük ihsana, bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de, emirleri yapmaya candan sarılmamız gerekir. (73. Mektub)

Allahü teâlâ, her şeyin sebepsiz, şartsız, maliki, hepimizin sahibidir. Bütün insanlar, Onun kullarıdır. Kullarına verdiği her emri ve her şeyi istediği gibi kullanması, hep yerindedir ve faydalıdır. Bunda, zulüm olamaz. Memurlar âmirlere, kullar sahiplere emirlerin, işlerin sebebini soramaz. Akla uygun, bundan daha açık bir şey yoktur.

Bütün insanları Cehenneme koyup, sonsuz azap yapsaydı, kimin bir şey söylemeye hakkı olabilirdi? Çünkü, kendi yarattığı, yetiştirdiği mülkünü kullanıyor. Başkası yok ki, onun mülküne tecavüz olsun ve zulüm denilebilsin. Halbuki, insanların kullandığı, öğündükleri mallar, mülkler, hakikatte onların değil, hepsi, Onundur. Bizim bunlara el uzatmamız, karışmamız, hakikatte zulümdür. Allahü teâlâ, bu dünyanın düzeni için ve bazı faydalara yol açması için, bunları bize mülk kılmış ise de, hakikatte hepsi Onundur. O halde, bizim bunları, asıl sahibinin mubah ettiği, izin verdiği kadar kullanmamız yerinde olur. (266. mektub)

[Bugün bile, Allahü teâlâyı inkâr eden, İslamiyet’i beğenmeyen, cahilliğin verdiği cesaret ve taşkınlıkla öğünen cemiyetlerin, Allahü teâlânın emirlerinden çoğunu benimsedikleri göze çarpıyor. Bütün insanların, din ahlakından uzaklaştıkça, geçimsizlik, sefalet, işkence, sıkıntı ile kıvrandıkları görülüyor. Fen aletleri, medeni vasıtalar, akıllara hayret verecek şekilde, ilerlediği halde, dünyadaki huzursuzluğun, insanlıktaki sıkıntının azalmadığı, arttığı, ibretle görülüyor.]

“Sizi boş yere mi yarattık?”
Sual: Bir arkadaş “ Hiçbir şey kendiliğinden olamayacağı için Allah’a inanıyorum, ama dinlere, Peygamberlere, ahirete inanmıyorum” diyor. Buna ahiretin varlığını nasıl inandırabilirim?
CEVAP
Arkadaş sözünde samimi değildir. Çünkü Nasreddin Hocanın, doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun dediği gibi, “Ben öğrenciyim ama, öğretmene, derse, imtihana inanmam denir mi? Ben kanuna inanırım ama, savcıya, mahkemeye inanmam denir mi?

İstisnalar hariç, bütün fen adamları, bu kâinatın kendiliğinden var olmadığını, bir yaratıcısının bulunduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanlar, bir karıncayı, bir kuşu, bir arpa tanesini yaratamaz. Akıllı ve bilgili bir kimse, kâinata bakınca, çok intizamlı yaratıldığını görür. Bunun kendiliğinden olmadığını anlar.

Bir insan bir alet, bir makine yapınca bunun nasıl ve nerelerde kullanılacağına dair bir prospektüsünü [tarifesini] de yanına koyar. Yine de anlaşılması zor ise, kullanması için kurslar açar. Bir makine yanlış kullanılırsa elden çıkar. Her şeyin yaratıcısı olan cenab-ı Allah da, insan denilen bu muazzam makineyi yaratıp başıboş bırakmamıştır. Bir âyet meali:
(Sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız?) [Müminun 115]

Başıboş yaratılmayan insanın, ne yapması gerektiğini Peygamberleri vasıtası ile, kitaplar göndererek bildirmiştir. Son Peygamber olan Muhammed aleyhisselama gönderilen kitabı ise Kur'an-ı kerimdir. Kur'an-ı kerim çok veciz olduğu için, Peygamber efendimiz bunu hadis-i şerifleri ile açıklamıştır.

Hadis-i şerifler de, diğer insanların sözlerine göre veciz olduğu için, bizlerin kolayca anlayabilmesi için âlimler bunları açıklamıştır. Bu, doktor ve eczacının ilacı hastaya verirken, aç karnına-tok karnına, sabah akşam birer tane, suyla iç, sütle içme gibi tarifine benzetilebilir. Kur'an-ı kerimde insanın niçin yaratıldığı bildirilmiştir:
(Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.) [Zariyat 56]

Allahü teâlâ, “Emrime uyan Cennete, uymayan ise Cehenneme gidecektir” buyurmuştur. İbadetlerin faydası Allahü teâlâya değil, herkesin kendinedir. Maaşla çalışan bir doktor, bir hastaya ilaç verse, ilacın doktora faydası yok diye o ilacı kullanmamak akla uygun değildir. Zehir içsem doktora ne zararı olur diyerek zehir içmesi de ahmaklıktır. İşte, günahlarımın Allah’a bir zararı yok diyerek, her çeşit günahı işlemek akıllı insanın yapacağı iş değildir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Akıllı kimse, Allah’a ve Peygamberine inanan ve ibadetlerini yapandır.) [İ.Muhber]

Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyene, kendisini ebedi tehlikeye atana akıllı denebilir mi? Kur'an-ı kerimin çok yerinde, (Düşünmüyor musunuz?) diye ikaz edilmektedir. Hadis-i şerifte, (Aklı olmayanın dini de yoktur) buyurulmuştur. (Tirmizi)

Her insanın yaptığı ibadetin faydası kendisinedir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Kim, [ibadetlerini yapar ve günahlarından] temizlenirse, faydası kendisinedir.) [Fatır 18]

(Benim ibadetime Allah’ın ihtiyacı yok) diye, yanlış düşünen kimse, perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastasına doktor, perhiz tavsiye ediyor. Bu ise, “Perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz” diyerek, perhiz yapmıyor. Evet doktora zararı olmaz, ama kendine zarar vermektedir. Doktor, kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için, perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa, şifa bulur. Uymazsa ölür gider. Tabibin bundan hiç zararı olmaz. Bunun gibi, (Allah’ın benim ibadetime ihtiyacı yok) diyerek ibadetten kaçanlar da, Cehenneme gider.

Muhammed Masum hazretleri buyurdu ki:
(Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefslerinin arzularına tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için gereken faydalı şeyleri yapmalarını emretti. Zararlı şeyleri yapmalarını yasak etti. Saadete kavuşmak isteyen, dine uymaya mecburdur. Nefsinin ve tabiatının, dine uymayan arzularını terk etmesi gerekir. Dine uymazsa, sahibinin, yaradanının gadabına, azabına düçar olur. Dine uyan kul, mesut, rahat olur. Sahibi onu sever.

Dünya ziraat yeridir. Tarlayı ekmeyip, tohumları yiyerek zevk ve safa süren, mahsul almaktan mahrum kalacağı gibi, dünya hayatını, geçici zevklerle, nefsin arzularını yapmakla geçiren de, ebedi nimetlerden, sonsuz zevklerden mahrum olur. Bu hâl, aklı başında olanın kabul edeceği bir şey değildir. Sonsuz lezzetleri kaçırmaya sebep olan geçici ve zararlı lezzetleri tercih etmez. Dine uymak için, önce Ehl-i sünnet âlimlerinin, Kur'an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden anlayıp bildirdikleri Akaide uygun iman etmek, sonra haram, yasak edilmiş olanları öğrenip bunlardan sakınmak, daha sonra, yapması emr olunan farzları öğrenip yapmak gerekir. Bunları yapmaya İbadet etmek denir. Haramlardan sakınmaya Takva denir.) [c.2, m.11]

Yaratılış gayesi
Sual: Allah, dünyayı ve insanları niye yarattı? Niye bir kısmını Cennete, bir kısmını da Cehenneme koyacak?
CEVAP
Allahü teâlâ dünyayı ve kâinatın tamamını insan için yarattı. Bitkileri, hayvanları, su, taş, toprak, maden gibi her şeyi insanın faydalanması için yarattı. İnsanları da, kendisini tanımaları ve kendisine ibadet etmeleri için yarattı. Bu tanımanın ve ibadetin faydası da, yine insanlaradır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlâ, hiçbir şey için, hiçbir şeye muhtaç değildir. Yaratılmakla, biz kıymetlendik, şereflendik. Zâriyat suresinin, (İnsanları ve cinleri, bana ibadet etmeleri için yarattım) mealindeki 56. âyet-i kerimesindeki (ibadet etmeleri için) ifadesi, (beni tanımaları için) demektir. Yani, Allahü teâlâyı tanımak, inanmak için yaratıldık. Hadis-i kudside, (Tanınmak için, her şeyi yarattım) buyurması, (Beni tanımakla şereflenmeleri için) demektir. (1/266)

Cennet ve Cehennem de, insanların amellerine göre yaratıldı. İman edip iyi işler yapanlar Cennete, iman etmeyenler Cehenneme gidecek ve hepsi orada sonsuz kalacaktır. Hiç kimseye zulmedilmeyecek, orada herkes yaptığının karşılığını görecektir.

Yaratılış sebebi
Sual: Allah’ın (İnsanları, beni tanımakla şereflenmeleri için yarattım) dediği bildiriliyor. Kâfirler, Allah’a inanmadıkları için tanımış olmuyorlar. Tanımayınca yaratılmalarının sebebi nedir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimde, (İnsanları bana kulluk etmeleri için yarattım) buyuruluyor. İnananlar kulluk edip şerefleniyorlar. Kâfirler inanmadıkları için bu şereften mahrum kalıyorlar. Böylece imtihanı kaybetmiş oluyorlar. Kâfir de ahirette tanıyacak; ama bu tanıması, müminin tanımasından çok farklı olacaktır. Mümin Allahü teâlâyı görmekle şereflerin, nimetlerin, en büyüğüne kavuşacak, kâfir ise, görünce azapların en büyüğüne maruz kalacaktır. Kâfirlerin, kıyamette Allahü teâlâyı görmesi, Cehennem azabından çok daha şiddetli olacaktır.


SANA CEVABIM BU OKUYA BİLİRSİN ....

m.e.r.v.e.e
04-03-2010, 22:34
okucam teşekkür ederim..

.Matrax88
04-03-2010, 22:36
rica ederim seni tatmın edermi bilemiyorum ama genede oku hiç birsey kaybetmezsin... belki yardımcı olur

HANDE_77
04-03-2010, 22:38
Sanane.


Kendi insanlığını bul sonra başkalarınkini merak et (;

ahaha koptum ya insan en azından biraz kibar olmaya çalışır :D

okula gitmek için var :S bnce

guneyozcan
04-03-2010, 22:40
yiyip içmek , eğlenmek ,gününü gün etmek ,çalışmak kazanmak kazandığını yemek için var...dünyada bulunan herşeyden sonuna kadar faydalanmak için var...

GeLDiM
04-03-2010, 22:40
konuyu açmandaki amacı öğrenebilir miyim :))tartışma ortamı oluşturmak içinmi..yoksa cidden merakmı ediyosun..

m.e.r.v.e.e
04-03-2010, 22:43
konuyu açmandaki amacı öğrenebilir miyim :))tartışma ortamı oluşturmak içinmi..yoksa cidden merakmı ediyosun..

yok arkadşım valla tartışma falan istemiyorum :/ kaba cevap veren oldu görmüşsündür yukarda amacım kavga olsa lafını verirdim ama sustum:/

valla merak ..

manyak keşifci
04-03-2010, 22:43
Bu soruyu hangi düşünceye sahipsen onlara sor çünkü herkes kendi inancına göre cevaplar
En iyisi bunu şoyle cevaplayalım sen hangi cevabı duymak isterdin?

m.e.r.v.e.e
04-03-2010, 22:45
Bu soruyu hangi düşünceye sahipsen onlara sor çünkü herkes kendi inancına göre cevaplar
En iyisi bunu şoyle cevaplayalım sen hangi cevabı duymak isterdin?

ya inanc farklılıgına gerek yok cevaplamak için .. hepimiz insanız sonuçta niye varız onu soruyorum allah bizi sınıo diyelim inanmayanlar ne düşünüo ?

.Matrax88
04-03-2010, 22:46
Bence güzel bir bölüm olmuş iyi devam ederse artık:)))

guneyozcan
04-03-2010, 22:53
ne egoimiş arkadas itâat edelim diyemiş xD

:D
kendisine itaat etmeyeni yakan birşey...
ve onu sevmeniz söyleniyor...
beni sev yoksa seni yakarım...:D

WHIPLASH
04-03-2010, 23:03
öncelikle yaratıcının kimsenin sevgisine ihtiyacı yoktur.
iman denilen şey -çok az kişi aslında yapıyor- insanı kötülüklerden alıkoyar.
yani kendini zorla sevdirmek değildir bu. "günah" olan şeylerden uzak tutmayı sağlar.

mesela abdestlisin veya namazları kaçırmadan kılıyorsun; temiz kalmak zorundasın
yan gözünü açmamak zorundasın

mesela zekat; birinci dereceden farzdır insanlara yardım etmek zorundasın.

bunlar hepsi aslında insanın kendi yararna olan hususlar. yaratıcının eksik olan birşeyi yok.
bu dünyada gördüğümüz herşey insan için yaratıldı.

myzra
04-03-2010, 23:03
ne egoimiş arkadas itâat edelim diyemiş xD

:D
kendisine itaat etmeyeni yakan birşey...
ve onu sevmeniz söyleniyor...
beni sev yoksa seni yakarım...:D

İnanmayan adam neden Kuran'la bir tutar Tanrıyı?

guneyozcan
04-03-2010, 23:04
temiz olmak , insanlara yardım etmek için iman şart mı...
siz bunu cennet için yapıyorsunuz...
ben içimden geldiği için yapıyorum...
hangisi daha büyük erdem..

guneyozcan
04-03-2010, 23:07
İnanmayan adam neden Kuran'la bir tutar Tanrıyı?

tanrının kitabı değil mi bu...
onun cümleleri ?

myzra
04-03-2010, 23:08
tanrının kitabı değil mi bu...
onun cümleleri ?

Nereden biliyorsun?

WHIPLASH
04-03-2010, 23:10
sen nefsine göre her an delebilirsin bu kendine koyduğun kuralları. yapmam deme insansın insanız.
inanç sisteminde bir kalıbın içindesin raylardasın çıkman daha zor.
cennet için diyip çıkmak kolay olanı kusura bakma.
vicdan diye birşey var.. hepimiz canavarızda cennete gidicez diye yerine getirmiyoruz bunları değilmi..
ayrıca kimin cennete kimin cehenneme gideceğini kimse bilemez.
yani öngörüde imkansız olsada bakarsın cennette bulursun kendini ;)

Asosyaloğullarından
04-03-2010, 23:10
Biri ateist , diğeri deist
Ortak paydanız > Dinler birer uydurma

Daha da tartışıp münakaşa ortamına çevirmeyin konuyu :p

guneyozcan
04-03-2010, 23:10
Nereden biliyorsun?

müslümanlar bunu söylüyor...

guneyozcan
04-03-2010, 23:12
sen nefsine göre her an delebilirsin bu kendine koyduğun kuralları. yapmam deme insansın insanız.
inanç sisteminde bir kalıbın içindesin raylardasın çıkman daha zor.
cennet için diyip çıkmak kolay olanı kusura bakma.
vicdan diye birşey var.. hepimiz canavarızda cennete gidicez diye yerine gitrmiyoruz bunları değilmi..
ayrıca kimin cennete kimin cehenneme gideceğini kimse bilemez.
yani öngörüde imkansız olsada bakarsın cennette bulursun kendini ;)

ben cennetteyim zaten...
problemim yok o konuda da...
o vicdan bizde de var...
imkanım olduğu sürece yardım ederim...bunu delmem için bir sebep olamaz...
temizliği de iman için yapıyorsanız...

WHIPLASH
04-03-2010, 23:16
neyse laf söylemek kolay olanı aslında neyden bahsettiğimi anladın o yeter bana

myzra
04-03-2010, 23:18
"belki de bu dunya baska bir gezegenin cehennemidir" Demiş herifin teki ismi aklımda değil.

Birisi ispatlasa bana bunun doğruluğunu neden var olduğumuzu ancak bu düşünceyle açıklayabilirim.

Böylesine boktan bir dünyada sınanıyorsak gerçekten neden varız? Akıl fikir yürütmek çok zor.

guneyozcan
04-03-2010, 23:19
ben ne söylediğini anladım da ne anlatmak istediğini pek anlamadım...
ateistim diye nefsime yenik düşüp hırsızlık yapabilir tecavüz edebilirmiyim...
neden yapayım...
ateist olduğum için mi ?

fero_
04-03-2010, 23:24
Konu sapmış :)
Allahın işine karışmamak gerek bizleri insan olarak yaratmış,önemli olan bu dünyadan insan gibi insan olarak gitmek.İyi bir insan olarak hatırlanmak.Adın bahsedildiğinde tebessüm ile anılabilmek.önemli olan budur...

WHIPLASH
04-03-2010, 23:25
mecbur kalsan 'daha kolay' yaparsın normalden
yakalanmadığın sürece yargı yok sana göre sonuçta

guneyozcan
04-03-2010, 23:27
pek sayılmaz....
bu suçlardan hüküm giyenlerin büyük çoğunluğunun inançlı insanlar olduğunu düşünüyorum...

m.e.r.v.e.e
04-03-2010, 23:27
mecbur kalsan 'daha kolay' yaparsın normalden

abartmadın mı ?
ateist deyince aklın(m)ıza neden zina hile yalan genelleme yapacak olursak kötü şeyler gelioki :/
hoşgörülü bi dindeysek inançlarına saygı duyup susalım konu sapmasın ha ?

WHIPLASH
04-03-2010, 23:30
kardeş "inançlı" kime göre neye göre..m.e.r.v.e.e:
yav ben özgürlükten yana bir insanım zaten. hiç kimseyi yadırgamam. ;)

guneyozcan
04-03-2010, 23:32
kendine göre inançlı...
allah var müslümanım diyen adamlar...
sorsan müslümanım der...
ceza evlerindekilerin içinden kaç tanesi ateist olabilir ki ?

WHIPLASH
04-03-2010, 23:40
bu noktada işte insanın sıfır günahkar olamayacağı gerçeği doğuyor.
af dilemesi gerektiği doğuyor. ceza aldı diye özüne döndüğünde artık iyi bir insan olamayacağı anlamına gelmiyor zaten.
tabiki ceza evlerinin çoğu müslümanım diyen insanlar. insanlar mental olarak mükemmel canlılar değil. düşünce yapıları davranışları olarak serbest bırakılmış karmaşık canlılar. yanılmak herkesin hakkı ama yanılgıyı görmek önemli.

ha ben süper bir şekilde inanç gereklerini yerine getirebilen biri değilim ama koyulan kurallar üzerinde hata yapmamaya çalışıyorum bu kadar.. buda benim tasarrufum. insanlar hür. bunların hepsi düşünce alışverişi..

WHIPLASH
04-03-2010, 23:41
ve kaç kişi ateizm için insan öldürmüştür ki ?

yav sende kusura bakmada 3 tane spekülatif cümle ezberlemişsin.. breh breh

HELLZONE
04-03-2010, 23:51
insan sevişmesi için var.sabahlara kadar içip, sex partysi yapması için var.

guneyozcan
04-03-2010, 23:52
al buyur...
sonra ateistler sapık :)

Tußaaaaaaa
04-03-2010, 23:56
Bazilarini görünce cehenneme odun olmasi icin diyesim geliyo :@
tövbe tövbe ya...

Sinanmak icin variz..Nasil iyi bi üniversite iyi bir okul icin sinav gerekiyorsa bizde ebedi hayatimizi belirlemek icin yaratilmisiz ...

Ama siz soruyu sorarken yanlis sormussunuz arkadasim =)
Madem sorunun cevabini merak ediyorsunuz o zaman görüsünüzüde belirtmeniz gerekmezmi? =)

üye insan
04-03-2010, 23:59
tabiki bir amaç var ölünce hiç birşey bitemez hiç bir şey o kadar basit değil

Tußaaaaaaa
05-03-2010, 00:02
öss insan yapımıdır devletin acizliğindendir
neyse :D

Hm hm Camebridge ve Harward da öyle =))

Neyse =)

Bbüşra
05-03-2010, 00:11
çünkü bu ekosisteme akıllı yaratıklar lazım ve ayrıca kendi kendini yiyip bitiren(=

guneyozcan
05-03-2010, 00:14
çünkü bu ekosisteme akıllı yaratıklar lazım ve ayrıca kendi kendini yiyip bitiren(=

fakat ekosistemi mahveden bu akıl değil mi ??
bence insan bu ekosistemdeki tek fazlalık...

Tußaaaaaaa
05-03-2010, 00:17
onlarda insan yapımıdır xD (acizliğe gelince neden durduğumu anlamışsındır umarım)

Bende aksini söylemedim zaten..
Hem ne durmasi :S ne acizligi :S anlamadim :D

Bbüşra
05-03-2010, 00:22
tamam işte ekosisteme lazımız fakat yarardan çok zarar veriyoruz

Tußaaaaaaa
05-03-2010, 00:26
öss insan yapımıdır devletin acizliğindendir
cennete sınavla alma işide buna göre tanrının acizliğidir xD
=)))

carpilinca görürsün acizligi :D

.Matrax88
05-03-2010, 00:27
Acizlik insanoğlundadır . Tanrının değildir...

guneyozcan
05-03-2010, 00:29
tamam işte ekosisteme lazımız fakat yarardan çok zarar veriyoruz

demek ki lazım değiliz...
benim şı tanrı olayında düştüğüm en büyük çelişki bu...
tanrının yarattığı en önemli varlığın insan olduğu söylenir...
fakat ekosistemde de işe yaramayan, çıkartıldığında pek birşeyin fakretmeyeceği tek canlı...
cevap bulamıyorum buna...

Tußaaaaaaa
05-03-2010, 00:35
demek ki lazım değiliz...
benim şı tanrı olayında düştüğüm en büyük çelişki bu...
tanrının yarattığı en önemli varlığın insan olduğu söylenir...
fakat ekosistemde de işe yaramayan, çıkartıldığında pek birşeyin fakretmeyeceği tek canlı...
cevap bulamıyorum buna...

Allahin yarattigi en özel sey insandir..Ve diger yaratilan her sey insanlar icin yaratilmistir..

guneyozcan
05-03-2010, 00:37
evet...
söylenen bu...
allahın yarattığına inanmıyorm ama dediğim gibi bu konuda çelişkideyim...
tanrının ustalık eseri insan..
ekosistemde gereksiz fazla gibi duran bir varlık...
acaba insana bu ekosistemde hiçbir görev verilmemesinin sebebi bu dünyada sınava tabii tutulması mı?
demedim değil...

MaLuM kişi
05-03-2010, 00:37
insan niyemi var hak eden cennete etmeyen cezasını çekmeye kolay olsa herşey burada olmazdık direk cennete giderdik imtihan dünyası diye boşa denmiyor

Tußaaaaaaa
05-03-2010, 00:43
evet...
söylenen bu...
allahın yarattığına inanmıyorm ama dediğim gibi bu konuda çelişkideyim...
tanrının ustalık eseri insan..
ekosistemde gereksiz fazla gibi duran bir varlık...
acaba insana bu ekosistemde hiçbir görev verilmemesinin sebebi bu dünyada sınava tabii tutulması mı?
demedim değil...

Ben inaniyorum elhamdülillah =)
O yüzdende kafamda binbir soru olusmuyor..Süphe tasimiyorum icimde..

Daha öncede dedigim gibi hersey biz insanlar icin var bizim yapmamiz gereken tek sey kulluk =)

..PiLLi BeBeK..
05-03-2010, 01:35
İslama göre,Bi nevi kölelik için.

Ph5,5
05-03-2010, 01:43
konuyu başlatan arkadaşa nacizane önerim insan sen niye varsan insan onun için vardır. Sen ne için yaşıyorsan insan onun için yaşıyordur. Çeşit çeşit insan var bence sen benliğini içindeki insanı bul ve ne için var olduğuna kendin karar ver. Bak kölelik için demiş birisi bırak o köle olarak yaşasın. Ben Liderlik için diyorum ben lider olayım diğeri öbür dünya için demiş o da öbür dünyası için yaşasın. Kısacası SEN ne için varsan insan onun için var.

evreeem
05-03-2010, 01:45
Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır. .....var olamanın kısaca sebebi bu.....

A.TKüfrüneŞaşranAdam
05-03-2010, 19:59
Arabistan soldan dönünce ilk bakkalın arkasında yanlış adrestesin,imamı mimamı diye bişey duymadım görmedim :l

Yqmr_NevA
05-03-2010, 20:22
Bence konu sapmıs... Ateıst ve ınanclıların tartısma platformu olmus...


Ama ne olursa olsun ınsansı ozellıklerı en ıyı sekılde kullanmaktır asıl olan. İnanclı ısen dogru bı ınanclı ol degılsende dogru ol. Dın bu konuda cok soyuttur ve her sekılde yorumlanabılır. Ki her koyun kendı bacagından demısler...

benbilmemsenbil
05-03-2010, 20:24
Yaşamak için. //Bu tür konular bir takım insanların Yaradanı düşünmesini sağlıyor sanırım.//

BAŞARILAR.

dilberrrrrrr
05-03-2010, 22:17
Haklısın Sen en son ne zaman Yaradanı düşündün acep merak ettim :pp

evreeem
06-03-2010, 01:20
Arabistan soldan dönünce ilk bakkalın arkasında yanlış adrestesin,imamı mimamı diye bişey duymadım görmedim :l

sana arabistanı soran olursa tarifini yaparsın yanlış yere yanlış yorum yaptın oku ve geç konu ortada beğenmiyosan geçersin benim doğrumu yargılamak için zahmet etmişsin.daha saygılı olabilirsin

ceren_ank
06-03-2010, 02:28
ben niyee varım yaa :D

akasha_ether
06-03-2010, 13:29
din der ki "insanlar tanrıya kulluk etsin diye yaratıldı"

tanrının buna ne kadar ihtiyacı var?

sonra din tekrar sözü aldı ve dedi ki "yaşadığınız bu hayat aslında bir sınav"

bunun gibi bişey işte beni inandıramadılar daha hiç bir dine...

bence her insanın farklı bir yaşama amacı olmalı
en başta bir hedefi olmalı sonrasında buna kavuşmak için yaşamalı

tilkiselim
06-03-2010, 14:00
Düşünme! Arzu et sadece. Bak böcekler de öyle yapıyor...

ebrar-y
06-03-2010, 15:53
bu soruyu kendisine sorması için var (=
niye yaratıldım? bu dünyada neden varım? bunun sonu ne? nerden geldim? nereye gidicem? diye düşünmek için var. aklını kullanmak için var. O'nu bulmak için var...

Asosyaloğullarından
06-03-2010, 16:04
Akıllı tv karşısında , üçgen peynir ve zeytinle doldurduğu 3/4 somun ekmeği , kırıntılarını üzerine döke döke , çay eşliğinde, arada bir tabanı yırtılmış çorabına bakarak yemek için var :$

DeNek HayatıMm..
06-03-2010, 16:06
neden olduğunu anlamasın diye var

Sertach_67
06-03-2010, 16:34
konuyu açmandaki amacı öğrenebilir miyim :))

tartışma ortamı oluşturmak içinmi..yoksa cidden merakmı ediyosun..

yok arkadşım valla tartışma falan istemiyorum :/

Hiç,, sanki burası tartışma bölümü..

girdapımsı
06-03-2010, 18:52
Bence sınırsız yemek yemek için...

guneyozcan
06-03-2010, 22:11
Bence sınırsız yemek yemek için...


sadece o değil...
sonra diyetisyene kazandığı parayı bayılmak için de va r;)

MabudeM_
06-03-2010, 22:41
Merak etmeyin öbür dünyada niye oLduğunu çok güzeL anLatacakLar..

Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. (araf 179)

guneyozcan
06-03-2010, 22:43
Merak etmeyin öbür dünyada niye oLduğunu çok güzeL anLatacakLar..

Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. (araf 179)

cehennem insanlardan sonra oluşmuyormuydu ??
yani insan değil cehennem insan için yaratılmamışmıydı ??

MabudeM_
06-03-2010, 22:48
cehennem insanlardan sonra oluşmuyormuydu ??
yani insan değil cehennem insan için yaratılmamışmıydı ??

o konuda iLmim yok..kusura bakma..(orası bizi iLgiLendirmez)

Ben kuranda yazıLanı yazdım sadece..

guneyozcan
06-03-2010, 22:55
muhtemelen vardır bir açıklaması ama...
sen niye anlamadığın şeyi yazıyorsun anlamıyorum...
papağan gibi tekrar ediyorsunuz gördüklerinizi...
anlamak yok...

MabudeM_
06-03-2010, 23:02
neyse senin niyetin beLLi...

Bizim için neyin ne zaman yaratıLdığı değiL..

Kim yarattı?dır..

Papağan oLabiLirim..

Papağan bir hayvan oLmasına rağmen öLüm oLduğunu biLiyor onu öLüme götürecek şeyLerden kaçınıyor...

Daha açık bi örnek; ceyLanın asLandan kaçması, farenin yıLandan kaçması....ve daha bi sürü örnek..

Şimdi ayeti bi daha oku..

Mesaj çok açık kendine zuLmetme kardeşim..

Daha açığı oLamaz zaten..

KuLağın varsa işit..

Gözün varsa gör..

KaLbin varsa gerçekLeri kavra..

Ayetin bahsettiği gafiLLerden oLma...

guneyozcan
06-03-2010, 23:04
ama bu çelişkili biraz..
hani şeytan insan yaratıldıktan sonra allaha isyan edip bir nevi iddaaya girmişti onunla...
sonra cehennem oluşmuştu..
şimdi insanlar cehennem için yaratılmıştır deniyor.!!!

MabudeM_
06-03-2010, 23:29
ama bu çelişkili biraz..
hani şeytan insan yaratıldıktan sonra allaha isyan edip bir nevi iddaaya girmişti onunla...
sonra cehennem oluşmuştu..
şimdi insanlar cehennem için yaratılmıştır deniyor.!!!

Bak ALLAHın ayetLeri iki şekiLdir..

Birincisi biz kuLLarın anLayacağı şekiLdir..

İkincisi ise ALLAH peygamberLerin veya MeLekLerin anLayacağı şekiLdedir..

(Resulüm!) Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.(Kassas 56)

Allah dileseydi mutlaka hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir ve herhalde hepiniz, bütün yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız.(NahL93)

Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.(Tevbe15)

38. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkanı yoktur. Her müddetin (yazıldığı) bir kitap vardır. *


39. Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. *


40. Biz, onlara vadettiğimizin (azabın) bir kısmını sana göstersek de veya (ondan önce) seni öldürürsek de sana ancak (Allah'ın emirlerini) tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir.
(Rad)

AyetLeri iyice oku beLki bu sana fırsattır...

guneyozcan
06-03-2010, 23:31
sen beni kopyala yapıştır yaparak...
anlamadığın papağan gibi tekrarladığın ayetleri yazarak...
müslüman yapacağını falan mı sanıyorsun...
senin dininin kitabını ben senden iyi biliyorum :))) müslümanım diye gezme ortalıkta D:D

5-ESMA-5
06-03-2010, 23:32
iyi bilseydin müslüman olurdun zaten....

:Pp

Asosyaloğullarından
06-03-2010, 23:33
9:15 Peronu az önce kalktı güney
15 dk gecikmeyle kaçırdın Cennet trenini
Daha da gelmez artık
Bekleme boşuna istasyonda
Git evine dinlen
Çek viskiyi , beni düşün
Rahatla :p


iyi bilseydin müslüman olurdun zaten....

:Pp

Bkz:Turan Dursun :p

MabudeM_
06-03-2010, 23:36
ALim iLe sohbet LaL-ü mercan incidir,
CahiL iLe sohbet hergün bin can incitir.

MabudeM_
06-03-2010, 23:39
sen beni kopyala yapıştır yaparak...
anlamadığın papağan gibi tekrarladığın ayetleri yazarak...
müslüman yapacağını falan mı sanıyorsun...
senin dininin kitabını ben senden iyi biliyorum :))) müslümanım diye gezme ortalıkta D:D

ALLAH seni kaLp gözü açık oLan kuLLarından etsin..

MüsLüman oLduğumu iddia etmiyorum..

BiLdikLerimi ayakLarımın aLtına aLsam boyumdan hiçbirşey artmaz..
BiLmedikLerimi ayakLarım aLtına aLsam başım göğe değer...

VesseLam...

(benden o kadar konu bitmiştir..)

5-ESMA-5
06-03-2010, 23:42
9:15 Peronu az önce kalktı güney
15 dk gecikmeyle kaçırdın Cennet trenini
Daha da gelmez artık
Bekleme boşuna istasyonda
Git evine dinlen
Çek viskiyi , beni düşün
Rahatla :p
Bkz:Turan Dursun (http://tr.wikipedia.org/wiki/Turan_Dursun) :p

:D

saol :Pp

benim ateistlere saygım var yanlış anlamayın...
arkadaş çok iddialı konuşuyor...hakaret ediyor farkında mısın bilmiyorum???
senn profilinde bir yazı görmüştüm şimdi baktım yazmıyor belki yanılyorumdur başka üyedeydi ama sanki sendeydi diye hatırladım:kendinden farklı olana saygıyla ilgili bir şeydi doğru mu?


keşke lafı sen atmasaydın cevabı o verseydi...

Asosyaloğullarından
06-03-2010, 23:45
Laf atma-Cevap verme-Bozma-Ezme

Bize yakışmaz bunlar :p
Kimse yapmasın yani

Lafta atmadım :)
Sadece bir dinle ilgili her şeyi bilmek ona inanmayı gerektirmez
Daha doğrusu her inanmayanı o dini bilmemekle suçlamak yanlış :)
Hakaret ettiyse, aynı şekilde cevap verme sende :)

Evet benim profilimdeydi :)
Katıldığını biliyorum :$ :D

5-ESMA-5
06-03-2010, 23:54
ya okadar kibar değilim ....

hakaret edene cvap vermemek elimde olmuyor bazen :Pp

dini iyi bildiği hale müslüman değilmiş,biz iyi bilmediğimiz için müslümanız,o süper...

evet katılıyorum :Pp
ukelaa :Pp

kırık yumurta
07-03-2010, 01:10
İslama göre,Bi nevi kölelik için.

:/ ne alaka

kölelik zorla yaptırılır köleliğin ne olduğunu bilmiyorsun burda sırf görüşünün farklı olduğunu göstermek ve konuşmuş olmak için konuşuyorsun.

anladık müslüman değilsin anladık inanmıyorsun
eee o zaman kendi alanınla ilgilensene ne diye diğerlerinin inancına karışıyorsun
hadi karışıyorsun bunu eleştirmek "sana" mı kalmış?
sana zorla namaz kıldıran mı var sana zorla dua ettiren mi var ? hayır e o zaman sen köle misin ? hayır bu dini seçenler kendini köle olarak mı görüyor ? hayır

hadi ki köleyiz (!) ortalık malı olacağıma,birinin kölesi olurum ondan iyi.
pıh!

guneyozcan
07-03-2010, 01:16
tüm dinler kölelik esasına dayanır...
herşey zorlamadır...
yapmazsan "seni yakarım" demiyor mu islam dini...
al sana zorlama işte...

kırık yumurta
07-03-2010, 01:18
tüm dinler kölelik esasına dayanır...
herşey zorlamadır...
yapmazsan "seni yakarım" demiyor mu islam dini...
al sana zorlama işte...

yanan yanıyor sanane ?
sen kendi derdine yansana?

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:18
peki sizi bu kadar rahat kılan ne ? sizin dininizdede zorlama varsa kim sizi zorlayanlar maymunlarmı ??

guneyozcan
07-03-2010, 01:20
peki sizi bu kadar rahat kılan ne ? sizin dininizdede zorlama varsa kim sizi zorlayanlar maymunlarmı ??

bizim dinimiz yok...
herhangi bir kısıtlama da yok...
rahatımız keyfimiz yerinde..
ve her konuyu nasıl ve neden maymunlara getiriyorsun anlamakta güçlük çekiyorum...
tamam evrimi bilmiyor olabilirsin...
ama onunla ilgili yorum yapmak zorunda değilsin ki...

demiş ki bir adam...

biliyorsan konuş, örnek alsınlar,
bilmiyorsan sus da adam sansınlar!

kırık yumurta
07-03-2010, 01:21
bizim dinimiz yok...
herhangi bir kısıtlama da yok...
rahatımız keyfimiz yerinde..
ve her konuyu nasıl ve neden maymunlara getiriyorsun anlamakta güçlük çekiyorum...
tamam evrimi bilmiyor olabilirsin...
ama onunla ilgili yorum yapmak zorunda değilsin ki...

demiş ki bir adam...

biliyorsan konuş, örnek alsınlar,
bilmiyorsan sus da adam sansınlar!

o zaman sus tamam :D

guneyozcan
07-03-2010, 01:22
yanan yanıyor sanane ?
sen kendi derdine yansana?

sana ne diyeceksen çık git konudan...
tartışmak istemiyorsan burada işin yok...
senin söyeldiğine cevap verdim ben...
sıkışınca sana ne...
güzel...

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:23
bizim dinimiz yok...
herhangi bir kısıtlama da yok...
rahatımız keyfimiz yerinde..
ve her konuyu nasıl ve neden maymunlara getiriyorsun anlamakta güçlük çekiyorum...
tamam evrimi bilmiyor olabilirsin...
ama onunla ilgili yorum yapmak zorunda değilsin ki...

demiş ki bir adam...

biliyorsan konuş, örnek alsınlar,
bilmiyorsan sus da adam sansınlar!

ohoooo arkdaşım sen uçuyorsun yaaaaaa anlamadım vala senden bişeyy

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:24
bizim dinimiz yok...
herhangi bir kısıtlama da yok...
rahatımız keyfimiz yerinde..
ve her konuyu nasıl ve neden maymunlara getiriyorsun anlamakta güçlük çekiyorum...
tamam evrimi bilmiyor olabilirsin...
ama onunla ilgili yorum yapmak zorunda değilsin ki...

demiş ki bir adam...

biliyorsan konuş, örnek alsınlar,
bilmiyorsan sus da adam sansınlar!

afedersin ama bi dininiz olmadığı gibi pek adamlığınızda yok sanırım :/ konuyu maymunlara getiriyorum çünkü maymunuz biz diyen sizsiniz ?? evrimi bilmiyor olabilirim ama bunu idda eden sizsiniz yav ben demiyorumki maymunsunuz bütün herşey maymun :/ bi dinimiz yok zorlama yok deyip susabilirsin ne bu şiddet :/ : / :/ :/ //:/ :/

guneyozcan
07-03-2010, 01:24
ohoooo arkdaşım sen uçuyorsun yaaaaaa anlamadım vala senden bişeyy

neyi anlamadın ??

guneyozcan
07-03-2010, 01:27
afedersin ama bi dininiz olmadığı gibi pek adamlığınızda yok sanırım :/ konuyu maymunlara getiriyorum çünkü maymunuz biz diyen sizsiniz ?? evrimi bilmiyor olabilirim ama bunu idda eden sizsiniz yav ben demiyorumki maymunsunuz bütün herşey maymun :/ bi dinimiz yok zorlama yok deyip susabilirsin ne bu şiddet :/ : / :/ :/ //:/ :/

sana acımaktan başka birşey gelmiyor ki elimden...
anlatsam anlamazsın...
sabit fikirli ve yobazsın...
ne kendi dinini biliyorsun ne de karşındaki görüşü...
yani konuda tam bir CAHİL sin..
yorumların da bu yönde...

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:28
neyi anlamadın ??

amacın ne senin hayataki beklentin ne nesin ne??? yorumlarına bakınca pek bişey anlmadım soruyum dedim

kırık yumurta
07-03-2010, 01:29
sana ne diyeceksen çık git konudan...
tartışmak istemiyorsan burada işin yok...
senin söyeldiğine cevap verdim ben...
sıkışınca sana ne...
güzel...

maymunuz diyormuşsun tüylü hayvanlara alerjim var kusura bakma o yüzden
sıkıştım sanane diyip kaçıyorum:D

bende yapılan yoruma yorum yaptım zaten
o kölelik diyor içinde olmadığı şeyi nerden biliyor ki
kölelik olsa şuan oda yapıyor olmaz mıydı ?
bunun sonuncunda ister yanarız ister yanmayız bunun seçimi bile bize verilmişken
siz bunu nasıl kölelik olarak görürsünüz ki.

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:29
sana acımaktan başka birşey gelmiyor ki elimden...
anlatsam anlamazsın...

arkadaşım sorunların mı var senin ? çok şükür acınacak bi halim yok neyi anlattında dinlemedik haklısın millet gibi önüme gelen ateistte küfür etmediğim dalga geçmediğim kötü gözle bakmadığım için bu muamele .. pöff ya valla sinirlendim :/

guneyozcan
07-03-2010, 01:30
amacın ne senin hayataki beklentin ne nesin ne??? yorumlarına bakınca pek bişey anlmadım soruyum dedim

iyi bir iş sahibi olup iyi para kazanmak kazandığımı yemek istediğim şeyleri yapabildikten sonra acısız ağrısız mutlu bir şekilde ölmek...

ve ,
iyi bir işim var
iyi para kazanıyorum
istediğim şeyleri yapabilmeye başladım,
gebermeye de sanırım biraz vakit var...

kırık yumurta
07-03-2010, 01:30
arkadaşım sorunların mı var senin ? çok şükür acınacak bi halim yok neyi anlattında dinlemedik haklısın millet gibi önüme gelen ateistte küfür etmediğim dalga geçmediğim kötü gözle bakmadığım için bu muamele .. pöff ya valla sinirlendim :/

daha konuşuyor mu ki bu :D
o kadar adam sansınlar diye sus tamam dedik :D

guneyozcan
07-03-2010, 01:31
arkadaşım sorunların mı var senin ? çok şükür acınacak bi halim yok neyi anlattında dinlemedik haklısın millet gibi önüme gelen ateistte küfür etmediğim dalga geçmediğim kötü gözle bakmadığım için bu muamele .. pöff ya valla sinirlendim :/

en son maymunların alet kullanımından bahsederken senin bütün hayvanların kendi aletlerini kullanabildiklerini söylediğini hatırlıyorum...
az önce de maymunsunuz,
maymunuz diyorsunuz
dedin...
ben sana ne anlatayım ki..
anlatınca dinlemiyorsun, sulandırıyorsun...

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:34
iyi bir iş sahibi olup iyi para kazanmak kazandığımı yemek istediğim şeyleri yapabildikten sonra acısız ağrısız mutlu bir şekilde ölmek...

ve ,
iyi bir işim var
iyi para kazanıyorum
istediğim şeyleri yapabilmeye başladım,
gebermeye de sanırım biraz vakit var...

yemek içmek para kazanmaktan başka amacın yok yani senin tabirinle gebertikten sonra verecgin hesap için çalışıyormusun pekiii yoksa bir kere gelecem dünyay vur patlasın çal oynasınmı diyorsun?

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:34
en son maymunların alet kullanımından bahsederken senin bütün hayvanların kendi aletlerini kullanabildiklerini söylediğini hatırlıyorum...
az önce de maymunsunuz,
maymunuz diyorsunuz
dedin...
ben sana ne anlatayım ki..
anlatınca dinlemiyorsun, sulandırıyorsun...

o günki ve o konudaki muzdaripliğim beni cahil yapıp işi gücü hayvanların aleti olan biri mi yaptı gözünde :/ öyleyse her konuda ciddi yorumlar yazmalıyız (bunu dikkate almayınız :/ )

ben kimse maymun diyememki hakkımda yok :/ siz demiyormusunuz insanlık maymunluktan geldi diye ? varmı bi yanlışım ??

guneyozcan
07-03-2010, 01:35
yemek içmek para kazanmaktan başka amacın yok yani senin tabirinle gebertikten sonra verecgin hesap için çalışıyormusun pekiii yoksa bir kere gelecem dünyay vur patlasın çal oynasınmı diyorsun?

aynn öyle diyorum...
gelcekteki hesaba inanmıyorum...

demiş ki hayyam.

sen bu dunyanin sirrina eremezsin

erenlerin dilini de sokemezsin

oyleyse ic sarabi, cennet et dunyayi

oteki cennete ya girer, ya giremezsin

guneyozcan
07-03-2010, 01:36
o günki ve o konudaki muzdaripliğim beni cahil yapıp işi gücü hayvanların aleti olan biri mi yaptı gözünde :/ öyleyse her konuda ciddi yorumlar yazmalıyız (bunu dikkate almayınız :/ )

ben kimse maymun diyememki hakkımda yok :/ siz demiyormusunuz insanlık maymunluktan geldi diye ? varmı bi yanlışım ??


sadece o değil...
neredeyse bu tarz her konuda peşimdesin ve mesajlarımı sabote ediyorsun...
ve gayriciddi olarak...
kıllı hayvanlara gireyim mi ?

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:36
daha konuşuyor mu ki bu :D
o kadar adam sansınlar diye sus tamam dedik :D

sende sus tamam :/

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:39
sadece o değil...
neredeyse bu tarz her konuda peşimdesin ve mesajlarımı sabote ediyorsun...
ve gayriciddi olarak...
kıllı hayvanlara gireyim mi ?

alakası bile yok :/ düzgünce bana bir şeyler anlattıgını ve saygı göstererek dinlediğimi bilirim inkar etme şimdi :/ arada bi tabiki işi şakaya vurabilirim . sen hiç mi vurmuosun yalana gerek yok şimdi .. Allaha peygambere atılan laflardaki şakalarınızı dile getiriyormuyum ben ??

guneyozcan
07-03-2010, 01:40
alakası bile yok :/ düzgünce bana bir şeyler anlattıgını ve saygı göstererek dinlediğimi bilirim inkar etme şimdi :/ arada bi tabiki işi şakaya vurabilirim . sen hiç mi vurmuosun yalana gerek yok şimdi .. Allaha peygambere atılan laflardaki şakalarınızı dile getiriyormuyum ben ??

damarıma basılmadığı müddetçe herhangi birşeye laf atmam...
ama ben sana hiç laf anlatmadım...
sen her mesajıma illa sulu bir alıntı yapıyorsun...
anlatmam mümkün değil...
şyöle dinlediğin mesajları bana gösterirsen bir bakmak isterim...

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:41
aynn öyle diyorum...
gelcekteki hesaba inanmıyorum...

demiş ki hayyam.

sen bu dunyanin sirrina eremezsin

erenlerin dilini de sokemezsin

oyleyse ic sarabi, cennet et dunyayi

oteki cennete ya girer, ya giremezsin

vay beee bu kelimelrin bukadar degişecegini düşünmezdimmm......iyi yerden yakalıyorsun :)ama unutugun bişey varr cehenem azabının nekadar korkunç oldugunu bilmiyorsun cehenemdeki en hafif ceza ebu talibin cezasıdır ki oda sıcak sacın üstünde beyni kaynayıncaya kadar yanar bunları bilmiyorsun sanırım bunu korkutmak amacıyla degil CENNETİN UCUZ OLMADIGINI CEHENEMİNDE LÜZUMSUZ OLAMDIGINI anlatmak için yazdımm sen boşuna ugraşma niye yaratıldıgımızı niye dünyaya geldigimizi bilmiyorsun yoksa bana mıöle geldi yoksa yanılıyormuyum?

evreeem
07-03-2010, 01:42
cehennem insanlardan sonra oluşmuyormuydu ??
yani insan değil cehennem insan için yaratılmamışmıydı ??

önce cennet ve cehennem oluştu sonra insanlar yaratıldı ve bir sınava tabi tutulduk ki cennet veye cehennemi hak etmek için

guneyozcan
07-03-2010, 01:42
vay beee bu kelimelrin bukadar degişecegini düşünmezdimmm......iyi yerden yakalıyorsun :)ama unutugun bişey varr cehenem azabının nekadar korkunç oldugunu bilmiyorsun cehenemdeki en hafif ceza ebu talibin cezasıdır ki oda sıcak sacın üstünde beyni kaynayıncaya kadar yanar bunları bilmiyorsun sanırım bunu korkutmak amacıyla degil CENNETİN UCUZ OLMADIGINI CEHENEMİNDE LÜZUMSUZ OLAMDIGINI anlatmak için yazdımm sen boşuna ugraşma niye yaratıldıgımızı niye dünyaya geldigimizi bilmiyorsun yoksa bana mıöle geldi yoksa yanılıyormuyum?

cennet ve cehennemin varlığına inanıyor olsam bunlar bir anlam ifade ederdi..
ama malesef...

guneyozcan
07-03-2010, 01:43
önce cennet ve cehennem oluştu sonra insanlar yaratıldı ve bir sınava tabi tutulduk ki cennet veye cehennemi hak etmek için

insanlar sürekli cennette yaşaması için yaratılmıyor muydu...
sonra adem ve havvanın hatasıyla dünyaya geliyorduk falan D:

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:44
cennet ve cehennemin varlığına inanıyor olsam bunlar bir anlam ifade ederdi..
ama malesef...

inanmıyorsun hıh ne anlıyorsun gercekten merak ediyorum neolacak yani sen ölünce sence?

guneyozcan
07-03-2010, 01:44
inanmıyorsun hıh ne anlıyorsun gercekten merak ediyorum neolacak yani sen ölünce sence?

kadavra olarak tıp öğrencilerine hizmet vericek bedenim...

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:45
kadavra olarak tıp öğrencilerine hizmet vericek bedenim...

ruhun neolacak pekii?

guneyozcan
07-03-2010, 01:47
ruhun neolacak pekii?

sanırım anlamamakta ısrar ediyorsun...
maddeciyim ben...
ruha da inanmıyorum...

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:49
tamam konuyla alakasız ama bi sorum var adem ve havva ismi nerden çıkmış ? kim vermiş isimleri bi isim olması gerektiği hemen nası keşfedilmiş :/

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:49
sanırım anlamamakta ısrar ediyorsun...
maddeciyim ben...
ruha da inanmıyorum...

yooo senin agzından duymak istedimm sadece:) anladım bana sölermisin lütfen neye inanıyorsun sen merak ediyorum ruh yok dogal olarak cennet cehennemde yok allahta yok senin için nevar pekiii senin yaşamanı gerektiren neee

WHlPLASH
07-03-2010, 01:50
görülen bilinen hiçbirşey tesadüfi değil.. "yargılamadan inanıyorsunuz" diyenler kendi "inançsızlıklarına" yargılamadan tapıyor. sınırınızı görebildiğiniz çevreyle sınırlı tutmayın.

kainatı ve ortaya çıkışını akla getirin sadece yaşadığınız evi çevreyi işinizi insanları düşünüp kendinizi çevreliyorsunuz. bilim bilim bilim dediğiniz şeyin hiç bir zaman cevap veremeyeceği şeyleri düşünün. şu dünyada insan gibi bir varlığın daha varolmadığını görün. hiç bir canlıya bir faydasının olmadığını görün. çıkarları doğrultusunda sadece zarar verdiğini görün. hiçbir canlının insan a ihtiyacı olmadığını ama canlıların çok büyük bir bölümüne ihtiyacı olduğunu düşünün..

akılda bu dünyanı insana özel ortaya çıkarıldığına dair bir "acaba?!" sorusu kalmıyorsa şartlanmaktan başka birşey değil.

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:52
adem ve havva varmıymış :O

diyelim ki varmış .. ??

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:52
görülen bilinen hiçbirşey tesadüfi değil.. "yargılamadan inanıyorsunuz" diyenler kendi "inançsızlıklarına" yargılamadan tapıyor. sınırınızı görebildiğiniz çevreyle sınırlı tutmayın.

kainatı ve ortaya çıkışını akla getirin sadece yaşadığınız evi çevreyi işinizi insanları düşünüp kendinizi çevreliyorsunuz. bilim bilim bilim dediğiniz şeyin hiç bir zaman cevap veremeyeceği şeyleri düşünün. şu dünyada insan gibi bir varlığın daha varolmadığını görün. hiç bir canlıya bir faydasının olmadığını görün. çıkarları doğrultusunda sadece zarar verdiğini görün. hiçbir canlının insan a ihtiyacı olmadığını ama canlıların çok büyük bir bölümüne ihtiyacı olduğunu düşünün..

akılda bu dünyanı insana özel ortaya çıkarıldığına dair bir "acaba?!" sorusu kalmıyorsa akılda şartlanmaktan başka birşey değil.

hangi site bu hacı :D

guneyozcan
07-03-2010, 01:52
yooo senin agzından duymak istedimm sadece:) anladım bana sölermisin lütfen neye inanıyorsun sen merak ediyorum ruh yok dogal olarak cennet cehennemde yok allahta yok senin için nevar pekiii senin yaşamanı gerektiren neee

...
işime giderim...
akşam dışarı çıkarım genelde ama şu an şehrin biraz dışındayım genelde evde otururum...
seks yaşam kaynağımdır. kim olduğu önemli değil...
genelde arkadaşlar olur içer sohbet ederiz...
1 duble içmeden uyumam...
bunların dışında da yaşamamı gerektirecek 228 maddelik bir "yapmak istediklerim" ve 121 maddelik "gitmedk istediğim yerler" listem var...
ufak ufak gerçekleştiriyorum...

evreeem
07-03-2010, 01:53
insanlar sürekli cennette yaşaması için yaratılmıyor muydu...
sonra adem ve havvanın hatasıyla dünyaya geliyorduk falan D:

adem ile havvadan sonra cennet cehennem ve insanlar yaratıldı.evet aynen öyle onların hatasından sonra dünyaya geldik nefsimizi terbiye etmek için sınavdayız..dini derin düşünürsek kafayı yiyeceğimiz birçok sorular var ama geçmişi okuyup araştırınca inancımızla yaşanan onca olaydan sonra şaşmaktan alıkoyuluyoruz..ben inanıyorum ve inandığım doğrultuda yaşıyorum burada cevaplanmamış soruları gördüm bildiğimi paylaşmam gerekiyor sustuğum zaman bu benim üzerimdede kul hakkı oluyor..kimsenin inancını yada inançsızlığını hafife almam gerçek bir müslüman eleştirmeden bilgisini dininin güzelliğini yumuşak huylulukla paylaşmalı bu tür konularda çok fevri acımasızca eleştiriler oluyor bunuda onaylamıyorum..bir insana faydası olacaksa paylaşım yapılmalı onu aksine hakaretle dahada itmek yanlış.

WHlPLASH
07-03-2010, 01:53
hangi site bu hacı :D

ne sitesi hafız...

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:54
ne sitesi...

yok bir şey sus tamam :D

WHlPLASH
07-03-2010, 01:55
yok bir şey sus tamam :Dbambaşkaymışsın

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 01:56
dedik evet.....

dalga geçmeyinele :/ sorumu cevaplasın biri yahu :/

guneyozcan
07-03-2010, 01:57
görülen bilinen hiçbirşey tesadüfi değil.. "yargılamadan inanıyorsunuz" diyenler kendi "inançsızlıklarına" yargılamadan tapıyor. sınırınızı görebildiğiniz çevreyle sınırlı tutmayın.

kainatı ve ortaya çıkışını akla getirin sadece yaşadığınız evi çevreyi işinizi insanları düşünüp kendinizi çevreliyorsunuz. bilim bilim bilim dediğiniz şeyin hiç bir zaman cevap veremeyeceği şeyleri düşünün. şu dünyada insan gibi bir varlığın daha varolmadığını görün. hiç bir canlıya bir faydasının olmadığını görün. çıkarları doğrultusunda sadece zarar verdiğini görün. hiçbir canlının insan a ihtiyacı olmadığını ama canlıların çok büyük bir bölümüne ihtiyacı olduğunu düşünün..

akılda bu dünyanı insana özel ortaya çıkarıldığına dair bir "acaba?!" sorusu kalmıyorsa şartlanmaktan başka birşey değil.

evet...
söylenen bu...
allahın yarattığına inanmıyorm ama dediğim gibi bu konuda çelişkideyim...
tanrının ustalık eseri insan..
ekosistemde gereksiz fazla gibi duran bir varlık...
acaba insana bu ekosistemde hiçbir görev verilmemesinin sebebi bu dünyada sınava tabii tutulması mı?
demedim değil...doğru söyle kopya çektin mi ;)

WHlPLASH
07-03-2010, 01:58
doğru söyle kopya çektin mi ;)
yok hayır bunu ingilizce bir ekoloji kitabında okumuştum. insan ve doğa isimli. :)

edit: güzel bir tesadüf iyiki yazmışım ;)

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 01:59
...
işime giderim...
akşam dışarı çıkarım genelde ama şu an şehrin biraz dışındayım genelde evde otururum...
seks yaşam kaynağımdır. kim olduğu önemli değil...
genelde arkadaşlar olur içer sohbet ederiz...
1 duble içmeden uyumam...
bunların dışında da yaşamamı gerektirecek 228 maddelik bir "yapmak istediklerim" ve 121 maddelik "gitmedk istediğim yerler" listem var...
ufak ufak gerçekleştiriyorum...

senden daha orjinal şeyler beklerdim cok konuyu konuşabilirdik ama sen kısacası bende bişey arama keyfime düşkünüm keyfimin grektirdigini yaparım amacımda gayemde bu aslında bende herşeyin farkındayım ama nefsim keyfim beni bunlara itekliyor o yüzden de inkar ediyorum dedin bende sana diyorum ki boşuna klavyemi eskitmiyim senin ne oldugunu anladım senin savundugun bişey de yokkk sana yorumsuz kalıyorummm yorum yapılacak bişey yok cünküü

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 02:00
anlamadım ki soru müslümanlaramı ateistlere mi?

yav ne farkeder gardaş :D biliyorsan söyle ? adem ve havva ismi nerden geliyor kim koymuş isimlerini ? o zaman isim konması gereğini kim keşfetmiş . bir soyadı kanunu bile yıllarr sonra akla geldiyse isim kimin aklına geldi ??

guneyozcan
07-03-2010, 02:01
senden daha orjinal şeyler beklerdim cok konuyu konuşabilirdik ama sen kısacası bende bişey arama keyfime düşkünüm keyfimin grektirdigini yaparım amacımda gayemde bu aslında bende herşeyin farkındayım ama nefsim keyfim beni bunlara itekliyor o yüzden de inkar ediyorum dedin bende sana diyorum ki boşuna klavyemi eskitmiyim senin ne oldugunu anladım senin savundugun bişey de yokkk sana yorumsuz kalıyorummm yorum yapılacak bişey yok cünküü

savunduğum şey var da....
şu an pek savunacak gibi hissetmiyorum...
bu savunduğum şey uğruna bir yaşam çizdim ben kendime...

üye insan
07-03-2010, 02:03
yav ne farkeder gardaş :D biliyorsan söyle ? adem ve havva ismi nerden geliyor kim koymuş isimlerini ? o zaman isim konması gereğini kim keşfetmiş . bir soyadı kanunu bile yıllarr sonra akla geldiyse isim kimin aklına geldi ??

çözüm yolunda fazla dolaşmayın b**k bulursunuz

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:05
savunduğum şey var da....
şu an pek savunacak gibi hissetmiyorum...
bu savunduğum şey uğruna bir yaşam çizdim ben kendime...

savundugun şey ugruna kendine bir yaşam cizdiysen bu savundugunu savunma gücünü herzman bulman gerekir çünkü senin hayatın... ama savunma gücü bulamıyorsan kendinde ...celişki var ozman yanılıyormuyummm

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 02:06
sorun güzel :)
insanlar konuşma yeteneğini kazandıkça kelime dağarcığı arttı ve cisimlerinden yanında sosyal yaşanyısıgeliştikçe bireylere de isim koyma gereği duydu ve tabiki 5,6 bin yıl öncesinde oluşacak bir mitte isimleri olacaktır :).insanın sosyal yaşayışı geliştikçe soyadı geldi birde.
bu kadar basit....
yeterli mi?

ben cisimlere veyahut insanlara konan isimden bahsetmiyorum .. adem ve havvaya ismini kim verdi ?? yada onlar ******* yaşadıda daha sonra isim koyma yetisi gelişince konan iki isimmi _??

guneyozcan
07-03-2010, 02:06
savundugun şey ugruna kendine bir yaşam cizdiysen bu savundugunu savunma gücünü herzman bulman gerekir çünkü senin hayatın... ama savunma gücü bulamıyorsan kendinde ...celişki var ozman yanılıyormuyummm

bu güney kulunun geçmiş mesajlarına bakarsan 4/3 ünnün bunu savunmakla geçtiğini görmen muhtemeldir...
yoruldum be...
anlamıyor kimse...
boşveeerrrr...
yer içer sevişirim işte...
daha fazlasına hacet yok...
sana karşı da birşeyi savunacağım bir durum yok zaten...
herhangi bir tez atmadın ortaya...

WHlPLASH
07-03-2010, 02:09
o isimler kutsal kitaptaki ilahi sözlerede geçen isimler. element uydurmaya çalışmayın.

WHlPLASH
07-03-2010, 02:10
adem ve havva yaşamadı :) ancak mitler öyle var sayı isim koydu çeşitli tanrılara isim koyduğu gibi...doğayı yorumlama ve nesilden nesile gelişen hikayeler hepsi bu....ciddimisin yahu :D
sen demesen neler sanıyoduk :D

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 02:10
ulan korkmaya başladım :D
net gitti bi anda sonra yorumumdaki şifrede nee :/
zekte daha önce hiç bi yorumda görmedim böyle bi sansür :/

pamuk şeker:D
07-03-2010, 02:10
Insan niyemi var?insan bu dünyaya geldiği günden beri bu hayatı herşeye rağmen yaşamak günün birinde karşısına çıkıcak birine aşık olup sevmek için ve acı tatlı herşeyi kısacası bu kendi hayatını kendine çizilen oyunu yaşamak için var.bu sözlerin üzerine başka soru olamaz heralde dimi:d

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:11
bu güney kulunun geçmiş mesajlarına bakarsan 4/3 ünnün bunu savunmakla geçtiğini görmen muhtemeldir...
yoruldum be...
anlamıyor kimse...
boşveeerrrr...
yer içer sevişirim işte...
daha fazlasına hacet yok...
sana karşı da birşeyi savunacağım bir durum yok zaten...
herhangi bir tez atmadın ortaya...

hayatını savundugun şeye göre cizdiysen yorulmazsın demeki oturmamış:) zaten dedim ben sana sen keyfin için yaşıyorsun keyfinin gerektirdigini yapıyorsun herşeyide biliyorsun farkındasın müslümanım diyenlerin cogundan daha cok şey biliyorsun belki ama bilgisayarlarda bilgi doldur bilgilerini hayatlarına gecirmezler ama ....sen keyfin ve bilgilerin arasında kalıyorsun ve keyfin agır basıyor normal arkdaşımm çelişkide olman

WHlPLASH
07-03-2010, 02:12
o zaman varlar pardon.
incilde ilahi kitap değil mi?
evet oradada geçiyor olması lazım. bir kere farklı tarihlerde farklı dinlerin taban tabana pararellik göstermesi işkillenmen gereken nokta mesela

gece_güneşi
07-03-2010, 02:13
yok demek ne kadar kolay geliyo..herkese saygım var ama gözünüzü açıp biraz daha dünyayı ve ilk önce kendinizi inceleseniz.Allah tan başka kim insan gibi kusursuz bir varlığı yaratabilir...

guneyozcan
07-03-2010, 02:14
hayatını savundugun şeye göre cizdiysen yorulmazsın demeki oturmamış:) zaten dedim ben sana sen keyfin için yaşıyorsun keyfinin gerektirdigini yapıyorsun herşeyide biliyorsun farkındasın müslümanım diyenlerin cogundan daha cok şey biliyorsun belki ama bilgisayarlarda bilgi doldur bilgilerini hayatlarına gecirmezler ama ....sen keyfin ve bilgilerin arasında kalıyorsun ve keyfin agır basıyor normal arkdaşımm çelişkide olman

çelişkide değilim ki...
bir yaratıcı olduğuna kesin çizgilerle inanmıyorum...
ve çalıştığımı yiyorum...
yıllarımı verdim bunları araştırmaya...
çok gece uyumadım...
okulda 0 aldığım dersleri o dersin hocasından daha iyi bilecek kadar araştırdım...
çeşitli canlı türlerini evime aldım inceledim...
ve bu sonuca vardım...
şimdi de iyi para kazanıyor ve kazandığımla tabii ki eğleniyorum...
ne yapacaktım ?

WHlPLASH
07-03-2010, 02:16
paralelik göstermesi yenisini yaratanların eskisini okuyarak yaratmasından....işte o sana göre öyle.
600 yıl sonra upgrade mi etmiş bir arap hiç işi gücü yokta?

WHlPLASH
07-03-2010, 02:18
insan kusursuz mu ? ben tanrı kusursuz bilirdim........=çarpıtmak

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:18
çelişkide değilim ki...
bir yaratıcı olduğuna kesin çizgilerle inanmıyorum...
ve çalıştığımı yiyorum...
yıllarımı verdim bunları araştırmaya...
çok gece uyumadım...
okulda 0 aldığım dersleri o dersin hocasından daha iyi bilecek kadar araştırdım...
çeşitli canlı türlerini evime aldım inceledim...
ve bu sonuca vardım...
şimdi de iyi para kazanıyor ve kazandığımla tabii ki eğleniyorum...
ne yapacaktım ?

tabiki eglenmek hakın ona bişey demiyorum ama belii olan bişeyi yok saymak bütün hayat eglenceymiş gibi düşünmen yanlış... neysen cok düşündüm cok araştırdım diyosun pekii en son ne olduda allahın var olmadıgına emin oldun yani nedir seni buna inandıran?

guneyozcan
07-03-2010, 02:19
tabiki eglenmek hakın ona bişey demiyorum ama belii olan bişeyi yok saymak bütün hayat eglenceymiş gibi düşünmen yanlış... neysen cok düşündüm cok araştırdım diyosun pekii en son ne olduda allahın var olmadıgına emin oldun yani nedir seni buna inandıran?

belli olan birşey olsa emin ol şu an namaz kılıyor olurdum ;)
varlığına dair hiçbirşey bulamamak...
dediğim gibi..
biraz maddeciyim...

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 02:20
bu arada o isim sorusunun amacı neydi ya çok saçmaydı :)
ama tabiki cevap verilmeye değerdi.....

verdiğin cevapda bir o kadar saçmaydı beni tatmin etmedi :/ ama saol yinede. :/

gece_güneşi
07-03-2010, 02:21
insan kusursuz mu ? ben tanrı kusursuz bilirdim........

Allah tabiki kusursuz ben aksi bişey söledimmi ???benim anlatmak istediğim şey farklı

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:23
belli olan birşey olsa emin ol şu an namaz kılıyor olurdum ;)
varlığına dair hiçbirşey bulamamak...
dediğim gibi..
biraz maddeciyim...

hmmmm anladım tamam:) varlıgına dair bişey bulamaman cok ilginç bukadar okuyup araştırdıgına göre nasıl bulamadın hayret dogrusu en başta insan kendine bakarak bile ALLAHA ulaşabilirdi yıldızlara aya güneşe ne bilim dünyaya bakarak herşeyde ALLAHI bulabilirdin bukadar zeki birinin böle düşünmesine üzüldümm:(

WHlPLASH
07-03-2010, 02:23
pek işi gücü olmayan çağının ötesinde insanlar vardır.sokrates vs. muhammed de bunalrdan biridir.

senide çok kolay bir şekilde ters köşeye yatırayım tanrının varlığı konusunda.
here we go o zaman;

bigbang teorisi ; sıfır hacimli bir sonsuz kütleli bir noktanın patlayarak gördüğün göremediğin tüm kainatı ortaya çıkardığı kabul gören birşey.

sıfır hacim+sonsuz kütleden

şuan sınırları hala genişleyen 156.000.000.000(156 milyar) ışık yılı (ışığın (sn de 300.000 km) 1 yılda katettiği mesefe) genişliğindeki evreninin ortaya çıkması "yoktan var etmektir".
hadi onu geçtim o nokta bile olmayan noktadan önce onun olduğu yer neresiydi? hadi versin buna bilim cevap.

bilmiyorsak öğrenelim.

guneyozcan
07-03-2010, 02:25
hmmmm anladım tamam:) varlıgına dair bişey bulamaman cok ilginç bukadar okuyup araştırdıgına göre nasıl bulamadın hayret dogrusu en başta insan kendine bakarak bile ALLAHA ulaşabilirdi yıldızlara aya güneşe ne bilim dünyaya bakarak herşeyde ALLAHI bulabilirdin bukadar zeki birinin böle düşünmesine üzüldümm:(

ben de senin çok kıt düşünmene üzüldüm..
ben maddeciyim diyorum...
sen çiçeğe böcee bak allaha inan diyorsun..

guneyozcan
07-03-2010, 02:26
senide çok kolay bir şekilde ters köşeye yatırayım tanrının varlığı konusunda.
here we go o zaman;

bigbang teorisi ; sıfır hacimli bir sonsuz kütleli bir noktanın patlayarak gördüğün göremediğin tüm kainatı ortaya çıkardığı kabul gören birşey.

sıfır hacim+sonsuz kütleden

şuan sınırları hala genişleyen 156.000.000.000(156 milyar) ışık yılı (ışığın (sn de 300.000 km) 1 yılda katettiği mesefe) genişliğindeki evreninin ortaya çıkması "yoktan var etmektir".
hadi onu geçtim o nokta bile olmayan noktadan önce onun olduğu yer neresiydi? hadi versin buna bilim cevap.

bilmiyorsak öğrenelim.

hmmm pekiiiiiii....
tanrının nasıl var olduğunu açıklayalım...
hadi versin bunun cevabını cebrail...
bilmiyoruz öğrenelim...

m.e.r.v.e.e
07-03-2010, 02:27
gayet mantıklıydı o zaman tarafsız bakan birine soralım........

soru sordukça insan kafayı yermiş dinden çıkmak istemiyorum :/ yok yok susucam :D hadin size iyi yırtışmalar iyi geceler :O) :O)

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:30
ben de senin çok kıt düşünmene üzüldüm..
ben maddeciyim diyorum...
sen çiçeğe böcee bak allaha inan diyorsun..

tamam itiraf ediyorum madeciligin ne demek oldugunu bilmiyorum ayıpmı sölede bende ögreniyim:) ben sana börtüye böcege bak allah inan demiyorum niye bukadar akresifsin? allaha inanıp inanmamak senin sorunun sen herşeyin farkındasınnn allahın var oldugunada inanıyorsun bencee ama nefsine söz geciremiyorsunn ben öle gördüm

WHlPLASH
07-03-2010, 02:31
hmmm pekiiiiiii....
tanrının nasıl var olduğunu açıklayalım...
hadi versin bunun cevabını cebrail...
bilmiyoruz öğrenelim...

aklın var arkadaşım bu olaydan bu sonucu çıkaramıyosan sorun cebrailde değil. kusura bakma ;)

guneyozcan
07-03-2010, 02:32
tamam itiraf ediyorum madeciligin ne demek oldugunu bilmiyorum ayıpmı sölede bende ögreniyim:) ben sana börtüye böcege bak allah inan demiyorum niye bukadar akresifsin? allaha inanıp inanmamak senin sorunun sen herşeyin farkındasınnn allahın var oldugunada inanıyorsun bencee ama nefsine söz geciremiyorsunn ben öle gördüm

maddecilik o kadar da karışık birşey değil ya...
elle tutulana inanmak diyebilirim basitçe...
alaha inanmak konusuna gelince de ...
dediğim gibi...
inansam şu an namaz kılıyor olurdum...
çoktan hacca gidip gelmiş kurban için danamı alıp kendi ellerimle beslemeye başlamış vermem gereken muhtemel zekatları yıllık kazancıma göre hesaplamıştım...
inanırsam tam inanırım...
inanmıyorum...bu kadar...

guneyozcan
07-03-2010, 02:33
aklın var arkadaşım bu olaydan bu sonucu çıkaramıyosan sorun cebrailde değil. kusura bakma ;)

şöyle bir sonuç da çıkarılabilir...
bilim maddecidir...
görmediğini açıklayamaz...
ama din soyut kavramları açıklar...
ama tanrının varoluşundan hiç bahsedilmez...
sanırım problem bilimde değil...

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:41
maddecilik o kadar da karışık birşey değil ya...
elle tutulana inanmak diyebilirim basitçe...
alaha inanmak konusuna gelince de ...
dediğim gibi...
inansam şu an namaz kılıyor olurdum...
çoktan hacca gidip gelmiş kurban için danamı alıp kendi ellerimle beslemeye başlamış vermem gereken muhtemel zekatları yıllık kazancıma göre hesaplamıştım...
inanırsam tam inanırım...
inanmıyorum...bu kadar...

sen ne dersen de bende senin inanmadıgına inanmıyorumm bu saydıkların nefse agır gelen şeyler ve sen bu yüzden yapmıyorsun aslında allaha inanmıyorum deyip işin kolayına kaçıyorsun madecilik elde var olan bişeye inanmaksa putlarda elde vardı onların nasıl oluştukları belli onlara niye inanmıyorsun ozman arkadaşımm

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:43
materyalizmi incelemenizi öneririm...

tamam incelerim teşekür önerin için:)

WHlPLASH
07-03-2010, 02:43
şöyle bir sonuç da çıkarılabilir...
bilim maddecidir...
görmediğini açıklayamaz...
ama din soyut kavramları açıklar...
ama tanrının varoluşundan hiç bahsedilmez...
sanırım problem bilimde değil...bilim görmediğini açıklayamıyor diye at gözlüğü takıyoruz o zaman öylemi? açıklayamıyor o zaman onu düşünmenin anlamı yok bumudur?
tanrının varlığı akılla bulunur. fakat bilimde ona yardımcı olabilir. (bkz: bigbang)

bilimin bu noktada altında ne kadar büyük bir boşluk var farkındamısın?
boşluğun üzerine temellendiğinin?

neyin var ettiğini fiziksel olarak çözemiyor. bunu bilmeden binlerce yıldır bilim taşlarını üzt üzte koyuyor. evet süper $ukela birşey bilim olmazsa olmaz ama bize herşeyin cevabını veremiyor.

guneyozcan
07-03-2010, 02:45
bilim görmediğini açıklayamıyor diye at gözlüğü takıyoruz o zaman öylemi? açıklayamıyor o zaman onu düşünmenin anlamı yok bumudur?
tanrının varlığı akılla bulunur. fakat bilimde ona yardımcı olabilir. (bkz: bigbang)

bilimin bu noktada altında ne kadar büyük bir boşluk var farkındamısın?
boşluğun üzerine temellendiğinin?

neyin var ettiğini fiziksel olarak çözemiyor. bunu bilmeden binlerce yıldır bilim taşlarını üzt üzte koyuyor. evet süper $ukela birşey bilim olmazsa olmaz ama bize herşeyin cevabını veremiyor.

bilimin 1000 yıl önce cevap verebildikleriyle şimdikilere bak...
olaya bu açıdan bak..
elbet onların da cevabını verecek...
bilim bazı şeylere cevap veremdiği için bir puta tapamam...

küçükÇOŞUKZEKİ
07-03-2010, 02:48
Bu site bu konularda çok fazla ilmi kaldırmıyor. O yüzden bununda arkadaşlara göre bi cevabı var..

Yıllardır görürüz duyarız '' İnsan düşünme kabiliyetine sahip olduğu için Evrende tek benzersiz ve en üst seviyede bir varlıktır.'' Burdan yola çıkarsak ve madem böyleyiz, madem bi farkımız var. O zman yaşantı olarak neden bi farkımız olmasın.? Hayvanda yiyiyo, içiyo, hatıyo...İnsan olduğunu kabul eden bunu ıspatlamak zorundadır biz bunu ıspatlamak için geldik.. Hayvandan bi farkımız var ve onu göstermemiz lazım.. Ye iç sç yat..İnanç yok bişey yok. Sonra hayvandan farkıyım.. Brakın bu işleri..Maymuncuk abiler

guneyozcan
07-03-2010, 02:48
sen ne dersen de bende senin inanmadıgına inanmıyorumm bu saydıkların nefse agır gelen şeyler ve sen bu yüzden yapmıyorsun aslında allaha inanmıyorum deyip işin kolayına kaçıyorsun madecilik elde var olan bişeye inanmaksa putlarda elde vardı onların nasıl oluştukları belli onlara niye inanmıyorsun ozman arkadaşımm

putlara inanmammın sebebi de...
maddecilik = mantık
olması dır...

guneyozcan
07-03-2010, 02:50
Bu site bu konularda çok fazla ilmi kaldırmıyor. O yüzden bununda arkadaşlara göre bi cevabı var..

Yıllardır görürüz duyarız '' İnsan düşünme kabiliyetine sahip olduğu için Evrende tek benzersiz ve en üst seviyede bir varlıktır.'' Burdan yola çıkarsak ve madem böyleyiz, madem bi farkımız var. O zman yaşantı olarak neden bi farkımız olmasın.? Hayvanda yiyiyo, içiyo, hatıyo...İnsan olduğunu kabul eden bunu ıspatlamak zorundadır biz bunu ıspatlamak için geldik.. Hayvandan bi farkımız var ve onu göstermemiz lazım.. Ye iç sç yat..İnanç yok bişey yok. Sonra hayvandan farkıyım.. Brakın bu işleri..Maymuncuk abiler

biz hayvandan farkımız olduğunu söylemedik ki..
canlıları bitkiler -hayvanlar-insanlar olarak 3 e ayrıcan sadeece ukala ders kitapları...
canlılar 2 ye ayrılır
bitkile-hayvanlar...
insanın biyolojik olarak öküzden hiçbir farkı yoktur....
şimdi bana sen öküz olabilirsin ben değilim diyeceksiniz...
olsun ...diyebilirsiniz...
düşünemeyebilirsiniz...
cahil olabilirsiniz..

ŞıMaRıK_PeRi_
07-03-2010, 02:51
putlara inanmammın sebebi de...
maddecilik = mantık
olması dır...

dedigim gibi sana okadar soru sordum ve gördügüm senin tek sorunun keyfine düşkün olman nefsine mahkum olman bu ugurda mantıgınıda yok sayıyorsunn

WHlPLASH
07-03-2010, 02:51
bilimin 1000 yıl önce cevap verebildikleriyle şimdikilere bak...
olaya bu açıdan bak..
elbet onların da cevabını verecek...
bilim bazı şeylere cevap veremdiği için bir puta tapamam...put fiziksel birşey dost.
sende fiziksel şeylerin fetişiydin zaten değilmi :)


bu cevap verilebilecek bir şey değilki zaten bir düşünsene cevabı aranan soruyu?
tamamen metafizik..
ve fizik metafiziğe dönüşürse bilimin sınırından çıkar.
bilimin doğasına ayrkırı. bilim deney yapabildiği şeyleri geliştirebilir.
bilimin bu konuda ulaşabileceği son nokta CERN dü ki orada şuan.
CERN de neden oluştuğunu değil nasıl oluştuğunu çözmeye çalışıyor.

guneyozcan
07-03-2010, 02:53
put fiziksel birşey dost.
sende fiziksel şeylerin fetişiydin zaten değilmi :)


bu cevap verilebilecek bir şey değilki zaten bir düşünsene cevabı aranan soruyu?
tamamen metafizik..
ve fizik metafiziğe dönüşürse bilimin sınırından çıkar.
bilimin doğasına ayrkırı. bilim deney yapabildiği şeyleri geliştirebilir.
bilimin bu konuda ulaşabileceği son nokta CERN dü ki orada şuan.
CERN de neden oluştuğunu değil nasıl oluştuğunu çözmeye çalışıyor.

son nokta neden CERN di ya :D
100 yıl önce sana cern diye birşey olacak deselerdi ne derdin :D
100 yıl sonra ne olacağıın nereden biliyorsun :D
peki ya 1000 yıl sonra...
hala son nokta CERN mi olacak ?

WHlPLASH
07-03-2010, 02:56
son nokta neden CERN di ya :D
100 yıl önce sana cern diye birşey olacak deselerdi ne derdin :D
100 yıl sonra ne olacağıın nereden biliyorsun :D
peki ya 1000 yıl sonra...
hala son nokta CERN mi olacak ?

ya sen cevabı aranan soruyu hiç düşünmüyosun bence :)
neyse allah burdayım aha dese cıx sen bir yanılsamasın diyecek haliyet var sende. :)
kolay gele

guneyozcan
07-03-2010, 02:57
ya sen cevabı aranan soruyu hiç düşünmüyosun bence :)
neyse allah burdayım aha dese cıx sen bir yanılsamasın diyecek haliyet var sende. :)
kolay gele

büyük ihtimal sarhoşluğuma veririm ;)

GeLDiM
07-03-2010, 02:58
niyee bu konularda hep ateistler var arkadaşım ya :/


bi çözemedim haa :/ hiçbiride cevap veremiyo ama :/


ahahah :/ kendimi çok seviyorum :/ cahilliğimle ukalalığımla GERİ kafalılığımla :/


ben süper bi insanım :/:Pp

gece_güneşi
07-03-2010, 03:03
Allah kendisini gösterse o zaman herkes inanır önemli olan Allah ı görmeden yarattığı mucizeleriyle beraber inanmak. Allah hep yanımızda ama bakmayı bilmek gerek..görmek ve bakmak farklı şeylerdir..

GeLDiM
07-03-2010, 03:08
peki ben cevap veremiyormuyum? örnek göster? gösteremezsne eşşeğim diye konu açarmısın? :)

hiçbi dediğime cevap veremedin..ay kafam karışık yanlış ayeti yollamışım..dur yemek yicem..dur havamda değilim..dedin ve hiçbi dediğime cevap alamadım..


saygısızlık? ne gibi?


veda hutbesinde inançsızlara saygılı davranmaları gerektiğini savunan bi elçi..ve bi din..saygısızlık nerede??


en son islama çamur atıyodun..ve ben bu mesajı yazdığımda cevap alamadım..bana ayetlerle açıklama yapıcaktın(!)..


ben eşşek değilim..neden eşşeğim diye konu açayım..çok içinde kaldıysa buyur aç..saygıyla konunu başlara taşırım..:))

GeLDiM
07-03-2010, 03:18
ben kimseye islamı anlatmak durumunda değilim..cevaplamak zorundada değilim..siz islamı katıyosunuz..bizde doğal olarak savunmak zorunda kalıyoruz..banane sizin inancınızdan yani :))


konu olarak neyi açtın..islamın insanlara saygısızlığı dedin..bişeyi ortaya atıp kaçan sizlersiniz..ben değilim :)

GeLDiM
07-03-2010, 03:26
hep yarınlara atıyosun işlerini..şaştım doğrusu :))


ne belli yarın ölmeyeceğin??


o zaman savundugun şeyleridemi gömüceksin??

real-ironik
07-03-2010, 03:30
varlığını anlamlı kılmak için..

girdapımsı
13-03-2010, 03:43
sadece o değil...
sonra diyetisyene kazandığı parayı bayılmak için de va r;)

Ben tamamen yemeğe yatırıyorum paraları allahtan diyet,kilo vb. derdim yok:D

lombelicodelmondo
13-03-2010, 05:00
Varsın ya yetmezmi?

batu7han
15-03-2010, 02:36
gezegenler neden var?

Papatya_kraliçesi
15-03-2010, 15:20
Güneş sistemi,evren niye varsa insanda ondan var.
Arasına bir ilişki kurmuştur muhtemel,göremediniz değilmi ?

ewrem salla
15-03-2010, 15:24
Sual: İnsan niçin yaratıldı, vazifesi nedir?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak keyf sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, Ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı.

Muhammed aleyhisselamın bildirdiği ibadetlerin hepsi, insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa, hiçbir ibadetin Allahü teâlâya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek, minnet ile ibadet yapmalı, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü teâlâ hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, kullarını, emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan, biz kulların, bu büyük ihsana, bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de, emirleri yapmaya candan sarılmamız gerekir. (73. Mektub)

Allahü teâlâ, her şeyin sebepsiz, şartsız, maliki, hepimizin sahibidir. Bütün insanlar, Onun kullarıdır. Kullarına verdiği her emri ve her şeyi istediği gibi kullanması, hep yerindedir ve faydalıdır. Bunda, zulüm olamaz. Memurlar âmirlere, kullar sahiplere emirlerin, işlerin sebebini soramaz. Akla uygun, bundan daha açık bir şey yoktur.

Bütün insanları Cehenneme koyup, sonsuz azap yapsaydı, kimin bir şey söylemeye hakkı olabilirdi? Çünkü, kendi yarattığı, yetiştirdiği mülkünü kullanıyor. Başkası yok ki, onun mülküne tecavüz olsun ve zulüm denilebilsin. Halbuki, insanların kullandığı, öğündükleri mallar, mülkler, hakikatte onların değil, hepsi, Onundur. Bizim bunlara el uzatmamız, karışmamız, hakikatte zulümdür. Allahü teâlâ, bu dünyanın düzeni için ve bazı faydalara yol açması için, bunları bize mülk kılmış ise de, hakikatte hepsi Onundur. O halde, bizim bunları, asıl sahibinin mubah ettiği, izin verdiği kadar kullanmamız yerinde olur. (266. mektub)

[Bugün bile, Allahü teâlâyı inkâr eden, İslamiyet’i beğenmeyen, cahilliğin verdiği cesaret ve taşkınlıkla öğünen cemiyetlerin, Allahü teâlânın emirlerinden çoğunu benimsedikleri göze çarpıyor. Bütün insanların, din ahlakından uzaklaştıkça, geçimsizlik, sefalet, işkence, sıkıntı ile kıvrandıkları görülüyor. Fen aletleri, medeni vasıtalar, akıllara hayret verecek şekilde, ilerlediği halde, dünyadaki huzursuzluğun, insanlıktaki sıkıntının azalmadığı, arttığı, ibretle görülüyor.]

“Sizi boş yere mi yarattık?”
Sual: Bir arkadaş “ Hiçbir şey kendiliğinden olamayacağı için Allah’a inanıyorum, ama dinlere, Peygamberlere, ahirete inanmıyorum” diyor. Buna ahiretin varlığını nasıl inandırabilirim?
CEVAP
Arkadaş sözünde samimi değildir. Çünkü Nasreddin Hocanın, doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun dediği gibi, “Ben öğrenciyim ama, öğretmene, derse, imtihana inanmam denir mi? Ben kanuna inanırım ama, savcıya, mahkemeye inanmam denir mi?

İstisnalar hariç, bütün fen adamları, bu kâinatın kendiliğinden var olmadığını, bir yaratıcısının bulunduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanlar, bir karıncayı, bir kuşu, bir arpa tanesini yaratamaz. Akıllı ve bilgili bir kimse, kâinata bakınca, çok intizamlı yaratıldığını görür. Bunun kendiliğinden olmadığını anlar.

Bir insan bir alet, bir makine yapınca bunun nasıl ve nerelerde kullanılacağına dair bir prospektüsünü [tarifesini] de yanına koyar. Yine de anlaşılması zor ise, kullanması için kurslar açar. Bir makine yanlış kullanılırsa elden çıkar. Her şeyin yaratıcısı olan cenab-ı Allah da, insan denilen bu muazzam makineyi yaratıp başıboş bırakmamıştır. Bir âyet meali:
(Sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız?) [Müminun 115]

Başıboş yaratılmayan insanın, ne yapması gerektiğini Peygamberleri vasıtası ile, kitaplar göndererek bildirmiştir. Son Peygamber olan Muhammed aleyhisselama gönderilen kitabı ise Kur'an-ı kerimdir. Kur'an-ı kerim çok veciz olduğu için, Peygamber efendimiz bunu hadis-i şerifleri ile açıklamıştır.

Hadis-i şerifler de, diğer insanların sözlerine göre veciz olduğu için, bizlerin kolayca anlayabilmesi için âlimler bunları açıklamıştır. Bu, doktor ve eczacının ilacı hastaya verirken, aç karnına-tok karnına, sabah akşam birer tane, suyla iç, sütle içme gibi tarifine benzetilebilir. Kur'an-ı kerimde insanın niçin yaratıldığı bildirilmiştir:
(Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.) [Zariyat 56]

Allahü teâlâ, “Emrime uyan Cennete, uymayan ise Cehenneme gidecektir” buyurmuştur. İbadetlerin faydası Allahü teâlâya değil, herkesin kendinedir. Maaşla çalışan bir doktor, bir hastaya ilaç verse, ilacın doktora faydası yok diye o ilacı kullanmamak akla uygun değildir. Zehir içsem doktora ne zararı olur diyerek zehir içmesi de ahmaklıktır. İşte, günahlarımın Allah’a bir zararı yok diyerek, her çeşit günahı işlemek akıllı insanın yapacağı iş değildir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Akıllı kimse, Allah’a ve Peygamberine inanan ve ibadetlerini yapandır.) [İ.Muhber]

Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyene, kendisini ebedi tehlikeye atana akıllı denebilir mi? Kur'an-ı kerimin çok yerinde, (Düşünmüyor musunuz?) diye ikaz edilmektedir. Hadis-i şerifte, (Aklı olmayanın dini de yoktur) buyurulmuştur. (Tirmizi)

Her insanın yaptığı ibadetin faydası kendisinedir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Kim, [ibadetlerini yapar ve günahlarından] temizlenirse, faydası kendisinedir.) [Fatır 18]

(Benim ibadetime Allah’ın ihtiyacı yok) diye, yanlış düşünen kimse, perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastasına doktor, perhiz tavsiye ediyor. Bu ise, “Perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz” diyerek, perhiz yapmıyor. Evet doktora zararı olmaz, ama kendine zarar vermektedir. Doktor, kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için, perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa, şifa bulur. Uymazsa ölür gider. Tabibin bundan hiç zararı olmaz. Bunun gibi, (Allah’ın benim ibadetime ihtiyacı yok) diyerek ibadetten kaçanlar da, Cehenneme gider.

Muhammed Masum hazretleri buyurdu ki:
(Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefslerinin arzularına tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için gereken faydalı şeyleri yapmalarını emretti. Zararlı şeyleri yapmalarını yasak etti. Saadete kavuşmak isteyen, dine uymaya mecburdur. Nefsinin ve tabiatının, dine uymayan arzularını terk etmesi gerekir. Dine uymazsa, sahibinin, yaradanının gadabına, azabına düçar olur. Dine uyan kul, mesut, rahat olur. Sahibi onu sever.

Dünya ziraat yeridir. Tarlayı ekmeyip, tohumları yiyerek zevk ve safa süren, mahsul almaktan mahrum kalacağı gibi, dünya hayatını, geçici zevklerle, nefsin arzularını yapmakla geçiren de, ebedi nimetlerden, sonsuz zevklerden mahrum olur. Bu hâl, aklı başında olanın kabul edeceği bir şey değildir. Sonsuz lezzetleri kaçırmaya sebep olan geçici ve zararlı lezzetleri tercih etmez. Dine uymak için, önce Ehl-i sünnet âlimlerinin, Kur'an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden anlayıp bildirdikleri Akaide uygun iman etmek, sonra haram, yasak edilmiş olanları öğrenip bunlardan sakınmak, daha sonra, yapması emr olunan farzları öğrenip yapmak gerekir. Bunları yapmaya İbadet etmek denir. Haramlardan sakınmaya Takva denir.) [c.2, m.11]

Yaratılış gayesi
Sual: Allah, dünyayı ve insanları niye yarattı? Niye bir kısmını Cennete, bir kısmını da Cehenneme koyacak?
CEVAP
Allahü teâlâ dünyayı ve kâinatın tamamını insan için yarattı. Bitkileri, hayvanları, su, taş, toprak, maden gibi her şeyi insanın faydalanması için yarattı. İnsanları da, kendisini tanımaları ve kendisine ibadet etmeleri için yarattı. Bu tanımanın ve ibadetin faydası da, yine insanlaradır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlâ, hiçbir şey için, hiçbir şeye muhtaç değildir. Yaratılmakla, biz kıymetlendik, şereflendik. Zâriyat suresinin, (İnsanları ve cinleri, bana ibadet etmeleri için yarattım) mealindeki 56. âyet-i kerimesindeki (ibadet etmeleri için) ifadesi, (beni tanımaları için) demektir. Yani, Allahü teâlâyı tanımak, inanmak için yaratıldık. Hadis-i kudside, (Tanınmak için, her şeyi yarattım) buyurması, (Beni tanımakla şereflenmeleri için) demektir. (1/266)

Cennet ve Cehennem de, insanların amellerine göre yaratıldı. İman edip iyi işler yapanlar Cennete, iman etmeyenler Cehenneme gidecek ve hepsi orada sonsuz kalacaktır. Hiç kimseye zulmedilmeyecek, orada herkes yaptığının karşılığını görecektir.

Yaratılış sebebi
Sual: Allah’ın (İnsanları, beni tanımakla şereflenmeleri için yarattım) dediği bildiriliyor. Kâfirler, Allah’a inanmadıkları için tanımış olmuyorlar. Tanımayınca yaratılmalarının sebebi nedir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimde, (İnsanları bana kulluk etmeleri için yarattım) buyuruluyor. İnananlar kulluk edip şerefleniyorlar. Kâfirler inanmadıkları için bu şereften mahrum kalıyorlar. Böylece imtihanı kaybetmiş oluyorlar. Kâfir de ahirette tanıyacak; ama bu tanıması, müminin tanımasından çok farklı olacaktır. Mümin Allahü teâlâyı görmekle şereflerin, nimetlerin, en büyüğüne kavuşacak, kâfir ise, görünce azapların en büyüğüne maruz kalacaktır. Kâfirlerin, kıyamette Allahü teâlâyı görmesi, Cehennem azabından çok daha şiddetli olacaktır.


SANA CEVABIM BU OKUYA BİLİRSİN ....

MUTİŞ ACIKLAMISSINIZ :d
ALLAH RAZI OSSUNNN KISACASIII


Kulluk vazifelerini yapmak için, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, Ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı......

5-ESMA-5
15-03-2010, 15:28
böyle saçma konu açılsın diye :Pp

SárMisàK
18-03-2010, 02:45
Google yazsaydın yada hadis-i şeriflere göz atsaydın gerek kalmayacaktı..
Harbiden yazık. .

Bi Biskreme Verdim..
18-03-2010, 17:37
Tanrı bizle oyun oynuyor.

Kutunun içine koyduğumuz hamam böceklerinden farkımız yok.
Hamam böceği istemese bile bu oyunu oynamak zorunda benimle.
Test edilmek zorunda.

Kaçma şansı yok.
Sadece benim dediklerimi yapmalı.
O zaman onu serbest bırakırım.

m.e.r.v.e.e
18-03-2010, 18:50
Tanrı bizle oyun oynuyor.

Kutunun içine koyduğumuz hamam böceklerinden farkımız yok.
Hamam böceği istemese bile bu oyunu oynamak zorunda benimle.
Test edilmek zorunda.

Kaçma şansı yok.
Sadece benim dediklerimi yapmalı.
O zaman onu serbest bırakırım.

testere geldi aklıma bi an :/

BunuYazan Tosun
18-03-2010, 18:52
sağ sol kürt türk komünist faşist kavgaları olsun diye

kırık yumurta
18-03-2010, 19:01
Tanrı bizle oyun oynuyor.

Kutunun içine koyduğumuz hamam böceklerinden farkımız yok.
Hamam böceği istemese bile bu oyunu oynamak zorunda benimle.
Test edilmek zorunda.

Kaçma şansı yok.
Sadece benim dediklerimi yapmalı.
O zaman onu serbest bırakırım.

sadece biskremlerle uğraştığını sanıyordum,
hamam böceklerine zaafın olduğunu bilmiyordum :/

Yağmur Kaçağı.
06-05-2010, 14:05
Tanrı'nın canı sıkılmasın diye.

KuKiMMiKuK
06-05-2010, 15:24
bu kadar yüzeysel değil bu konular :) biraz araştırıp okuyarak anlamaya çalış bence . çok fazla da zorlama maazallah kayışlara tahtalara dikkat et :)

benbilmemsenbil
08-05-2010, 01:44
Yok etmek için .

Anti Serseri
08-05-2010, 02:10
senin merak ettiğin konu şu heralde "Allah bizi neden yaratma ihtiyacı duydu"
insanın içinden çıkamayacağı sorularda biri bu. Allah hiç bir şeyi sebepsiz yere yaratmamıştır biz bilemeyiz belki belkide bilmememiz gerektiğinden bilmiyoruz. bizim vazifemiz O'na kulluk etemek verdiği emirleri uygulamak yasakları çiğnememek sonsuz mutluluğa ulaşmamız için...

mustafamozo
13-08-2015, 17:22
ALLAH'a hayirli kul olmak için